Praca zdalna – wyzwania dla zespołów

Praca w rozproszonym środowisku – biurze, domu, w ruchu lub w modelu hybrydowym – przynosi udowodnione korzyści biznesowe oraz związane z zaangażowaniem pracowników. Jednocześnie przywództwo i kultura biznesowa wymagają dalszych usprawnień.

 

Odsetek pracowników z regionu EMEA, którzy po powrocie do normalnego środowiska pracy po wybuchu epidemii COVID-19 uznają pracę zdalną za wymóg, a nie dodatkową korzyść, wzrósł o 41%. Wśród pracowników z pokolenia X wzrost wyniósł 53%. Takie wyniki przyniosło globalne badanie przeprowadzone na zlecenie VMware, Inc. (NYSE: VMW), czołowego innowatora z obszaru oprogramowania dla przedsiębiorstw. W badaniu brały udział osoby decyzyjne odpowiedzialne za biznes, oraz obszary HR i IT.

 

Prawie dwie trzecie (64%) wszystkich respondentów przyznaje, że ich organizacja zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z pracy zdalnej i nie może wrócić do dawnych czasów. Jednocześnie pojawia się obawa, że kierownictwo i kadra menedżerska firmy nie podejmują starań, by dostosować się i zaoferować swoim pracownikom większy wybór i elastyczność.

 

„Wyzwania ostatnich sześciu miesięcy wymusiły na firmach szybkie dostosowanie do nowych sposobów funkcjonowania, w których „praca” nie równa się „w biurze”. Przyszłość pracy to rozproszona siła robocza. Przynosi ona namacalne korzyści biznesowe, takie jak produktywność i wyższe morale pracowników, efektywniejsza współpraca czy większe możliwości rekrutacyjne” – powiedziała Kristine Dahl Steidel, wiceprezes EUC EMEA, VMware. „Wykorzystując cyfrową podbudowę, firmy powinny wpoić odpowiednią kulturę i podejście przywódcze, aby stworzyć nowy sposób pracy. Rozwiązania cyfrowego miejsca pracy, umożliwiające pozostającym w rozproszeniu pracownikom współpracę, zaangażowanie, widoczność i produktywność, pomogły już tysiącom firm i milionom pracowników – a VMware nieustannie wprowadza kolejne innowacje w tym obszarze”.

 

Dostosowanie kultury firmy do wymagań rozproszonej siły roboczej

Ponad czterech na dziesięciu (41%) ankietowanych decydentów martwi się, że podczas pracy zdalnej ich zespół nie będzie wykonywał zleconych zadań. Ponad jedna czwarta (28%) uważa również, że ich kultura organizacyjna zniechęca do pracy zdalnej. Z kolei ponad połowa respondentów (59%) odczuwa większą presję, aby być dostępnym online również poza normalnymi godzinami pracy. Czynniki te wskazują na potrzebę odgórnej zmiany tradycyjnego myślenia i praktyk zarządzania.

 

Dzieje się tak pomimo oczywistych korzyści biznesowych i pracowniczych płynących z elastycznej  pracy, włączając w to organizacje będące w stanie wykorzystać bardziej zróżnicowane zasoby talentów i umiejętności z całego świata. Co istotne, od czasu rozpoczęcia pracy zdalnej, ponad trzy czwarte (76%) ankietowanych pracowników uważa, że osobiste kontakty ze współpracownikami poprawiły się, 66% z nich czuje się bardziej uprawnionych do zabierania głosu podczas wideokonferencji, a 69% ankietowanych twierdzi, że obniżył się ich poziom stresu. Zdaniem respondentów wzrosło też morale pracowników (30%) i ich produktywność (34%). Ponadto 67% twierdzi, że łatwiejsza jest teraz rekrutacja największych talentów, szczególnie w przypadku pracujących rodziców (83%) i kandydatów pochodzących z grup mniejszościowych (68%). Niemal trzy czwarte ankietowanych* (72%) zgadza się, że jeśli chodzi o generowanie nowych pomysłów, aktualnie innowacje pochodzą z większej liczby miejsc w organizacji niż wcześniej.

 

Badanie VMware objęło również 150 respondentów z Polski. Ponad 83% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że jeszcze do niedawna możliwości pracy zdalnej w ich organizacji były wykorzystywanie w mniejszym stopniu, niż okazało się to możliwe. Co więcej, zdaniem ponad  70%  pytanych decydentów z naszego kraju, mniejsze firmy szybciej dostosowują się do wymagań pracy zdalnej, niż duże organizacje. Niemal połowa (47%) ankietowanych z Polski uważa, że ich firma zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z pracy zdalnej i nie może już wrócić do sposobu, w jaki pracowała przed wybuchem pandemii Covid-19, a połowa pytanych jest zdania, że zadziwiająco dobrze przystosowała się do pracy zdalnej w pełnym wymiarze godzin. 61% respondentów z Polski dzięki pracy zdalnej czuje się bardziej uprawnionych do zabrania głosu podczas wideokonferencji, niż osobiście. Z kolei trzy czwarte  badanych przedstawicieli firm z Polski odczuło, że dzięki pracy zdalnej ich work-life balance uległ poprawie. Z drugiej strony ponad ¼ respondentów (27%) z naszego kraju zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że obecnie czuje większą presję, aby pozostawać dostępnymi online również poza normalnymi godzinami pracy.

