Eksperci przewidują, jaka będzie przyszłość branży HR w Polsce

job220Rosnąca liczba obowiązków, obszarów za które odpowiada HR, zmieniający się rynek pracy i kluczowe wyzwanie – rekrutacja. Taki obraz branży wyłania się z przeprowadzonego w tym roku przez Grupę Pracuj badania „HR-owca portret własny”. Jakie wnioski płyną z tego dla przyszłości HR w Polsce? Na ten temat, podczas transmitowanej na żywo w Internecie debaty, dyskutowali uznani eksperci w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi: Joanna Malinowska-Parzydło, Izabela Bartnicka, Magdalena Bukowska, Radek Iwańczuk, Zyta Machnicka oraz mec. Paulina Grotkowska. Uczestnicy poruszyli podczas debaty kwestię rosnącej roli działów HR jako strategicznego partnera dla biznesu. W tym kontekście omówiono temat budowania wizerunku firmy, jako pracodawcy oraz coraz ambitniejsze wyzwania związane ze znalezieniem i zrekrutowaniem najlepszych kandydatów.
 
 
Debata rozpoczęła się prezentacją najciekawszych i najbardziej zaskakujących odpowiedzi, jakich udzielili specjaliści HR biorący udział w badaniu „HR-owca portret własny” II edycji (http://hr-day.pl/raport/). Kluczowe obszary, za które odpowiada w swojej codziennej pracy większość specjalistów HR to według badania: rekrutacja (93%), selekcja aplikacji (91%) oraz budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy (67%). Co ciekawe, Employer Branding po raz pierwszy pojawił się wśród wymienianych obszarów od razu uzyskując tak wysoką pozycję. Z kolei największym zawodowym wyzwaniem dla HR-owców okazała się być zbyt mała liczba otrzymywanych aplikacji (28%). Na drugim miejscu znalazło się budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy (13%). Najbardziej motywujące dla specjalistów HR jest satysfakcja z tego, że mają wpływ na to jak funkcjonuje firma, takiej odpowiedzi udzieliło aż 70% pytanych.
 
HR – strategicznie
Dyskusję rozpoczęła Joanna Malinowska-Parzydło, prezes Personal Brand Institute:
Rzeczywiście patrząc na te wyniki, ale i obserwując działy HR wielu firm, wyraźnie widać, że jest to praca coraz bardziej wielozadaniowa. Pytanie, jakie należy sobie zadać w związku z tym brzmi: czy te nowe zadania wynikają z potrzeb biznesu i czy sprawiają, że obszar HR odgrywa w organizacjach rolę bardziej strategiczną? Obecnie na rynku konkurujemy przede wszystkim kapitałem zaangażowanych, profesjonalnych pracowników. Dlatego rola działu HR w firmie już jest strategiczna. W całej dyskusji na temat bycia partnerem dla biznesu nie powinniśmy się więc skupiać na udowadnianiu całemu otoczeniu, jak ważnym działem jest dział HR, ale na wykonywaniu swoich zadań jak najlepiej, tak by dzięki naszej pracy firma mogła skutecznie konkurować właśnie posiadanym kapitałem ludzkim. Aby tego dokonać ważne jest zarządzanie ludźmi poprzez wartości. Wiele firm już o tym wie i z powodzeniem stosuje te rozwiązania – stwierdziła.
 
Izabela Bartnicka z Grupy Pracuj odniosła się do strategicznej roli HR w kontekście budowania wizerunku firmy jako pracodawcy:
Ważne jest zwiększanie świadomości działów HR zwłaszcza w mniejszych organizacjach. Dział HR musi podejmować szereg działań nakierowanych na budowanie wizerunku firmy, jako pracodawcy i warto tutaj zaznaczyć, że wizerunek ten jest budowany przez każdego pracownika danej firmy a także przez potencjalnych kandydatów. Budowaniem wizerunku firmy jest zatem zarówno rekrutacja jak i szkolenia, rozwój talentów i inne działania podejmowane przez dział HR. Większa wiedza HR-owców sprawia, że oni sami zaczynają dostrzegać jak ważną rolę mają do odegrania i czują się tym samym coraz bardziej odpowiedzialni za rozwój całej organizacji – skomentowała.
 
