Archive: Styczeń 8th, 2013
Alfabet HR: Ścieżka kariery

Ścieżka kariery - (career path, career track) Metafora używana na określenie planów rozwoju pracownika w obrębie danej organizacji. Ścieżkę kariery buduje się w oparciu o obserwacje, ocenę pracownika, wiedzę o jego indywidualnych planach rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przewiduje się, w jakim ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: System ocen pracowniczych

System ocen pracowniczych - (performance appraisal system) powtarzalny, zaplanowany, sformalizowany, nakierowany na rozwój proces oceny pracowników. W skład tego systemu wchodzą następujące elementy: cele oceniania, techniki oceniania – kryteria oceniania, podmiot oceniania, oceniający, ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: System motywacyjny

System motywacyjny - (motivating system) pierwotnie rozumiany jako system pobudzania pracowników do efektywnego wykonywania zadań, by osiągnąć wyznaczone cele organizacji (Stoner, Wankel, Kostera). Zgodnie z nowoczesnym podejściem do motywacji oznacza inspirowanie pracowników do osiągnięć, ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Sukcesja

Sukcesja - (succesion) następowanie - planowe zajmowanie pewnego stanowiska przez inna osobę, pochodzącą z wewnętrznych struktur organizacji, przeprowadzane według dokładnie opracowanych planów sukcesji.   Alfabet HR-u udostępniony jest przez Portal Rynku Pracy HRK.PL     ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Startegia firmy

Strategia firmy - (corporate strategy) Ogół metod działania i środków, które prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. Strategia firmy jest taktyką długofalowo wyznaczającą kierunki rozwoju i funkcjonowania organizacji Składają się na nią również sposoby rozwiązywania problemów oraz postępowania ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Stanowisko pracy

Stanowisko pracy - (position, job) Podstawowy element struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa; pozycja w ramach firmy i związany z nią spójny zestaw zadań, będących wkładem w osiąganie celów organizacji. Stanowiska dzielą się na kierownicze, wykonawcze i sztabowe (eksperci, specjaliści).   ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Siatka płac

Siatka płac - (pay spines) Przyjęta w określonej firmie struktura wynagrodzeń finansowych oparta na założeniach polityki płac. Siatka płac skonstruowana jest w oparciu o schemat gradacji wynikający z wartościowania stanowisk. Określa ona wartości uposażeń w poszczególnych kategoriach ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Selekcja

Selekcja - (employees' selection) Część procesu pozyskiwania pracowników, zakończona ostatecznym wyborem najodpowiedniejszego i decyzją, kto spośród kandydatów, którzy zgłosili się w wyniku akcji rekrutacyjnej, zostanie zatrudniony na wakującym stanowisku pracy. Wstępne etapy selekcji mają już ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Satysfakcja z pracy

Satysfakcja z pracy - (job satisfaction) Pozytywny stosunek do firmy, współpracowników oraz wykonywanej pracy. Satysfakcja z pracy odnosi się do sfery oczekiwań zatrudnionych osób, a więc nacechowana jest subiektywizmem i nie musi odzwierciedlać rzeczywistości. Pracownicy na podstawie własnych ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0