Sto tysięcy godzin dla rozwoju kadry

kppPonad 100 tysięcy godzin – tyle czasu łącznie poświęcili pracownicy Kompanii Piwowarskiej na szkolenia w roku rozliczeniowym F12. Oznacza to, że każda osoba zatrudniona w KP w ciągu 12 miesięcy zaliczyła ok. 32 godziny różnych kursów. Cel takiej inwestycji to stworzenie optymalnych warunków do rozwoju zawodowego, które z kolei pozwolą jak najlepiej wykorzystać potencjał każdego pracownika.

 

Kompania Piwowarska zapewnia swoim pracownikom bogatą ofertę szkoleń, tak by zdobywali oni kompetencje zgodnie ze strategią firmy. Takie podejście gwarantuje bardziej efektywną realizację codziennych zadań i umiejętność stawiania czoła przyszłym wyzwaniom zawodowym. Liczba godzin poświęconych na szkolenia w roku rozliczeniowym F12, czyli od kwietnia 2011 do marca 2012, jest imponująca. W tym okresie pracownicy KP zrealizowali łącznie aż 101 043 godziny szkoleniowe, bez szkoleń obligatoryjnych! Oznacza to, że Kompania Piwowarska jest liderem branży piwowarskiej w Polsce nie tylko pod względem sprzedaży, ale również rozwoju pracowników, ponieważ każda osoba zatrudniona w KP przeznaczyła na rozmaite szkolenia średnio 32,1 godziny.

 

Najwięcej kursów przeszła kadra kierownicza i dyrektorska firmy. 46 dyrektorów zaliczyło łącznie 3035 godzin szkoleń, co oznacza, że na jedną osobę na tym stanowisku przypadły 63,2 godziny szkoleniowej. W odniesieniu do 243 kierowników było to w sumie 31 553 godziny kursów, czyli aż 64,1 godziny w przeliczeniu na osobę. Specjaliści w Kompanii Piwowarskiej szkolili się przez 40 410 godzin, natomiast pozostali pracownicy przez 26 045 godzin.
– Jedna z kluczowych dla Kompanii Piwowarskiej wartości wyraża się w haśle: „Nasi ludzie stanowią naszą najtrwalszą przewagę”. Stawiamy na rozwój pracowników, ponieważ jest to warunek konieczny rozwoju biznesu i utrzymania pozycji lidera rynku. Wierzymy, że świetnie wyszkolony i zmotywowany pracownik daje nam przewagę konkurencyjną. Stąd ogromne inwestycje w różnego rodzaju działania i procesy edukacyjne oraz nacisk położony na rozwój wiedzy i kompetencji – mówi Agata Lubiatowska-Henkiel, kierownik ds. edukacji i rozwoju w Kompanii Piwowarskiej, i dodaje –Żadna inna firma piwowarska w Polsce nie ponosi tak dużych nakładów czasowych i finansowych na kształcenie pracowników.

 

Programy szyte na miarę

Programy rozwojowe i  szkolenia, które przechodzą poszczególni pracownicy KP, są dopasowane do funkcji, jaką pełnią w zespole i całej firmie. Przykładowo, aby przyczynić się do realizacji celów strategicznych, firma organizuje różnorodne szkolenia dla kadry menedżerskiej, które wspierają rozwój kluczowych kompetencji liderskich. Do różnych grup zarządzających skierowane są konkretne programy, np. First Time Manager to program szkoleniowy dedykowany świeżo mianowanym menedżerom, który ma na celu wprowadzenie ich w nową rolę. Kadra menedżerska KP może również wziąć udział w szkoleniach z zakresu angażowania pracowników poprzez coaching, zarządzania projektami oraz facylitacji spotkań. Ponadto firma dba o regularne dawki inspiracji, które rozwijają indywidualne zdolności przywódcze liderów.

 

Innym przykładem są specyficzne szkolenia dla pracowników sprzedaży. Każda nowo zatrudniona osoba bierze udział w kilkutygodniowym procesie wprowadzającym, w trakcie którego zapoznaje się z firmą, markami, klientami oraz standardami pracy oczekiwanymi przez KP. W trakcie tego procesu pracownik uczestniczy w kilku szkoleniach oraz uczy się w miejscu pracy, korzystając ze wsparcia dedykowanych trenerów.

 

Natomiast pracownicy pionu operacyjnego biorą udział w szkoleniach opartych na filozofii Lean Management, której głównym założeniem jest ciągła poprawa zmierzająca do doskonałości operacyjnej. Warsztaty podzielone są na sekcje – fundamentalne praktyki mówiące np. o porządkowaniu i standaryzacji pracy, wizualizacji i sposobach pomiaru osiągnięć, pracy zespołowej czy zapobieganiu stratom. Oprócz tego do dyspozycji pracowników z tego pionu są również szkolenia dotyczące rozwiązywania problemów, kursy z browarnictwa (poziom podstawowy i zaawansowany) oraz warsztat z metodyki prowadzenia szkoleń, powstały z myślą o praktykach i fachowcach, którzy dzielą się swoją wiedzą ekspercką, a dodatkowo pełnią funkcje trenerów wewnętrznych.

 

Kompleksowy program rozwoju kadr

W połowie roku rozliczeniowego F12, czyli w październiku 2011 r. w KP zakończył się dwuletni program szkoleń pod nazwą „Kompleksowy program rozwoju kadr w Kompanii Piwowarskiej” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”) i nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach projektu pracownicy działów sprzedaży, dystrybucji, produkcji, IT oraz menedżerowie wszystkich pionów KP mogli poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności w różnych obszarach. Dla każdej grupy objętej projektem przygotowano kompleksowy program szkoleń ogólnych łączących kursy fachowe i techniczne z doskonaleniem umiejętności miękkich i kompetencji zespołowych lub kierowniczych dostosowanych do potrzeb KP.

 

Łącznie zrealizowanych zostało 1038 dni szkoleniowych dla 5474 uczestników. Wartość projektu wyniosła 8 203 359,00 zł, w tym kwota dofinansowania EFS to 4 922 015,40 zł, co stanowi 60 proc. kosztów projektu.

 

Źródło: Kompania Piwowarska

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0