Biblioteka dobrych praktyk – studium przypadku w pracy tymczasowej!

47458478578
 

Wierzymy, że nasze działanie – raportowanie pozytywnych i zgodnych z prawem zastosowań pracy tymczasowej przynosi pożytek całemu społeczeństwu, dostarczając mu uczciwych przykładów dobrych praktyk. Jednocześnie, zapewniamy, iż cel „Biblioteki dobrych praktyk” jest wyłącznie dokumentacyjny i informacyjny.
 
Pierwszą firmą, która zgodziła się podzielić się z nami swoim wyzwaniem w zakresie ZZL, gdzie optymalną odpowiedzią okazało się zatrudnienie pracowników tymczasowych jest firma LafargeHolcim, Klient Adecco Poland – agencji członkowskiej Polskiego Forum HR. Rozmawialiśmy z Panem Przemysławem Manią, Kierownikiem ds. Personalnych w firmie LafargeHolcim o tym, w jakim stopniu skorzystanie z outsourcingu kadrowego miało wpływ na funkcjonowanie firmy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.
 
Charakterystyka firmy
 
Stabilna pozycja w 90 krajach na świecie oraz koncentracja na branży cementu, kruszyw i betonu czyni z LafargeHolcim światowego lidera w przemyśle materiałów budowlanych. LafargeHolcim zajmuje również czołowe miejsce w Europie pod względem standardów budownictwa ekologicznego. Obecnie grupa zatrudnia 115 000 pracowników na całym świecie i posiada ponad 2 500 zakładów, oferując szeroki wachlarz usług oraz rozwiązań m.in. dla budownictwa, infrastruktury, przemysłu paliwowego i gazownictwa. W Polsce LafargeHolcim to ponad 1 600 pracowników w 40 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie kraju m.in. w Piechcinie – cementownia Kujawy, Małogoszczy, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku.
 
Wyzwanie i podjęte działania w ramach współpracy z agencją pracy tymczasowej
 
Firma LafargeHolcim rozpoczęła współpracę z Adecco Poland w 2015 r. Od kwietnia zeszłego roku w ramach organizacji pracuje 60 pracowników tymczasowych, co stanowi 7% całego zespołu. Funkcjonowanie firmy i kształtowanie jej polityki personalnej jest w znacznym stopniu uzależnione od tzw. pików produkcyjnych (wiosna, lato) i wahań koniunktury.Z reguły szczyt sezonu budowlanego przypada na drugi i trzeci kwartał roku, stąd od kwietnia do końca roku firma rejestruje większe zapotrzebowanie na pracowników w związku ze wzmożoną produkcją materiałów budowlanych. LafargeHolcim świadczy usługi zarówno w budownictwie jednorodzinnym, oraz w ramach największych i najbardziej złożonych projektów infrastrukturalnych. Jednym z takich projektów, w którym firma bierze czynny udział jest rządowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, co również jest dla firmy sporym wyzwaniem kadrowym i operacyjnym. Aby podołać oczekiwaniom kontrahentów i partnerów biznesowych, firma zdecydowała się na współpracę z agencją i zatrudnienie pracowników tymczasowych, którzy stali się oficjalną, koherentną częścią organizacji w kwietniu 2015 r.
 
Współpraca z agencją pracy tymczasowej
 
Adecco Poland wykazało się dużą elastycznością dla naszego biznesu, zrozumieniem bieżących potrzeb, szybkością działania i proklienckim podejściem – mówi Pan Przemysław Mania, Kierownik ds. Personalnych w firmie LafargeHolcim. – Na wszystkie niestandardowe sytuacje agencja reaguje w sposób błyskawiczny zapewniając tym samym efektywne zarządzanie procesami HR-owymi. Adecco Poland kompleksowo dba o naszych pracowników tymczasowych, zapewnia im bezpieczeństwo opieki kadrowo-płacowej, przez co pracownicy mogą skoncentrować się na wydajnej pracy. Z kolei Lafarge, jako odbiorca usług zewnętrznego dostawcy personelu, troszczy się o ich komfort i zdrowe relacje społeczne w miejscu pracy, w kontekście równego dostępu do szkoleń, uczestnictwa we wspólnych wydarzeniach, wyjazdów integracyjnych, czy też celebrowania sukcesów firmy – dodaje.
 
