file1021342725007(1)Jak wynika z badań Hay Group, światowi liderzy biznesu w zbyt dużym stopniu polegają na jednym stylu przywództwa, czego skutkiem jest obniżanie motywacji pracowników i hamowanie efektywności całej organizacji.

 


Choć dobre przywództwo jest równoznaczne z elastycznym dostosowywaniem swojego podejścia w zależności od sytuacji, ponad jedna trzecia liderów (36%) nie ma wykształconego żadnego lub posiada tylko jeden styl przywództwa. W odróżnieniu od nich jedynie jedna czwarta liderów (26%) potrafi posługiwać się przynajmniej czterema różnymi stylami. W Polsce nie jest lepiej – blisko połowa badanych liderów ma opanowany jeden lub żaden styl przywództwa (49%) a tylko 10% z nich potrafi posługiwać się czterema różnymi stylami. W rezultacie stan ten na całym świecie negatywnie oddziałuje na atmosferę w pracy, przy czym ponad połowa (55%) przywódców tworzy klimat demotywujący. Z drugiej strony tylko 19% przywódców wspiera tworzenie środowiska pracy o wysoko motywującym klimacie.

Liderzy w Europie są najmniej elastyczni – tylko jedna piąta (22%) z nich potrafi korzystać z przynajmniej czterech stylów przywództwa – co jest zalecane, dla tworzenia motywującego środowiska pracy. W konsekwencji demotywujący klimat tworzy prawie trzy piąte (57%) liderów. W Polsce wskaźnik ten jest niewiele wyższy i wynosi 59%. Dodatkowo, w przypadku przywódców azjatyckich aż dwie trzecie (66%) tworzy klimat demotywujący, co jest najgorszym wynikiem spośród wszystkich rejonów świata. Tylko jedna czwarta (24%) spośród nich opanowała przynajmniej cztery style przywództwa.

Najbardziej pozytywne środowisko pracy tworzą przywódcy amerykańscy – w rejonie tym mniej niż połowa (49%) pracowników jest zdania, że atmosfera w ich organizacji oddziałuje demotywująco. Mimo to wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

art1

 

Pogrążona w kryzysie Europa opiera się stylu przywództwa, który można określić zwrotem: „Po prostu zrób to”

art2

art3

Podejście to, niegdyś rzadko stosowane w regionie, stało się obecnie dominujące dla ponad jednej trzeciej (31%) liderów. Dla porównania w Ameryce Północnej dotyczy to 23% przywódców, zaś w rejonie Pacyfiku – 24%.

Dlatego też nie dziwi, że tylko 17% liderów w Europie jest w stanie stworzyć swoim pracownikom środowisko sprzyjające wysokiej efektywności. Z drugiej strony – jest też pozytywna informacja – stopniowo w Europie rośnie liczba liderów stosująca 2, 3 lub więcej style zarządzania, co powoduje powolny spadek udziału liderów tworzących demotywujące środowisko pracy.

art4

W Polsce większość liderów sięga po styl demokratyczny i dyrektywny. 28% liderów stosuje styl wyznaczający wzorce, taka sama grupa liderów – styl afiliacyjny. Najmniej popularny jest styl kształcący. W palecie stylów naszych liderów występują 2 z czterech stylów przynoszących w długim okresie czasu dobre rezultaty (demokratyczny i afiliacyjny). Jednak fakt, że ciągle większość (76%) liderów stosuje 2 lub mniej stylów zarządzania, czyli nie potrafi elastycznie reagować na wymogi sytuacji i zespołu, którym zarządzają powoduje, że większość liderów w Polsce tworzy swoim pracownikom demotywujące środowisko pracy. Klimat wysoko motywujący tworzy jedynie 16% polskich liderów, co jest spójne z wynikami przywódców europejskich.

 

Zła atmosfera pracy w Azji i Ameryce Łacińskiej

Na światowych rynkach wschodzących styl dyrektywny pozostaje stylem pierwszego wyboru. Około połowa przywódców azjatyckich i południowoamerykańskich (odpowiednio 48% i 60%) przyznaje się do stosowania go jako dominującego stylu przywództwa.

Ponieważ globalizacja wpłynęła na lokalne praktyki przywódcze, a warunki rynkowe uległy poprawie, liderzy w tych rejonach zaczynają już wykorzystywać podejście demokratyczne, kształcące, afiliacyjne i wyznaczające kierunek. Jednak tylko jedna czwarta (24%) liderów w Azji i jedna trzecia (37%) w Ameryce Południowej potrafi stosować przynajmniej cztery style.

Znajduje to odzwierciedlenie w ich środowisku pracy, gdzie znaczący odsetek, bo aż 66% przywódców w Azji i 59% w Ameryce Łacińskiej tworzy demotywujący klimat.

 

Kreowanie dobrej atmosfery pracy

art5

Organizacje amerykańskie zazwyczaj wyprzedzają pod tym względem swoich sąsiadów: jedna trzecia (37%) ich liderów potrafi stworzyć klimat organizacyjny pobudzający do działania i wysokiej wydajności.

Z badania Hay Group wynika, że amerykańscy przywódcy zazwyczaj posiadają umiejętność przedstawiania swojemu zespołowi jasnej, długoterminowej wizji, przy czym dominuje styl wyznaczający kierunek (korzysta z niego 47% liderów).
Pomimo tego, że wśród amerykańskich liderów odsetek tych, którzy tworzą pozytywną atmosferę jest największy na całym świecie, zmiany są nadal konieczne, gdyż niemal połowa (49%) liderów generuje demotywujący klimat.
Liderzy w Polsce

Najczęściej wykorzystywane style przywództwa w Polsce to demokratyczny (46%) i dyrektywny (39%). Styl wyznaczający wzorce oraz afiliacyjny pojawiają się w palecie co czwartego lidera. Najmniej przywódców sięga po styl kształcący. Warto przy tym dodać, że styl demokratyczny i afiliacyjny są odpowiedzialne za pozytywne wyniki w dłuższej perspektywie.

Aż 76% przywódców posługuje się maksymalnie dwoma stylami zarządzania, co świadczy o ich braku elastyczności. Jakie są tego konsekwencje? Demotywujące środowisko pracy. Jedynie 16% menedżerów buduje wysoce motywujący klimat dla swoich pracowników. To odpowiada wynikom przywódców w całej Europie.

art6

Więcej informacji: http://atrium.haygroup.com/pl/our-products/leadership-overview.aspx

 

HayGroup_logo_RGB

 

 

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0