Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2013 roku

Clipboard01Od 1 stycznia 2013 roku wzrosła wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wysokość wpłat do ZUS zależna jest od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce; dla pewnej grupy przedsiębiorców wartość bazową stanowi natomiast wynagrodzenie minimalne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota – musi ona wynosić jednak co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zamieszczanego corocznie w projekcie budżetu państwa (art. 18 ust. 8 s.u.s.). Kwotę tę podaje MPiPS w komunikacie ogłaszanym w Monitorze Polskim.

 

W 2013 roku wartość prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia – zgodnie z obwieszczeniem MPiPS z dn. 14.12.2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2012 r. poz. 1018) – wynosi 3713 zł.

 

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa 60% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Dla przedsiębiorców najniższa podstawa naliczania składek w 2013 r. wynosi więc 2227,80 zł.

 

Od podanej wyżej podstawy składki opłacają także osoby, które zgodnie z zapisem art. 8 ust. 6 s.u.s. są uważane za przedsiębiorców, mianowicie:

  •     twórcy i artyści,
  •     osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów ustaw: z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
  •     wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  •     osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
  •     osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół – na podstawie ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 
Przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi składkowej. Dla tej grupy osób prowadzących firmy podstawą wymiaru składek jest kwota stanowiąca 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a s.u.s.).

 

Najniższa pensja w 2013 r. wynosi 1600 zł (rozp. RM z dn. 14.09.2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1026)) – minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla korzystających z ulgi składkowej wynosi więc 480 zł.

 

Przypominamy, że przedsiębiorcy w 2 pierwszych latach prowadzenia firmy nie opłacają składki na Fundusz Pracy – obowiązek jej wpłacania dotyczy bowiem osób, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przekracza wysokość pensji minimalnej (art. 104 ust. 1 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

 

W tabeli podajemy wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców w 2013 r.

tab

 

Procentowe stawki składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe nie ulegają zmianie w 2013 r.; zgodnie z projektem budżetu na 2013 r. nie zmienia się również stawka opłaty na FP. Wysokość poszczególnych składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców podajemy w tabeli.

tab2

 

1)    przy założeniu, że wynosi ona 1,93%
2)    jeżeli osoba prowadząca działalność dobrowolnie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego

 

Autor: B. Opar

Biblioteka-Prawa-Pracy1

 

 

 

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0