Istotne jest także zwrócenie uwagi na to, że dbanie o pracowników i zapobieganie negatywnym zjawiskom w miejscu pracy jest obowiązkiem firmy, na co zwróciła uwagę mec. Paulina Grotkowska:
Dobry przykład zawsze idzie z góry. W tym przypadku także tak jest, więc od polityki zarządu firmy naprawdę wiele zależy. Dział HR ma również na gruncie prawnym istotną rolę do odegrania. Dzięki profesjonalnemu, świadomemu działowi HR firma może uniknąć roszczeń związanych w takimi zjawiskami jak mobbing, naruszenie dóbr osobistych, nierówne traktowanie etc. Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek zapobiegania takim zjawiskom.
 
Okazuje się, że równie istotne jak zadania wykonywane przez HR jest ich komunikowanie pracownikom firmy na co zwróciła uwagę Magdalena Bukowska z firmy RESOLUTIO:
Dla pracowników często dział HR jest jedną wielką zagadką. Zwyczajnie nie wiedzą nad czym specjaliści HR pracują i jakie to ma znaczenie dla rozwoju firmy, oraz dla poprawy warunków
i atmosfery pracy w danej organizacji. Dlatego HR-owcy powinni mądrze komunikować swoje działania wewnątrz firmy, budując tym samym zaufanie zatrudnionych osób.
Specjaliści HR są w dużym stopniu świadomi tego faktu, na co wskazują ich odpowiedzi udzielone na pytanie o to, na co chcieliby w pracy poświęcić więcej czasu. Aż 39% badanych odpowiedziało, że chciałoby w większym stopniu skupić się właśnie na komunikacji wewnętrznej.
 
Rekrutacja – wyzwanie przyszłości
Rekrutowanie pracowników to kluczowy obszar a zarazem źródło największych wyzwań dla specjalistów HR. Wskazana przez uczestników badania mała liczba aplikacji według ekspertów biorących udział w debacie będzie także w przyszłości trudnym wyzwaniem, zwłaszcza w związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy:
Prognozy dla rynku pracy w Polsce są optymistyczne i to oczywiście cieszy, lecz dla działów HR stanowi to źródło ambitnych wyzwań związanych z rekrutacją. Bezrobocie według prognoz m.in. Głównego Urzędu Statystycznego będzie w Polsce systematycznie spadać, co sprawi, że znalezienie kandydatów będzie wymagało od HR-owców dużego zaangażowania. Dodatkowo na polskim rynku pojawia się coraz więcej ofert a liczba osób, które chciałyby zmienić miejsce zatrudnienia spada zauważył Radek Iwańczuk z Grupy Pracuj.
 
Z czego wynika ta niechęć Polaków do zmiany miejsca zatrudnienia? Zdaniem mec. Pauliny Grotkowskiej w dużej mierze z obawy przed utratą stabilizacji:
Wielu pracowników zatrudnionych na etatach obawia się rozpowszechnionych w Polsce elastycznych form zatrudnienia. Szereg zabezpieczeń, trwałość stosunku pracy i poczucie stabilizacji są dla nich istotne, więc nie chcą ryzykować poszukiwania nowej pracy, bo najzwyczajniej w świecie boją się, że będzie gorzej – oceniła.
 
