Która firma daje więcej miejsc pracy niż wynosi liczba mieszkańców Monako?

Kompania Piwowarska60 400 miejsc pracy, 2,4 mld złotych wydatków, 4,19 mld złotych dochodów sektora finansów publicznych, czyli jak jedna tylko firma – Kompania Piwowarska – wpływa na polską gospodarkę.

 

 

 

 

 
 
 
Kompania Piwowarska opublikowała kolejny raport dotyczący wpływu, jaki wywiera na gospodarkę narodową. Raport został przygotowany przez firmy Regioplan oraz EY (dawniej Ernst & Young). Wyniki są imponujące: dzięki warzeniu i sprzedaży piw KP pracę w Polsce znajduje ponad 60 000 osób, a do sektora finansów publicznych odprowadzane są miliardy złotych. Firma wydaje też niebagatelne sumy na zakup towarów i usług na krajowym rynku.
 
Raport przygotowano w 2013 roku, a obejmuje on przede wszystkim dane z 2012 roku. W analizowanym okresie Kompania Piwowarska uwarzyła niemal 14,4 mln hektolitrów piwa. Ta ilość przełożyła się na ok. 37% udziałów w rynku piwowarskim w Polsce, co czyni z KP niekwestionowanego lidera branży.
 
– Raport „Wkład Kompanii Piwowarskiej w polską gospodarkę” pokazuje, że wpływ firmy na gospodarkę należy analizować w szerszej perspektywie, uwzględniającej jej powiązania z innymi sektorami. W tym ujęciu efekty działalności Kompanii Piwowarskiej dla gospodarki Polski znacznie przewyższają produkcję, zatrudnienie i wpływy z podatków generowane bezpośrednio przez spółkę – mówi Marek Rozkrut, główny ekonomista EY.
 
Cały Bełchatów zatrudnię
 
Jako przykład szerszego ujęcia wpływu ekonomicznego może posłużyć poziom zatrudnienia. W 2012 roku Kompania Piwowarska bezpośrednio zatrudniała 3 261 osób, jednak dzięki zakupom, produkcji oraz sprzedaży piwa stworzyła łącznie 60 400 miejsc pracy w całej Polsce. Większość z nich (33 500 osób) była związana z zaopatrzeniem, w szczególności z rolnictwem, na pozostałą część składają się pracownicy sektora detalicznego (9 700) i branży gastronomicznej (13 900). Gdyby zgromadzić ich wszystkich w jednym miejscu, okazałoby się, że jest to populacja średniej wielkości polskiego miasta, jak Bełchatów, Biała Podlaska czy Świdnica.
 
Wkład KP w polską gospodarkę można wyrazić również w kategoriach wartości dodanej. Całkowita wartość dodana w Polsce generowana przez Kompanię Piwowarską i firmy w sektorach dostawców, branży gastronomicznej i detalicznej w związku z produkcją i sprzedażą piwa to 3,6 mld zł. Udział samej KP w tej kwocie wynosi 1,39 mld zł (39%), zaś pozostałe składowe to 220 mln zł – sektor detaliczny, 660 mln zł – sektor gastronomii i aż 1,32 mld zł generowane przez dostawców.
 
Co najmniej 6 branż zyskuje
 
Kompania Piwowarska kupuje w Polsce produkty rolne, opakowania, media i urządzenia, a także usługi takie jak transport czy marketing. Dzięki temu wpływa na co najmniej 6 branż. W 2012 roku firma wydała w Polsce 2,4 z ponad 3 mld zł przeznaczonych na zakup towarów i usług. Najwięcej na działalności Kompanii Piwowarskiej zyskuje sektor opakowań (755 mln zł), dalej rolnictwo (543,6 mln zł) oraz media i marketing (436,8 mln zł). Wydatki KP przekładają się również na miejsca pracy w wymienionych branżach. Pod tym względem najbardziej korzysta rolnictwo – dzięki KP pracę w tym sektorze znajduje ponad 24 000 ludzi. Na drugim miejscu znalazł się przemysł opakowaniowy (3 458 pracowników), a na trzecim branża mediów i marketingu (2 400 pracowników). W sferze dostawców towarów i usług działalność KP generuje łącznie 33 500 miejsc pracy – więcej niż wynosi liczba mieszkańców najmniejszych państw Europy, czyli San Marino lub Monako.
 
