Podnieś rangę działu HR

ID-10017407288% polskich przedsiębiorców traktuje wydatki na szkolenia pracowników w kategorii kosztów – wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Kolejne badanie PARP i SGH z kolei pokazuje, że tylko 29% firm dokonuje jakichkolwiek prób pomiaru zasobów ludzkich, opierając się wyłącznie na analizie finansowej, bez odniesienia do ich efektów.

 

 

 

 

 

 

Zdecydowanie chętniej inwestują w kadry duże firmy – wśród przedsiębiorstw sektora MSP to zaledwie 13%. Polskie przedsiębiorstwa nie są świadome korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracowników, dlatego PARP wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie rusza z projektem „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. W ramach nowej inicjatywy powstanie innowacyjne narzędzie do pomiaru wartości kapitału ludzkiego (NKL). Będzie to pierwsze tego typu kompleksowe rozwiązanie dostosowane zarówno do potrzeb mikro, małych, średnich i dużych firm jak i specyfiki polskiego rynku.

 

Brak świadomości znaczenia gromadzonych danych na temat kapitału ludzkiego oraz brak wiedzy na temat możliwości i sposobu pomiaru jego wartości przyczynia się do tego, że polscy pracodawcy wciąż niechętnie inwestują w szkolenia i inne formy rozwoju swoich pracowników. Konsekwencją takiego podejścia jest brak wysoko wykwalifikowanej kadry, co negatywnie wpływa na poziom konkurencyjności firm i możliwości dalszego rozwoju. Jednocześnie pracodawcy nie zdający sobie sprawy z korzyści biznesowych jakie przynosi inwestycja w kadry, boją się łożyć na rozwój pracowników z obawy, że dobrze wyszkolony pracownik opuści firmę w poszukiwaniu lepszej pracy. Świadomość wartości zasobów ludzkich w firmie jest niezbędna, aby trafnie podejmować decyzje personalne i strategiczne każdej firmy.

 

Wierzą w korzyści, ale nie mierzą

 

Badania PARP pokazały, że polscy przedsiębiorcy wierzą w korzyści wynikające z wartości kapitału ludzkiego, ale go nie mierzą. W ostatnich latach powstało wiele metod pomiaru, których trafność i wiarygodność budzi jednak wiele wątpliwości. Co więcej, ich wyniki nie są przystosowane do polskich warunków i mają małe przełożenie na funkcjonowanie i kształtowanie polityki rozwoju firmy. Wykorzystywane obecnie metody skupiają się jedynie na danych ilościowych, nie biorąc pod uwagę wymiaru jakościowego. Takie rozwiązania nie dają pełnego obrazu potencjału kapitału ludzkiego firmy. – tłumaczy Justyna Nosko koordynator projektu NKL z ramienia PARP i dodaje – Rozwiązaniem jest opracowanie nowego, innowacyjnego narzędzia, które oszacuje wartość zasobów ludzkich i przedstawi twarde dane potwierdzające powiązanie kosztów poniesionych na dokształcanie pracowników ze wzrostem wartości rynkowej firmy i zwiększeniem jej konkurencyjności. Poprzez projekt „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” chcemy przekonać przedsiębiorców, że inwestowanie w podniesienie kompetencji pracowników jest korzyścią dla całej firmy.

 

Innowacyjne, wiarygodne, proste w obsłudze

 

Narzędzie do oszacowania kapitału ludzkiego ma być pierwszą tego typu aplikacją w pełni dopasowaną do potrzeb polskiego rynku, która faktycznie zmierzy realną wartość zasobów personalnych przedsiębiorstwa. NKL będzie mieć formę prostego arkusza kalkulacyjnego, nie wymagającego żadnego dodatkowego oprogramowania, ani nakładów finansowych – tłumaczy Dr Łukasz Sienkiewicz, koordynator projektu z ramienia Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. NKL pozwala na gromadzenie danych ale również dostarcza wstępnej interpretacji, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy. Nasze narzędzie nie służy wycenie pracownika jako jednostki, ale dotyczy pomiaru całego kapitału ludzkiego, jego wartości i przydatności z perspektywy całej firmy. – podkreśla Dr Łukasz Sienkiewicz. Doświadczenie zachodnich firm potwierdza również, że lepsza informacja o wartości zasobów ludzkich, ujawniona jako część sprawozdania finansowego firmy, wpływa pozytywnie na inwestorów i jej notowania.

 

Jedno narzędzie – wiele korzyści

 

Projekt skierowany jest do właścicieli, menedżerów, HR-owców i księgowych mikro, małych, średnich i dużych firm. Jego twórcy deklarują jednak, że beneficjentów będzie znacznie więcej. Jesteśmy przekonani, że informacje generowane w postaci raportów przydadzą się także inwestorom, przedstawicielom uczelni wyższych, organizacji pracodawców, audytorom czy analitykom finansowym. Skorzystają na tym także sami pracownicy” – mówi Dr Łukasz Sienkiewicz. Korzyści z wykorzystania NKL jest sporo: świadomość wartości kapitału ludzkiego pomoże w lepszej kontroli kosztów personalnych przedsiębiorstwa, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, ułatwi podejmowanie decyzji menedżerskich, dostarczy informacji odnośnie obecnego systemu zarządzania, a także podwyższy rangę działów i menedżerów HR zapewniając twarde dane, dzięki którym staną się partnerem do rozmów z właścicielami i członkami zarządów swoich firm.

 

Udział przedsiębiorców w tworzeniu narzędzia

 

Na obecnym etapie projektu prowadzone są testowe wdrożenia narzędzia. Jego finalny kształt powstanie na bazie wniosków zebranych z 20 poddanych testom firm. Działanie NKL planuje przetestować również samo Biuro Zarządzania Kadrami PARP. Zachęcamy do zgłaszania swoich przedsiębiorstw do procesu testowania, które posłużą nam jako materiał badawczy i będą stanowiły niezwykle istotny wkład w finalny kształt NKL. Wszystkie firmy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń prowadzonych przez ekspertów SGH z zakresu wykorzystania narzędzia. Jako jedne z pierwszych w Polsce otrzymają możliwość przetestowania narzędzia w ramach swojej organizacji i będą miały realny wpływ na efektywność finalnego kształtu NKL. – podkreśla Dr Sienkiewicz. Harmonogram projektu przewiduje, że do końca II kwartału 2015 r. wszystkie grupy docelowe mają nabyć praktyczną wiedzę z obsługi narzędzia. W tym celu projekt zakłada organizację licznych spotkań informacyjnych, czy seminariów i warsztatów szkoleniowych na terenie całego kraju.

 

źródło: PARP

 

Image courtesy of phanlop88/FreeDigitalPhotos.net

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0