Standardy i warunki prowadzenia usług rynku pracy – zmiany w 2012 roku

W dniu 15.02.br. odbyło się posiedzenie komisji ds. Kontroli Państwowej, na którym omawiano skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Zastępca głównego inspektora pracy Grzegorz Łyjak oświadczył, że PIP może się pochwalić 95 procentowym wykonaniem przez pracodawców decyzji inspektorów pracy.


Dziki nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 9.06.2011 r.  kontrolerzy uzyskali m.in.:


  • uprawnienie do wydawania poleceń ustnych w razie stwierdzenia uchybień niemieszczących się w zakresie przedmiotowym nakazu, jeżeli nieprawidłowości te mogą być usunięte podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu;
  • uprawnienie do wydawania nakazów wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotliwości wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach;
  • możliwość stosowania postępowania mandatowego w przypadku niektórych wykroczeń polegających na naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • możliwość lepszego konstruowania przez inspektorów pracy środków odwoławczych, gdyż przepisy zobowiązują  prokuratorów do sporządzania na wniosek inspektora pracy uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia albo umorzenia dochodzenia.Powyższe usprawnienia, zdaniem zastępcy głównego inspektora pracy, w znacznej mierze przyczyniły się do skuteczności przeprowadzonych kontroli. Z kolei niektóre regulacje ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jego zdaniem utrudniają skuteczną realizację funkcji kontrolnych PIP. Do takich Grzegorz Łyjak zaliczył zwłaszcza dotkliwy w przypadku kontroli legalności zatrudnienia obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Ponadto inspektorom PIP dużo problemów w praktyce stwarzają np.:


  • przepisy o czasie pracy – brak definicji dnia wolnego, udzielanego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, co jest szczególne istotne, gdy pracownik wykonuje pracę w systemie zmianowym;
  • przepisy dotyczące doby, zwłaszcza w kontekście godzin nadliczbowych w razie podjęcia pracy kolejny raz w tej samej dobie;
  • brak definicji placówki handlowej.


Źródło:Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0