Zarządzanie z pasją? Tego można się nauczyć

tieKompetentny i zaangażowany menedżer, który potrafi zmotywować podwładnych do pracy i w pełni wykorzystać ich potencjał, to największa wartość dla firmy. Czy da się obudzić w kadrze zarządzającej pasję do kierowania? Pomocne w tym zakresie mogą okazać się szkolenia kompetencyjne starannie dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Przykład Szkoły Zarządzania „Kierowanie z pasją” poznańskiego Bridgestone powstałej we współpracy z firmą House of Skills pokazuje, że warto.

 

Chcąc obudzić w kadrze zarządzającej pasję do kierowania wystarczy zaangażować ją w proces rozwiązywania problemów danego działu lub firmy, a także zapewnić jej możliwość zdobycia wiedzy, której do tego procesu potrzebuje.

 

Gdzie ta pasja?

Według specjalistów Bridgestone Poznań i House of Skills pasja do kierowania powstaje w wyniku wspólnego wypracowywania przez pracowników nowych narzędzi i standardów postępowania, które następnie są wdrażane w bieżące działania firmy. Realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa daje pewność, że wysiłek przyniesie wymierne korzyści, co z kolei motywuje i zachęca do dalszej aktywności. Pracownicy są bardziej zaangażowani i zmotywowani do implementacji wypracowanych metod postępowania, ponieważ nie są one im odgórnie narzucone. – Nikt nie jest w stanie lepiej określić źródła problemu i wskazać skutecznych sposobów na jego rozwiązanie niż pracownicy. Dlatego w ramach Szkoły Zarządzania umożliwiamy im zespołową identyfikację zagrożeń i wspólne określenie działań niezbędnych do poprawy sytuacji. Dzięki czemu wszyscy uczestnicy mają bezpośredni wpływ na pozytywne zmiany w Bridgestone – tłumaczy Patrycja Ślosarczyk z Działu Personalnego Bridgestone Poznań.

 

Chcąc określić wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania z pasją, należy również dokładnie zapoznać się z potrzebami i oczekiwaniami kadry zarządzającej. Pomocne są regularne rozmowy, w czasie których kierownicy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia. Szczera i wzajemna wymiana doświadczeń pozwoli na zaplanowanie odpowiedniego dalszego programu edukacyjno-rozwojowego.

 

Jak to osiągnąć?

Zarządzanie z pasją w Bridgestone udało się osiągnąć dzięki zwiększeniu efektywności standardowych szkoleń. Wdrożony został autorski program szkoleniowy dla pracowników – Szkoła Zarządzania „Kierowanie z pasją”, opracowany wspólnie ze specjalistami z firmy doradczo-szkoleniowej House of Skills. Program opiera się m.in. na teorii Kena Blancharda w zakresie przywództwa sytuacyjnego. Zgodnie z nią lider (szef) powinien dostosowywać sposób zachowania do aktualnych potrzeb danego pracownika w konkretnym zadaniu. – Ważne jest, aby przełożony miał świadomość, że jego podwładny może mieć różny poziom gotowości do realizacji swoich codziennych obowiązków. Ta sama osoba może być bardzo efektywna w realizacji jednego zadania, natomiast z innym może sobie nie radzić. Zależy to od poziomu kompetencji i zaangażowania pracowników – przekonuje Dariusz Gimziński z firmy doradczo-szkoleniowej House of Skills.- Szef powinien posiadać umiejętności i narzędzia do diagnozy etapu rozwoju pracownika po to, aby wykorzystać najbardziej adekwatny model swojego zachowania. Odpowiednie dobranie stylu przywództwa do potrzeb pracowników w danym zadaniu gwarantuje lepsze rezultaty  – dodaje Dariusz Gimziński.