Stawiamy na dobrą atmosferę miejsca pracy
 
W firmie panuje daleka od konserwatyzmu atmosfera dialogu i akceptacji, struktura kadrowa jest heterogeniczna, zdywersyfikowana i wielokulturowa – wśród pracowników LafargeHolcim są zarówno cudzoziemcy, wyznawcy różnych religii, jak i osoby niepełnosprawne. Pracownicy tymczasowi wykazują dużą motywację i zaangażowanie, zależy im na tym, aby się sprawdzić i w 100% wykorzystać ten etap kariery zawodowej na zdobywanie i szlifowanie doświadczenia pod skrzydłami dobrego pracodawcy i silnej marki.
 
Oczywiście, traktujemy pracę tymczasową jako swego rodzaju okres próbny, czas wzajemnego sprawdzenia się i określenia punktów wspólnych, które będą potencjałem na długofalową współpracę. Co prawda, to koniunktura ostatecznie zdecyduje o ich stałym zatrudnieniu, ale mocno wierzę, że z większością tych osób przejdziemy na umowę o pracę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich postawy i jakości świadczonej pracy. To również duża zasługa Adecco Poland i zakresu świadczonych usług – doświadczenie naszego stałego partnera w tym zakresie pozwala na idealny dobór kandydatów dopasowanych do naszej kultury organizacyjnej, dzięki czemu łatwo i szybko aklimatyzują się oni w naszej firmie – wyjaśnia Przemysław Mania.
 
Równy dostęp do świadczeń
 
Pracownikom tymczasowym w LafargeHolcim oferowany jest pełen pakiet szkoleń i standardowe narzędzia pracy, takie jak laptop, telefon komórkowy, firmowe konto emailowe. Około 30 pracowników tymczasowych w LafargHolcim pracuje w obsłudze klienta i wsparciu administracyjnym zespołów sprzedażowych, gdzie korzystanie z takich narzędzi jest niezbędne. W takich działach, ze względu na codzienne proklienckie aktywności i rolę pracy zespołowej, pracownicy tymczasowi tym łatwiej nawiązują więzi koleżeńskie, co sprzyja ich motywacji do pracy i angażowaniu się w życie firmy.
 
Z początku wymagało to odpowiedniej komunikacji i edukacji wewnątrz firmy, dlaczego zdecydowano się na zatrudnianie pracowników tymczasowych i jaki wpływ ma to na pozostałych pracowników. W świadomości pracowników stałych nie ma sztucznego podziału na tych tzw. „etatowych” i „tymczasowych” – liczą się dobre relacje i wspólne cele do zrealizowania.
 
Dla przykładu, co roku mamy płatny dzień wolny od pracy, którym jest Barbórka. Z tego benefitu korzystają również nasi pracownicy tymczasowi. Komunikacja wewnętrzna jest adresowana do wszystkich, bez wyjątku. Każdy pracownik jest na bieżąco informowany o sytuacji firmy, jej planach rozwojowych i wydarzeniach, a także o aktualnych wakatach – wyjaśnia Przemysław Mania. We wrześniu minionego roku przeprowadziliśmy badanie satysfakcji w formie anonimowej ankiety wśród wszystkich pracowników, nie wyłączając pracowników tymczasowych. Jego rezultaty pokazały, że zmierzamy w dobrym kierunku – nasi pracownicy czują się doceniani na każdym etapie swojej pracy w LafargeHolcim.
 
Osiągnięte efekty, czynniki sukcesu:
 
Zoptymalizowane procesy operacyjne, skuteczniejsza responsywność firmy na sezonowe wahania rynku, szybsze reagowanie na zmiany w zapotrzebowaniu na ofertę firmy w zależności od szczytów produkcyjnych.
 
Jednorodna kultura organizacyjna – poszanowanie praw pracowników tymczasowych, włączenie ich w bieżące życie firmy, transparentny przepływ informacji, co wpływa na ich poczucie komfortu, stabilności i przynależności organizacyjnej oraz wzmacnia motywację i wydajność w wykonywaniu codziennych obowiązków.
 
Możliwość sprawdzenia siebie nawzajem – pracownik tymczasowy zrekrutowany przez Adecco Poland diagnozuje miejsce pracy i określa czy chce związać się z firmą na dłużej, a LafargeHolcim w dłuższym nieco odcinku czasu jest w stanie lepiej ocenić kompatybilność umiejętności danego pracownika z celami i charakterem organizacji. Daje to szansę na lepsze dopasowanie i uniknięcie błędnych decyzji po obu stronach współpracy.
 
 
Źródło: Polskie Forum HR
 
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0