 

Dr Carl Benedikt Frey, dyrektor Future of Work Program na Uniwersytecie Oksfordzkim komentuje: „Aby organizacje naprawdę przyjęły model pracy „z dowolnego miejsca”, menedżerowie będą musieli odejść od monitorowania danych wejściowych i skupić się na wynikach. Wszystko to w środowisku wzajemnego zaufania. Znalezienie właściwej równowagi będzie kluczowe dla zapewnienia motywacji pracowników, a jednocześnie zapewnienia środowiska, w którym kreatywność może rozkwitnąć”.

 

IT nie jest już uważane za czynnik hamujący dla rozproszonych środowisk pracy, w których standardem jest możliwość pracy zarówno z centrali czy lokalnego biura, jak też z domu, innych lokalizacji czy nawet „w ruchu”. Tylko jedna trzecia (33%) ankietowanych wierzy, że ich IT nie jest przystosowane do zarządzania zdalną siłą roboczą.

 

„Obserwowana w tym roku bezprecedensowa zmiana modelu pracy na pracę z dowolnego miejsca niewątpliwie oferuje wiele korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom”, komentuje Véronique Karcenty, Digital Workspace Director w Orange Group we Francji. „Nie powinniśmy jednak lekceważyć zmiany strategii zarządzania ludźmi, koniecznej do utrzymania zaangażowania i produktywności pracowników. Podczas gdy przywództwo jest ważne dla nadawania ogólnego tonu, kierownictwo średniego szczebla musi stale okazywać zaufanie, dodawać energii zespołowi i budować poczucie wspólnego celu”.

 

Holistyczna wizja przyszłości pracy

Praca w środowisku rozproszonym wiąże się z wyzwaniami, takimi jak zdalne wdrażanie nowych pracowników, widoczność i compliance, zabezpieczenia, bezpieczeństwo pracowników i nie tylko. Z powodu pandemii skala dzisiejszej rozproszonej siły roboczej znacznie zwiększyła poziom rozprzestrzeniania technologii cyfrowych i używanych platform. Starając się utrzymać działalność, organizacje przenoszą więcej aplikacji do chmury, która napędza nowe silosy informacyjne. Ponieważ liczba pracowników maleje i rośnie, a niektórzy pracownicy decydują się pozostać w domu, kombinacja urządzeń wykorzystywanych w organizacjach jest coraz bardziej niejednorodna, gdyż przyjmują one bardziej elastyczne rozwiązania, jak BYOD (Bring Your Own Device). W rezultacie każde nowe urządzenie podłączone do sieci przedsiębiorstwa stanowi potencjalnie miejsce ataku. Wszystkie te czynniki przesuwają granice bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, jeszcze bardziej podkreślając potrzebę wprowadzenia modeli zabezpieczeń Zero Trust.

 

Podczas konferencji VMworld, firma VMware zaprezentowała rozwiązania VMware Future Ready Workforce, zapewniające wyjątkowe doświadczenia pracowników, kompleksową kontrolę bezpieczeństwa Zero Trust i uproszczone zarządzanie. Rozwiązania Future Ready Workforce łączą w sobie funkcje VMware Secure Access Service Edge (SASE), Digital Workspace i Endpoint Security. Wszystko po to, by dostarczać dowolną aplikację z dowolnej chmury na dowolne urządzenie. Dzięki temu organizacje mogą odblokować wartość całościowego podejścia, zapewniając potężne środowisko pracy bez względu na miejsce jej świadczenia.

 

Metodologia

Raport „The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce” oparty jest na badaniu zainicjowanym przez firmę VMware. W regionie EMEA przeprowadzono je wśród 2850 respondentów (950 osób decyzyjnych z obszaru HR, 950 osób decyzyjnych z sektora IT i 950 osób decydentów biznesowych) w 12 krajach: Wielka Brytania (600), Francja (450), Niemcy (450), Włochy (150), Niderlandy (150), Rosja (150), Polska (150), Norwegia (150), Szwecja (150), Hiszpania (150), ZEA (150) i Arabia Saudyjska (150). Firma Vanson Bourne przeprowadziła ankietę w czerwcu i lipcu 2020 r.

 

* Dla osób, których organizacja ma określoną siedzibę z biurami regionalnymi

1 komentarz
  1. Reply
    Aplikacja dla agencji opieki 24 listopada 2020 at 16:15

    Praca zdalna przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz koordynacji może być dobrze zorganizowana.

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0