Na styku kultur. Zarządzanie zespołem wielonarodowościowym

2Światowa gospodarka ulega globalizacji, a Polacy coraz częściej pracują w międzynarodowych zespołach. Zapewnia to szerokie pole do rozwoju, ale jednocześnie wymaga odpowiedniego modelu zarządzania różnorodnością.

 

 

 

 

Polski rynek pracy jest coraz bardziej atrakcyjny dla cudzoziemców, którzy często przyjeżdżają do naszego kraju, aby znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach. Dużym zainteresowaniem cieszy się sektor nowoczesnych usług dla biznesu, w którym środowisko pracy jest wielokulturowe nie tylko ze względu na otwartość na zatrudnianie obcokrajowców, ale również rodzaj świadczonych usług i budowanie wirtualnych, międzynarodowych zespołów projektowych, które te procesy realizują.

Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard tworzy taki barwny zespół i traktuje różnorodność jako kluczowy element swojej kultury organizacyjnej i strategii działania. Wspieranie potencjału jaki daje różnorodność przynosi efekty zarówno społeczne, jak również stricte biznesowe. W zunifikowane globalnie procesy, każdy pracownik wnosi własną perspektywę, wiedzę i doświadczenie. Wszystkie te elementy dopełniając się, są źródłem innowacji w firmie. Równocześnie od strony relacji międzyludzkich, integrują zespół, uczą otwartości, tolerancji i szacunku dla innych. Te cechy sprawiają, że jako firma lepiej rozumiemy naszych klientów.

W Centrum HP możemy spotkać osoby różnych płci, narodowości, grup etnicznych, religijnych, o różnych stopniach niepełnosprawności i wykształcenia. Każdy może czuć się częścią zespołu, ponieważ liczą się odpowiednie kompetencje zawodowe oraz zaangażowanie, które są niezależne od kraju pochodzenia kandydata do pracy czy jego płci. W codziennych relacjach koleżeńskich kierujemy się szacunkiem i zaufaniem, wartościami najważniejszymi dla firmy, które spisane są w dokumencie „Zasady postępowania w biznesie”. Dokument ten reguluje także kwestie ewentualnych niewłaściwych zachowań pracowników, a w szczególności dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, niepełnosprawność, wyznanie czy płeć.

Dużą grupę wśród pracowników Centrum stanowią młode osoby, które zaczynają życie zawodowe i pierwszy raz stykają się z pracą w międzynarodowych zespołach. Niektórzy potrzebują czasu na przyzwyczajenie się do takiego modelu pracy. Oczekują wówczas wsparcia od starszych kolegów np. w wyznaczeniu konkretnych reguł, według których mogą funkcjonować.

Prowadzimy różnorodne działania na rzecz wyrównywania szans w kilku kluczowych obszarach. Około 70 procent naszych pracowników stanowią kobiety, a struktura zarządu i kierownictwa jest adekwatna do tych proporcji i waha się na poziomie 60-70 procent. Tak dobre wyniki związane są ze specyfiką biznesu, ale także w dużej mierze wsparcia jakie otrzymują kobiety zatrudnione w naszej firmie.  Mówimy tu o opiece w trakcie ciąży, pomocy w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka np. poprzez umożliwienie, w pewnych sytuacjach, pracy w niepełnym wymiarze czasu, w elastycznym systemie godzin, okazjonalnej pracy z domu czy opiece medycznej dla członków rodziny. Takie rozwiązania stwarzają pracownikom warunki do połączenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Wszyscy pracownicy firmy mają te same możliwości rozwoju zawodowego, szkoleń i awansów. Bardzo istotne jest to, w jaki sposób sami chcą kreować swoją indywidualną ścieżkę kariery.

W HP GBC pracują obcokrajowcy reprezentujący 35 krajów z całego świata. Wielu z nich jest z nami od kilku lat. Wspieramy ich aktywnie już od momentu zatrudnienia, kiedy to otrzymują w ramach programów Welcome2Wroclaw/Welcome2Lodz praktyczny przewodnik ułatwiający poznanie firmy i aklimatyzację w mieście. Językiem naszej codziennej komunikacji jest język angielski, zatem porozumiewanie się nie stanowi w HP żadnej bariery. Relacje zawodowe pomiędzy pracownikami a menedżerami pozbawione są korporacyjnej hierarchiczności. Ta otwartość w codziennych kontaktach pomaga budować dobrą atmosferę. Podczas organizowanego w naszym biurze dnia „Zabierz dziecko do pracy”, wielu rodziców skorzystało z okazji pokazania swoim najbliższym gdzie i z kim pracują. Dzieci były bardzo zainteresowane tym co zobaczyły, jednak największą frajdę sprawiły im spotkania z naszymi kolegami z innych krajów, którzy chętnie opowiadali maluchom ciekawostki i zwyczaje swoich rodzin i kultur.

Nasza firma realizuje politykę otwartości nie tylko wobec własnych pracowników, ale również współpracuje w tym zakresie z partnerami biznesowymi i społecznymi. Przykładem tych działań jest wrocławska kampania WrOpenUp, której celem było promowanie wśród mieszkańców miasta otwartości wobec odmienności kulturowych, przezwyciężenie istniejących uprzedzeń i wzajemne poznanie się Wrocławian i cudzoziemców przebywający w Polsce. Pracownicy HP GBC należeli także do inicjatorów przeglądu filmów, reklam i grafiki o charakterze społeczno-kulturalnym o nazwie Social Art. Wydarzenie to miało zwrócić uwagę opinii publicznej na zjawiska i postawy pojawiające się w społeczeństwie w zetknięciu z odmiennością etniczną, ekonomiczną czy związaną z niepełnosprawnością lub innym modelem życia. Rozmaite aktywności pomocowe  regularnie realizowane są również przez wolontariat pracowniczy w firmie, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród pracowników.

Polityka „otwartych drzwi”, obliguje nas także do pomocy pracownikom, którzy zetkną się z jakimiś przypadkami działań nieetycznych. W tym celu stworzyliśmy Radę Pracowników, do której każdy może anonimowo zgłaszać swoje uwagi, zastrzeżenia lub wątpliwości. Zachęcamy również naszych pracowników do aktywnego zgłaszania nowych rozwiązań, które pomogą nam budować wzajemne zaufanie. W ten sposób chcemy dać zespołowi jasny komunikat, że ich szanujemy i słuchamy, a pracując według najwyższych standardów, nie tolerujemy jakichkolwiek zachowań dyskryminacyjnych. Ta nasza otwartość na różnorodność sprawia, że możemy szukać talentów wśród najlepszych kandydatów na całym świecie, a także efektywniej budować portfolio produktowe i usługowe dla zróżnicowanego rynku odbiorców.

Staramy się także pokazywać na zasadzie dobrych praktyk zaangażowanie na rzecz poszanowania różnorodności również naszym partnerom biznesowym. Zdecydowaliśmy się na podpisanie międzynarodowej inicjatywy jaką jest „Karta Różnorodności”, zobowiązując się w ten sposób do dalszego aktywnego działania na rzecz tolerancji i utrzymania wysokich standardów w poszanowaniu praw innych.
Jest nam ogromnie miło, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone i Centrum HP zostało w tym roku laureatem plebiscytu „RÓWNO WAŻNI”, zorganizowanego w ramach propagowania tolerancji przez Telewizję Polską (TVP S.A.). Nie boimy się różnorodności, lecz traktujemy ją jako jeden z elementów naszej filozofii i przewagi konkurencyjnej.

Agnieszka_Szymonis-SzymanowskaAutor:  Agnieszka Szymonis-Szymanowska

Koordynator HR, Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0