 

Szkolenia realizowane w ramach Szkoły Zarządzania są przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli kierowniczych. Opracowane zostały 3 programy skierowane kolejno do kierowników; zastępców kierowników, koordynatorów i starszych mistrzów; a także dla mistrzów zmianowych. Poszczególne programy są zróżnicowane pod względem liczby godzin i zakresu materiału realizowanego w czasie szkoleń. Kadra kierownicza Bridgestone uczestniczy w szkoleniach podzielonych na kilka modułów. Rozwijają dzięki nim umiejętności budowania autorytetu, poznają metody i narzędzia rozwoju potencjału współpracowników, a także dowiadują się, jak wykorzystać właściwy styl przywództwa, aby pomóc innym osiągać kolejne stopnie rozwoju zawodowego. – Do zarządzania z pasją niezbędna jest także umiejętność budowania efektywnych zespołów i przewodzenia takiej grupie. Ważne jest również zrozumienie przez uczestników roli menedżera jako coacha i poznanie sposobów, w jaki można wykorzystać narzędzia coachingowe do uzyskania lepszych wyników w pracy – dodaje Dariusz Gimziński z House of Skills.  Zarządzanie z pasją wymaga także rozwoju umiejętności m.in. w zakresie budowania strategii, formułowania założeń i planów, które skutecznie można przełożyć na cele i zadania.

 

Efekty na wyciągnięcie ręki

Regularne szkolenia kompetencyjne pozwalają pracownikom na zweryfikowanie umiejętności i korektę niepożądanych nawyków. Ponadto, wskazują nowe możliwości rozwiązywania problemów i inne podejście do znanych już sytuacji, dzięki którym można osiągnąć lepsze efekty w krótszym czasie.

 

W poznańskim Bridgestone – po pierwszej serii szkoleń w ramach Zarządzania z pasją – obserwuje się nie tylko wzrost wiedzy kadry zarządzającej, ale widać także efekty jej rzeczywistego zastosowania w codziennej pracy. – W czasie szkoleń wypracowaliśmy, a następnie wdrożyliśmy tzw. kartę zespołu. Jest to rodzaj kodeksu postępowania, który ułatwia nam rozstrzyganie konfliktów w grupie. Gdy wystąpi problematyczna sytuacja odwołujemy się do karty zespołu, co znacznie usprawnia naszą pracę – tłumaczy Mariusz Będziechowski, Mistrz w Dziale Utrzymania Ruchu Bridgestone. W karcie zebrane zostały najczęściej występujące sytuacje konfliktowe, do których dopasowano po kilka możliwych rozwiązań zaistniałych nieporozumień. Udało się je ustalić dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń uczestników szkoleń na podstawie zdarzeń, które faktycznie wystąpiły wcześniej w firmie.

 

Do pracy z pasją zachęcają także widoczne rezultaty wdrażanych rozwiązań wypracowanych podczas szkoleń dla kadry zarządzającej. W Bridgestone zdecydowano się m.in. na wprowadzenie dodatkowych działań w systemie ocen okresowych. Co pół roku opracowywany jest indywidualny plan pracy. Ustalane są konkretne zadania, a pracownik określa swój stosunek do danych działań, czyli informuje przełożonego, czy posiada niezbędne umiejętności i narzędzia do realizacji konkretnych czynności.  Następnie dzięki rozmowie przełożony decyduje, czy pracownik jest w stanie samodzielnie zrealizować zadanie, czy konieczna będzie dodatkowa pomoc, a jeżeli tak, to w jakiej formie. Pozwala to na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, a także motywuje ich i zachęca do rozwijania swoich umiejętności. Określenie możliwości wykonania zadania i jego konsultacja bezpośrednio z osobą, która ma je wykonać, pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów. Pracownik dokładnie wie, jakie są oczekiwania wobec niego. Buduje to także większą otwartość wobec przełożonego i usprawnia komunikację.

 

Po czym można poznać, że dana osoba zarządza z pasją? – Zdobycie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy daje menedżerom pewność własnych poczynań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pewność to świadomość podejmowanych działań, a świadomość dobrze wykonywanej pracy sama zachęca do osiągania jeszcze lepszych wyników. To z kolei przeradza się w pasję – podsumowuje Patrycja Ślosarczyk z Bridgestone Poznań.

 

Źródło: Bridgestone

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0