Kongres Kwalifikacje. Biznes, administracja, edukacja.

congW dniach 6-7 czerwca odbędzie się pierwszy Kongres poświęcony w całości zmianom na rynku pracy i edukacji, które wywoła wdrożenie w Polsce w 2014 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Rama kwalifikacji to narzędzie wprowadzone przez Unię Europejską  w 2008 roku, które pomaga opisać i ustandaryzować rynek pracy i edukacji w Europie. System Ram będzie kolosalną zmianą dotycząca nas wszystkich: absolwentów szkół i uczelni wyższych, pracowników i właścicieli firmy – wszyscy jesteśmy interesariuszami tego procesu. W Kongresie wezmą udział osoby zaangażowane we wprowadzanie PRK w Polsce a także praktycy zza granicy, m.in. dr LeRoy H. Grow, założyciel American Certification Institute.  

 

Kongres Kwalifikacje jest organizowany przez kilka krakowskich instytucji: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Dom Szkoleń i Doradztwa oraz głównego organizatora: Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania. To pierwsze w Polsce spotkanie dla kilku środowisk: biznesu, administracji i edukacji, po to by wymienić między sobą informacje i opinie na temat systematyzacji kwalifikacji w Polsce.

 

Kwalifikacje są opisywane na kilku poziomach, dzięki czemu każdy Europejczyk będzie mógł mieć świadomość swojego aktualnego poziomu w Ramie. Pozwoli to każdemu z nas elastycznie budować swoją ścieżkę kariery zawodowej czy to w Polsce czy za granicą. Europejskie Ramy Kwalifikacji ułatwiają porównywanie kwalifikacji zdobywanych w różnym czasie, miejscach i formach w krajach pochodzenia. Dodatkowo umożliwiają dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej, promują uczenie się przez całe życie.

 

Pierwsze deskryptory PRK opisują naszą ścieżkę edukacji: formalnej (szkoły uczelnie), pozaformalnej (różnego rodzaju szkolenia) i nieformalnej (samodzielna nauka, rozwijanie kompetencji). Zmiany w edukacji formalnej mają jak najlepiej przygotować przyszłego absolwenta do wejścia na rynek pracy.

 

Wprowadzane już od 2012 do systemu szkolnictwa wyższego wytyczne Krajowych Ram Kwalifikacji to liczne korzyści dla Uczelni. Pozwalają one tworzyć autorskie programy studiów, które umożliwiają m.in. zwiększenie ilości zajęć praktycznych, posługiwanie się nowoczesnymi metodami dydaktycznymi (case study, gry strategiczne) czy intensyfikację współpracy z partnerami biznesowymi. Wprowadzenie Systemu Ram to także pozytywne zmiany dla naszych studentów np. obszerniejsze syllabusy, a także bardziej niż do tej pory przejrzysty system punktacji ECTS (Europejski System Transferu Punktów) – mówi Grażyna Urbanik-Papp, Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych oraz Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.

 

Kończąc szkołę i studia nie przestajemy się uczyć, bierzemy udział w różnego rodzaju szkoleniach, zdobywamy wiedzę i doświadczenie na kolejnych stanowiskach pracy. Polska Rama Kwalifikacji na wzór europejskiej pomoże każdemu z nas zorientować się na jakim jest poziomie Ramy i jak może pokierować swoją karierą zawodową, jest też cennym źródłem informacji dla pracodawców.

 

–  Poziom ramy to cenna informacja o potencjalnym kandydacie do pracy, a także o pracowniku, który stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie zatrudnienia. Obecnie, decydując się na określoną osobę, pracodawca nie wie z kim ma do czynienia. Szczególne znaczenie ma to w przypadku osób młodych (absolwentów), którzy nie mają doświadczenia zawodowego, a tym samym nie mają sprawdzonych kwalifikacji miękkich. I to jest największa bolączka, bo jak się okazuje – o tym czy zatrudniamy młodego człowieka do pracy, w 70% decyduje jego wykształcenie. Ale już o tym, że go zwalniamy w 70% decyduje brak kwalifikacji miękkich. Polska Rama Kwalifikacyjna, wzorując się na ramie europejskiej może ten problem rozwiązać, albo znacznie ograniczyć – podsumowuje Monika Zakrzewska, Ekspert w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan.

 

Wprowadzenie Ramy Europejskiej ma zapewnić staremu kontynentowi przewagę konkurencyjną i dalszy rozwój cywilizacyjny. Jako, że my w Polsce jesteśmy w trakcie procesu wdrażania zmian, które wejdą w życie w 2014 roku, na Kongres zostali zaproszeni naukowcy i praktycy zza granicy, którzy pracują na wdrożonych w swoich krajach opisach kompetencji. O rozwiązaniach, stosowanych przez American Certification Institute w USA – kolebce idei standaryzacji kwalifikacji opowie dr LeRoy H. Grow, wieloletni praktyk, wykładowca i konsultant naukowy rządu amerykańskiego. Dodatkowo eksperci z Europy opowiedzą o praktycznych aspektach nauczania, a prof. Grażyna Prawelska- Skrzypek, przedstawi koncepcję uniwersyteckich centrów potwierdzania kwalifikacji – instytucji przyszłości, która pozwoli nadać właściwą rangę kompetencjom zdobywanym  w czasie nauki formalnej i indywidualnej. Wszystko po to, abyśmy mogli świadomie kierować swoją edukacją, zdobywać wysokie i pożądane przez rynek kwalifikacje i atrakcyjność w oczach pracodawcy.

 

Do kogo adresowany jest Kongres Kwalifikacje? Dla wszystkich osób zaangażowanych w kształtowanie edukacji i kariery zawodowej w Polsce: nauczycieli, trenerów, menedżerów HR, właścicieli firm – warto być świadomym nadchodzących zmian i odpowiednio wcześniej się do nich przygotować.

 

Kongres potrwa dwa dni, od 6 do 7 czerwca, będzie się odbywał w hotelu Park Inn w Centrum Krakowa, więcej informacji na jego temat www.kongreskwalifikacje.pl

 

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0