Zarządzanie różnorodnością się opłaca! Weź udział w Barometrze Różnorodności!

di_baner_300x250Zarządzanie różnorodnością to temat, który zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularny. Nie jest chwilową modą czy fanaberią – jest wyzwaniem, z którym zmaga się lub wkrótce zmagać się będzie każda firma. Różnorodność jest faktem. Część organizacji ignoruje ją, tracąc tym samym wynikające z niej korzyści biznesowe.

 

 

 

 


 
 
 
Przykłady z całego świata dowodzą, że dzisiaj nie powinniśmy już dyskutować o tym, czy różnorodność jest komukolwiek potrzebna, tylko o tym, jak z niej najlepiej korzystać. Pracodawcy i pracodawczynie dostrzegają konkretne korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność. Czy tak jest również w Polsce?
 
ARTYKUL_di_1024x768_wykres1
 
DIVERSITY INDEX
 
Chcąc się przekonać, czy i w jaki sposób polskie firmy wykorzystują różnorodny potencjał pracowników, Konfederacja Lewiatan opracowała wskaźnik Diversity Index, służący do kompleksowej analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. Obszary, które są objęte badaniem to strategiczne zarządzanie różnorodnością, kultura organizacyjna, struktura zatrudnienia, rekrutacja, rozwój oraz wynagrodzenie.
 
W 2013 roku przeprowadzono pierwsze ogólnopolskie badanie firm wskaźnikiem Diversity Index – wyniki analizy dają wiele do myślenia. Zastanawiąjący jest fakt, że dla wielu organizacji zarządzanie różnorodnością ma jedynie charakter wizerunkowy. Nie wszystkie firmy są świadome wymiernych korzyści ekonomicznych, jakie daje zarządzanie różnorodnością. Większość przedsiębiorstw, pomimo że wprowadza elementy polityki różnorodności, robi to w sposób przypadkowy i okazjonalny. Nie prowadzi pogłębionej analizy, dzięki której można byłoby zidentyfikować potrzeby organizacji, a następnie w kompleksowy sposób na nie odpowiedzieć.
 
ARTYKUL_di_1024x768_wykres2
 
Z drugiej strony niezwykle cieszy fakt, że spośród firm, które wzięły udział w Barometrze Różnorodności kilka przedsiębiorstw uzyskało bardzo wysoki wynik – na poziomie 72-78% (na 100% możliwych). Jest to jasny sygnał, że są już w Polsce przedsiębiorstwa zaawansowane we wdrażaniu polityki różnorodności, mogące stanowić przykład dla innych.
 
WEŹ UDZIAŁ W II EDYCJI BAROMETRU RÓŻNORODNOŚCI!
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, którzy chcą się przekonać, jak w ich instytucjach wygląda zarządzanie różnorodnością, Konfederacja Lewiatan przeprowadza drugą edycję Barometru Różnorodności.
 
Żeby wziąć udział w badaniu, wystarczy wejść na stronę i wypełnić ankietę.
 
Udział w badaniu jest bezpłatny, zebrane dane mają charakter poufny. Firma, która wypełni ankietę otrzyma indywidualny Indeks Różnorodności (Diversity Index) oraz informację zwrotną zawierającą rekomendacje i przykłady dobrych praktyk z zakresu zarządzania różnorodnością. Będzie także mogła porównać swój wynik ze średnią dla innych firm z tej samej branży, wielkości, regionu i województwa.
Każda firma otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający udział w badaniu. Barometr Różnorodności trwa do 11 kwietnia 2014!
 
JAK POLSKIE FIRMY ZARZĄDZAJĄ RÓŻNORODNOŚCIĄ?
 
RAPORT Z I EDYCJI BAROMETRU RÓŻNORODNOŚCI (2013)
Opracowanie raportu: dr Ewa Lisowska, Agnieszka Sznajder
W pierwszej edycji Barometru Różnorodności wzięło udział 51 przedsiębiorstw i instytucji, w tym 15 dużych, 7 średnich i 29 małych. Najliczniejszą grupę stanowiły firmy z województwa mazowieckiego (26). Województwa: łódzkie, opolskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie nie były reprezentowane w tej edycji Barometru, a liczebności dla pozostałych województw zawierały się w przedziale od 1 do 4 przedsiębiorstw/instytucji.
 
Wartość wskaźnika Diversity Index została oparta na średniej arytmetycznej sub-indeksów dla obszarów polityki różnorodności uwzględnionych w ocenie: strategiczne zarządzanie różnorodnością, kultura organizacyjna, struktura zatrudnienia,  rekrutacja, rozwój zawodowy i wynagrodzenia.
 
Przeciętna wartość Diversity Index dla badanych firm/instytucji wyniosła 45,66%, czyli niecałą połowę możliwej do uzyskania punktacji (100%). Najwyższy wynik to 78,41% (firma duża), a najniższy – 9,62% (firma mała). Obie firmy mają swoją siedzibę w województwie mazowieckim i obie świadczą usługi niematerialne (finanse i ubezpieczenia, informacja i komunikacja, działalność naukowa i techniczna, edukacja, usługi administracyjne, administracja publiczna).
DUŻE ORGANIZACJE Z MAZOWSZA BARDZIEJ RÓŻNORODNE
 
Duże i średnie przedsiębiorstwa/instytucje charakteryzują się wyższym wskaźnikiem różnorodności niż firmy małe: odpowiednio 52,76% oraz 40,28%. W przypadku tych pierwszych polityka różnorodności jest realizowana stosunkowo najgorzej w obszarze rekrutacji, a w przypadku małych firm/instytucji – w obszarze kultury organizacyjnej.
Przedsiębiorstwa i instytucje działające na terenie Polski centralnej uzyskały najwyższy przeciętny Indeks Różnorodności (49,75%), podczas gdy przedsiębiorstwa i instytucje z Polski północno-zachodniej – najniższy (39,34%). Wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego wyniósł 44,53%.
 
O ile w regionie centralnym i południowo-wschodnim najsłabiej wypada obszar rekrutacji, to w regionie północno-zachodnim obszar strategicznego zarządzania różnorodnością.
 
Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją materialną (przemysł, budownictwo, transport, handel) uzyskały nieco niższy Diversity Index (41,28%), niż przedsiębiorstwa/instytucje świadczące różnego rodzaju usługi (47,40%). Branża wydaje się w mniejszym stopniu różnicować wartość Diversity Index niż położenie geograficzne i wielkość firmy/instytucji.
 
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że polityka różnorodności jest realizowana najlepiej w obszarze rozwoju zawodowego (wartość sub-indeksu – 55,21%) i struktury zatrudnienia (wartość sub-indeksu – 52,30%), a najsłabiej w obszarze rekrutacji (wartość sub-indeksu – 32,95%)
i kultury organizacyjnej (wartość sub-indeksu – 41,05%).
 
Raport z I edycji Barometru Różnorodności: http://diversityindex.pl/Content/uploaded/files/DI_Barometr_Roznorodnosci_raport(1).pdf
Więcej informacji o projekcie: www.diversityindex.pl

 

Projekt Diversity Index jest współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
DI_loga
 

Artykuł sponsorowany

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0