Polacy nisko oceniają uczciwość swoich pracodawców

dlugopisyTylko niecałe 45% Polaków uważa, że kierownictwo ich firmy prowadzi biznes w sposób uczciwy i etyczny. To wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego w lutym 2013 r. na reprezentatywnej próbie dorosłych i aktywnych zawodowo Polaków przez NORSTAT, na zlecenie Instytutu Great Place To Work® Polska. W stosunku do analogicznego badania, przeprowadzonego w 2011 r., to spadek o 7,5 punktów procentowych.

 

Opinie polskich pracowników nt. zasad etycznych, jakimi kierują się w biznesie ich szefowie także wcześniej nie były dla pracodawców powodem do dumy, ale o ile w 2010 r. i w 2011 r. pozytywną opinię co do uczciwego i etycznego sposobu prowadzenia firmy miała ponad połowa respondentów (odpowiednio 51,7% i 52,2%), to w 2012r. nastąpił spadek odsetka pozytywnych odpowiedzi i wyniósł on zaledwie 44,8%. W tym roku ta ocena utrzymywała się na podobnym poziomie (44,65%).
ggg

 

Przedłużający się kryzys gospodarczy, oszczędności i strategia „zaciskania pasa” w wielu firmach, a przy tym obawa przed utratą pracy i związana z tym frustracja odbiły się niewątpliwie na tych wynikach. Wszystkie prowadzone w trybie ciągłym badania społeczne, potwierdzają spadek wskaźników optymizmu i ocen co do właściwego kierunku, w jakim zmierzają sprawy w kraju, jaki nastąpił pod koniec  2011 r. W klimacie niepewności oceny pracowników stają się bardziej krytyczne i bezkompromisowe, zwłaszcza tam, gdzie wcześniej nie zadbano o zbudowanie solidnych fundamentów współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czyli relacji wzajemnego zaufania.

 

Kryzys jest co najwyżej katalizatorem problemów, jakie istniały w  firmie już wcześniej. Brak atmosfery zaufania, kiepsko zgrany zespół, poczucie własnej „osobności” i nie utożsamianie się z celami firmy, to z reguły efekt wcześniejszych zaniedbań ze strony pracodawcy. Potwierdza to zestawienie wyników sondażu przeprowadzanego na próbie ogólnopolskiej z wynikami analogicznego badania na pracownikach firm, które trafiają na naszą Listę Najlepszych Miejsc Pracy – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Great Place To Work® Institute Polska.

 

Rzeczywiście zarówno odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariusza, jak i wyliczony na ich podstawie Trust Index© różnią się wyraźnie między „średnią krajową” a firmami z Listy Great Place To Work®. Skala różnic w wielu kluczowych wskaźnikach waha się od 20-30 do…niemal 50 punktów procentowych.

 

ggg2

 

Dobra komunikacja, szacunek okazywany pracownikowi, duma z wykonywanej pracy i poczucie wspólnoty, to wartości, które tworzą wspaniałe miejsce pracy. Pracownik chce być dostrzeżony i mieć poczucie, że jego wkład w rozwój firmy jest ważny. Ze zmotywowanymi pracownikami firmie znacznie łatwiej przejść trudny okres. To najlepsza strategia na kryzys – dodaje Maria Zakrzewski. Tymczasem w sondażu ogólnopolskim na pytanie Czy czujesz, że twoja osoba ma dla firmy wartość, pozytywnie odpowiedziała zaledwie połowa respondentów (50,55%) i jest to spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do wyników z 2010 r.
***
Sondaż na ogólnopolskiej próbie dorosłych, pracujących Polaków, prowadzony jest przez NORSTAT na zlecenie Great Place To Work® Institute Polska corocznie od 2010 r. Jego zadaniem jest ukazanie poziomu zaufania i satysfakcji w firmach działających na polskim rynku pracy. W badaniu są reprezentowani pracownicy firm o różnym pochodzeniu kapitału, w tym firm prywatnych, administracji publicznej, organizacji non-profit. Pełen kwestionariusz składa się z 61 pytań zamkniętych.

 

Źródło: Great Place to Work

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0