Jak w związku z tym skutecznie przyciągnąć do firmy kandydatów? Zdaniem Joanny Malinowskiej-Parzydło HR-owcy powinni zdecydowanie postawić na zarządzanie poprzez wartości i budowanie zaufania zarówno pracowników jak i kandydatów:
Myślenie o wizerunku w tradycyjny sposób możemy sobie darować. Zarówno na rynku jak i na rynku pracy nie można już konkurować wizerunkiem. Nie kupujemy już przecież produktu patrząc tylko na jego opakowanie. Tak samo kandydaci nie zwracają uwagi na „opakowanie” jakie towarzyszy ofercie pracy. Mają do dyspozycji wiele możliwości sprawdzenia jak wygląda praca w danej organizacji i chętnie z nich korzystają. HR-owcy powinni zwrócić uwagę na styl w jakim rozstają się z pracownikami. Myślę, że taka sytuacja na rynku pracy będzie wymagała dużej pokory od specjalistów HR. Operujemy tymi niezrozumiałymi dla większości ludzi skrótami EB, CE, gdy tak naprawdę chodzi o budowanie zaufania i bycie wiarygodnym. Młode pokolenie nie jest skłonne poświęcać wszystkiego w imię kariery i godzić się na ustępstwa. Dział HR musi po prostu wywiązywać się ze składanych kandydatom obietnic, nie ma tutaj drogi na skróty – skomentowała.
 
Ciekawą analogię pomocną zarówno w rekrutacji jak i komunikacji z pracownikami zauważyła Zyta Machnicka z CandidateExperience.pl:
Warto pomyśleć o relacji z kandydatami tak jak o relacji z klientami firmy myśli dział marketingu, czy sprzedaży. To przecież ci kandydaci, których chcemy zrekrutować będą odpowiedzialni za obsługę klientów, pracę z nimi oraz za całościowe funkcjonowanie firmy. Ważne tutaj są wszystkie punkty styku z kandydatem, a nie tylko ogłoszenie rekrutacyjne. Istotna jest rozmowa przez telefon, treści zamieszczone w zakładce kariera, atmosfera podczas rozmowy rekrutacyjnej, udzielanie informacji po zakończeniu rekrutacji o czym wielu specjalistów HR nie zawsze pamięta. Te wszystkie kwestie składają się na to w jaki sposób kandydat będzie postrzegał naszą firmę.
 
Personal Branding
Jeśli chodzi o dbałość specjalistów HR o budowanie swojego wizerunku jako profesjonalisty, to aż 43% badanych w raporcie „HR-owca portret własny” zadeklarowało, że nie podejmuje żadnych działań nakierowanych na kreowanie swojego wizerunku. Zdaniem Joanny Malinowskiej-Parzydło, jest to poważny błąd:
 
Jeśli chodzi o budowanie swojej osobistej marki to niestety, nikt nam nie odpuści i na nic się zdadzą tłumaczenia, że szewc bez butów chodzi. Jeśli chcemy konkurować wartościami i budowaniem zaufania to nie możemy zaniedbywać tych aspektów u siebie. Najpierw powinniśmy umiejętnie zarządzać sobą, tym jak jesteśmy postrzegani, zanim będziemy zarządzali strategią firmy. Powiem więcej, to właśnie HR powinien pomagać innym pracownikom w budowaniu ich pozycji zawodowej a nawet wizerunku prywatnego.
 
Na zakończenie debaty Izabela Bartnicka zwróciła uwagę na to jak istotne jest dla firmy to by pracownicy byli aktywni w mediach społecznościowych.
Istnienie w mediach społecznościowych to sygnał, że ktoś szuka pracy, to prawda, ale przecież te profile są także wizytówką firmy. Dlatego uważam, że nie należy obawiać się tego, że pracownicy udzielają się na portalach biznesowych i aktualizują na nich swoje profile. Poszukujący pracy kandydat sprawdza firmę w Internecie i jeśli odnajdzie tylko kilka osób, które do tego mają nieaktualne informacje, to pomyśli, że nie jest to dla niego atrakcyjna firma. Niektóre organizacje zabraniają pracownikom udzielania się w mediach społecznościowych, ale jest jedna firma innowacyjna, która wręcz wymaga, by pracownicy prowadzili takie profile. – podsumowała.
 
 
Debata była transmitowana na żywo na stronie http://hr-day.pl/ obecnie można ją obejrzeć w zakładce Film. Została ona zorganizowana w ramach kampanii portalu Pracuj.pl pod hasłem: Moda na HR.
 
 
Image courtesy of ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0