ZAPT i PKPP Lewiatan: debata nad przyszłością pracy tymczasowej w Polsce

temporaryW dniu 16 czerwca br. odbyło się zorganizowanie przez Związek Agencji Pracy Tymczasowej oraz PKPP Lewiatan śniadanie prasowe, którego uczestnicy dyskutowali o przyszłości branży agencji pracy tymczasowej w Polsce, w świetle zapowiadanych na bieżący tydzień prac w Sejmie nad nowelizacją ustawy regulującej działalność agencji.
Projekt nowelizacji, obradowany w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zawiera zaledwie kilka zmian, jednak ich uchwalenie będzie miało decydujący wpływ na możliwość dalszego rozwoju branży w naszym kraju.

Eksperci ZAPT i PKPP Lewiatan zwracali uwagę, że na planowanych zmianach skorzystają nie tylko same agencje zatrudnienia, ale będą miały one pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku, którego zaburzona kryzysem gospodarczym równowaga, potrzebuje elastycznych narzędzi dostosowawczych do bieżących potrzeb pracodawców i pracowników.
Agnieszka Bulik, Prezes ZAPT podkreślała specyficzną rolę pracy tymczasowej w czasie kryzysu. Działalność agencji pracy tymczasowej ma charakter dwutorowy – z jednej strony praca tymczasowa przyczynia się do utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kreowanie warunków bezpiecznego prowadzenia działalności nawet w niepewnej sytuacji ekonomicznej, z drugiej strony działalność agencji przyczynia się do zabezpieczenia zatrudnienia pracowników. W wyniku obniżenia popytu na produkowane dobra i usługi część pracodawców była zmuszona zwalniać pracowników – dzięki pracy tymczasowej zwolnieni pracownicy mogą otrzymać pomoc w łagodniejszym przechodzeniu pomiędzy kolejnymi etapami ścieżki zawodowej.
Agencje pozwalają im na dalsze uczestnictwo w rynku pracy i uniknięcie bezrobocia, a w przypadku braku możliwości dalszej pracy w zawodzie praca tymczasowa umożliwi im nabywanie nowych doświadczeń zawodowych.

Jak podkreślił Maurice Delbar, członek zarządu ZAPT oraz członek zarządu Eurociett, nawet pomimo spowolnienia gospodarczego, które odbiło się dużym spadkiem na branży pracy tymczasowej, agencje pozostają aktywnymi pracodawcami i codziennie dają pracę nowym pracownikom, w istotny sposób łagodząc efekty rynkowe kryzysu. Co równie ważne, jak pokazują badania krajów UE, ok. 80% miejsc pracy tworzonych przez agencje nie powstałaby bezpośrednio u korzystających z pracowników tymczasowych pracodawców użytkowników. Dodatkowo, Maurice Delbar przywołał analizy z wiodących w pracy tymczasowej rynków, dowodzące, że kraje, w których uwolniono potencjał agencji zatrudnienia, mają mniej problemów z redukowaniem stopy bezrobocia niż kraje, gdzie regulacje są restrykcyjne.
Głównymi barierami dla rozwoju pracy tymczasowej w Polsce jest istnienie ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 36 miesięcy, istnienie normy wprowadzającej zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe (bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy) oraz nadmierne, często graniczące w wykonalnością obowiązki biurokratyczne agencji – oceniała Grażyna Sytek-Bandurska, Wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Rynku Pracy PKPP Lewiatan.

Wymienione kwestie zostały uwzględnione w projekcie przygotowanym przez Nadzwyczajną Komisję Przyjazne Państwo, przyjętym w kwietniu pod obrady Komisji Polityki Społecznej. Projektowane zmiany, mające pełne wsparcie ZAPT, utrzymane są w duchu uznania Komisji Europejskiej dla pozytywnej działalności agencji wyrażonego w Dyrektywie o prywatnych agencjach zatrudnienia, nakładającej na kraje członkowskie obowiązek przeglądu ograniczeń branży agencji pracy tymczasowej i odchodzenie od tych barier, które nie znajdują zasadnego usprawiedliwienia.
Odnosząc się do warunku zasadności istniejących barier eksperci ZAPT omawiali propozycje zawarte w nowelizacji w kontekście faktycznych korzyści, jakie ich uchwalenie przyniosłoby zarówno branży jak i pracodawcom oraz użytkownikom.
Usunięcie normy ograniczającej możliwość współpracy agencji z pracodawcą, który przeprowadził zwolnienia grupowe ma szczególne znaczenie w okresie wychodzenia z kryzysu. Wielu przedsiębiorców planowało możliwość bezpiecznego powrotu do produkcji dzięki wykorzystaniu pracowników tymczasowych – w aktualnym stanie prawnym nie mogą z takiej usługi skorzystać przez okres pół roku, co może mieć ogromny wpływ na „być albo nie być” danej firmy.Zmiana ta ma też na celu wsparcie przedsiębiorców restrukturyzujących zakłady pracy.
Z kolei wydłużenie maksymalnego okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego u pracodawcy użytkownika do 18 miesięcy zabezpieczy poprawę współpracy pracownika z agencją – pracownik nie będzie zmuszony do uciążliwej zmiany pracodawcy już po roku współpracy z użytkownikiem. Zmiana ta wpłynie również na możliwość lepszej współpracy agencji z przedsiębiorcami, którzy traktują wykorzystanie pracy tymczasowej jako biznesową strategię rozwoju firmy.
Zmiany odnoszące się do zasad wystawiania świadectw pracy dadzą agencjom możliwość kumulatywnego wystawiania świadectw pracy (po 12 miesiącach pracy) lub na żądanie pracownika tymczasowego. Będzie to miało znaczenie racjonalizujące obowiązki agencji, która w świetle aktualnych regulacji zobowiązana jest do wystawiania świadectw pracy dla każdej zakończonej umowy z pracownikiem tymczasowym. W realiach pracy tymczasowej, oznacza to bardzo często konieczność wystawiania średnio kilkunastu dokumentów w okresie współpracy dla pojedynczego pracownika. Ma to też niebagatelne znaczenie dla pracownika, który otrzyma jeden dokument zbiorczy w miejsce wcześniejszego pliku świadectw pracy.
Śniadanie zakończyła dyskusja z uczestnikami spotkania poświęcona ocenie szans na przyjęcie proponowanych postulatów oraz prognozom zatrudnienia Polskich przedsiębiorców, które zostały przedstawione w czasie spotkania.

Źródło: ZAPT

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0