Praca tymczasowa wypiera stałe zatrudnienie?

pt

Praca tymczasowa ma ostatnio bardzo złą prasę, choć zdarzają się zrównoważone, merytorycznie poprawne artykuły, ciągle stawia się pracę tymczasową w negatywnym świetle. Wraz z Polskim Forum HR stworzyliśmy cykl tematyczny pod zbiorczym tytułem „Obalamy mity – co powinieneś wiedzieć o pracy tymczasowej”. Zapraszamy do artykułu w którym obalimy kolejny mit na temat pracy tymczasowej!
 
TEZA: Praca tymczasowa wypiera stałe zatrudnienie
 
PRAWDA/FAŁSZ
 
Komentarz: Rzeczywiście, bardzo często spotykamy się jako branża z zarzutem, iż praca tymczasowa wypiera stałe zatrudnienie, wręcz – psuje rynek, a pracodawcy lawinowo zwalniają etatowych pracowników, aby przechodzić z nimi na współpracę w formie pracy tymczasowej. Te obawy są jednak zupełnie bezpodstawne. Artykuł ósmy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wyraźnie mówi, że: „Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”. Oznacza to, iż takie praktyki (zwalniania pracowników i zatrudniania na ich miejsce pracowników tymczasowych) są, zgodnie z literą prawa, niedopuszczalne.
 
Praca tymczasowa stanowi korzystną opcję wyboru, ponieważ łączy elastyczność z bezpieczeństwem, związanym z gwarantowanymi w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych prawami oraz w żaden sposób nie zagraża tzw. stałemu zatrudnieniu. Jak pokazują badania Eurociett (organizacji zrzeszającej agencje zatrudnienia na świecie) przedstawione w raporcie „Adapting to change”– w 62% przypadków nie stworzono by nowych miejsc pracy bez pracy tymczasowej – w większości przypadków firmy wybrałyby wewnętrzną elastyczność (prace zmianową, nadgodziny etatowych pracowników, czy wydłużone okresy rozliczania czasu pracy), zatrudnienie na podstawie prawa cywilnego lub rezygnację ze zlecenia wykonania danego zlecenia. Tylko w 26% przypadków dopuszczają możliwość stworzenia nowego, wewnętrznego etatu.
 
alternatywy
Nie ma możliwości, aby forma umowy stałej – czyli tzw. etatu – zniknęła z rynku, będąc wypartą przez pracę tymczasową. Praca tymczasowa stanowi bowiem jedynie odpowiedź na potrzebę większej elastyczności, tak po stronie pracodawców, jak i pracowników, związaną z wymogami współczesnej gospodarki oraz koniecznością godzenia różnych ról życiowych. Prawdą jest, że rynek pracy stał się bardziej elastyczny, zatem siłą rzeczy elastyczni musimy stać się także i my – pracownicy. Na Zachodzie 20% pracowników w dużych zakładach produkcyjnych, stanowią właśnie pracownicy tymczasowi. Należy zrozumieć, iż praca tymczasowa w krajach rozwiniętych występuje od wielu lat, równoprawnie z pracą etatową i nie jest postrzegana jako wyzysk czy praca gorszej kategorii, lecz jako praca oparta na uczciwej umowie.
 
W Polsce podstawową formą zatrudniania pracowników tymczasowych jest umowa o pracę na czas określony. Oczywiście wiele zależy od agencji, którą przed podjęciem współpracy, należy skrupulatnie sprawdzić (lista certyfikowanych agencji znajduje się na stronie www.stor.praca.gov.pl). Warto podkreślić, iż agencje członkowskie Polskiego Forum HR niezmiennie reprezentują wysoki poziom usług nie tylko w odniesieniu do swoich klientów, ale również zatrudnianych pracowników. Dowodem na to jest m. in. bardzo wysoki udział umów o pracę zawieranych z pracownikami tymczasowymi (91%), znacznie odbiegający od poziomu obserwowanego na całym polskim rynku.
 
Agencje, które działają zgodnie z prawem i przestrzegają standardów, jak choćby tych ustanowionych przez Polskie Forum HR, edukują rynek, promują dobre praktyki i przeciwdziałają nadużyciom. Jeśli chodzi o płace pracownika tymczasowego to regulują to przepisy prawa – wynagrodzenie pracownika tymczasowego musi być takie samo jak pracownika zatrudnionego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, bezpośrednio u pracodawcy. Agencje pracy tymczasowej w żaden sposób nie sabotują rynku pracy przyzwyczajonego do umowy na czas nieokreślony i nie powodują zwolnień pracowników, a wręcz przeciwnie – pomagają im bądź to wrócić na rynek pracy, bądź zdobyć pierwsze doświadczenia lub przekwalifikować się.
 
Wśród Polaków wciąż niestety pokutuje przekonanie, że jedyną korzystną (a wręcz jedyną akceptowaną) formą zatrudnienia jest umowa na czas nieokreślony. Jednak czasy, kiedy pracownik przez całe życie był zatrudniony w jednej firmie czy organizacji na czas nieokreślony już się skończyły. Teraz podmioty rynku pracy stoją przed wyzwaniem, żeby każdemu pracownikowi/kandydatowi zagwarantować ciągłość pracy i równocześnie jej bezpieczeństwo, regulując bezrobocie w kierunku utrzymywania go na poziomie naturalnym (ok. 4,5%). Praca tymczasowa sprzyja obniżaniu bezrobocia tak na poziomie strukturalnym jak i frykcyjnym (przerwy w zatrudnieniu związane z poszukiwaniem innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania).
 
 
Źródło: Polskie Forum HR
 
 
CZYTAJ TEŻ: Praca tymczasowa spełnia funkcję pomostową na rynku pracy
 
 
 

1 komentarz
  1. Reply
    witold 7 stycznia 2016 at 18:43

    Praca tymczasowa to porażka. Ludzie pracują na takich umowach bo muszą . Jak planować przyszłość z taką pracą , zakładać rodzinę . Niech rząd pomyśli nad zmianą tych umów a nie rozdaje kasę na dzieci.

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0