Sprzedaż piwa Kompanii Piwowarskiej daje ponadto zatrudnienie 13 900 osobom w branży gastronomicznej, w której generuje przychody w wysokości ok. 1,54 mld zł. Ponad trzykrotnie więcej, czyli ok. 5,44 mld zł, konsumenci wydają na piwa różnych marek Kompanii Piwowarskiej w punktach sprzedaży detalicznej. W tym sektorze sprzedaż piwa generuje około 9 700 miejsc pracy.
 
Oddziaływanie regionalne
 
Bardzo silny wpływ na gospodarkę Kompania Piwowarska wywiera w regionach, w których zlokalizowane są jej browary, czyli na Górnym Śląsku (browar w Tychach), w Wielkopolsce (browar w Poznaniu) oraz na Podlasiu (browar w Białymstoku). Oprócz 1 300 miejsc pracy w samych browarach, funkcjonowaniu firmy w tych trzech regionach można przypisać 6 700 miejsc pracy.
 
Na działalności Kompanii Piwowarskiej zyskują także inne regiony: Lubelszczyzna, Pomorze, Opolskie, Dolny Śląsk, Warmia i Mazury, a także Pomorze Zachodnie. To tutaj KP kupuje słód i chmiel potrzebne do warzenia piwa.
 
Pendolino za piwo
 
Za sprawą działalności biznesowej Kompanii Piwowarskiej generowane są miliardy złotych dochodów sektora finansów publicznych. Jak wynika z obliczeń EY, w 2012 r. sektor ten uzyskał dzięki Kompanii Piwowarskiej 4,19 mld zł. Ta suma wystarczyłaby na zakup 50 wagonów pendolino albo aż 150 samolotów bezzałogowych dla polskiej armii*. Na wspomnianą kwotę złożyły się wpływy z akcyzy i podatku VAT od produkcji i sprzedaży piwa (2,97 mld zł) oraz podatki związane z wynagrodzeniami, od osób prawnych, środowiskowe i inne (1,25 mld zł).
 
Kompania Piwowarska jest liderem branży w Polsce, ponieważ warzenie dobrego piwa to nasza pasja. Cieszymy się, że dzięki niej możemy wpływać na polską rzeczywistość gospodarczą w tak dużym stopniu. Wykorzystanie lokalnych surowców czy współpraca z lokalnymi dostawcami towarów i usług to dla nas priorytet i – w miarę rozwoju naszej firmy – chcemy rozszerzać tę współpracę, by ten wkład był jeszcze większy – podsumowuje raport Wojtek Mrugalski, kierownik ds. komunikacji Kompanii Piwowarskiej.
 
Browary wspomagają gospodarkę Europy
 
Na podobnych zasadach Grupa SABMiller oddziałuje na gospodarkę Europy. Z produkcją i sprzedażą piw SABMiller, który prowadzi na naszym kontynencie 17 browarów, związanych jest ok. 175 200 miejsc pracy. Dostawcy towarów i usług SABMiller uzyskali dzięki współpracy z Grupą 1,9 mld euro. Całkowita wartość dodana przypisywana produkcji i sprzedaży piw Grupy szacowana jest na 3,3 mld euro. Natomiast całkowity dochód budżetów państw europejskich, w których zlokalizowane są browary, to ok. 3,49 mld euro.
 
Kompania Piwowarska jest największą europejską spółką SABMiller. W naszym kraju znajduje zatrudnienie 1/3 wszystkich europejskich pracowników grupy (3 261 z 9 900).
* Obliczenia własne KP na podstawie informacji o wysokości przetargów.

 
 
 

Źródło: Kompania Piwowarska

 
 
Ilustracje: mat. prasowe
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0