Książki "Values" rozdane!

W ubiegłym tygodniu wprowadziliśmy cykl lekcji „English your HR”. W celu doskonalenia kompetencji językowych proponujemy udział w konkursie, w którym nagrodami są egzemplarze książki:

„Values” autorstwa Thierry Wellhoff’a

Nagrody ufundowała firma On Board Public RelationsKonkurs rozstrzygnięto. Gratulacje dla zwycięzców!


W udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe może pomóc poniższy tekst:


Polskie przedsiębiorstwa cenią najbardziej wartości związane z zaufaniem i satysfakcją klienta. Mniej uwagi poświęcają zaś wartością związanym ze stosunkiem organizacji do zasad etyki i moralności*.

W zestawieniach wartości korporacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku dominującą rolę odgrywają wartości z rodziny Professional values [1]. Wartości należące do tej rodziny mają wskazywać cechy, które decydują o możliwościach i umiejętnościach przedsiębiorstwa oraz cechach  ich produktów. Ogółem, prawie 35 proc. wszystkich wartości, o których mówią polskie firmy, należy do Professional values. Oznacza to, że przedsiębiorstwa przykładają dużą wagę do takich wartości jak satysfakcja klienta, jakość i know-how.

Combative values [2] to druga pod względem popularności grupa wartości wśród polskich firm. Mówi ona o rynkowym podejściu do zarządzania organizacją oraz stosunku przedsiębiorstwa do konkurencji. Ogółem 18 proc. wszystkich określeń należy do tej grupy. Tak wysoka pozycja tej wartości wskazuje na dużą konkurencyjność rodzimych przedsiębiorstw. Podkreśla, że przedsiębiorstwa z uwagą śledzą kolejne posunięcia konsumentów. Promowanie wartości z rodziny Combative values często stanowi również zachętę dla pracowników do współzawodnictwa na rynku.  Wartości należące do rodzin Professional i Combative odzwierciedlają kulturę handlową firmy oraz jej stosunek do rynku i konkurencji. Pokazują również w jakim stopniu firmy stawiają na rozwój wiedzy oraz know-how.

Jeśli uszeregujemy główne rodziny wartości według częstotliwości występowania należących do nich pojęć, trzecie miejsce zajmą Societal values [3] określające stosunek firmy do otoczenia, postawę wobec środowiska, w którym funkcjonuje firma. Ogółem, 14 proc. wszystkich wartości deklarowanych przez przedsiębiorstwa należy do tej rodziny.

Na czwartej pozycji uplasowała się grupa Behavioural values [4] z 10 proc. wskazań. Czwarta pozycja wartości z tej rodziny wskazuje że firmy kładą nacisk na „zespołowość” pracy w swojej organizacji, ale też pasję i dumę z wykonywanego zawodu. Wartości należące do pozostałych rodzin  Relational [5], Fulfilling values [6], Moral [7]oraz Social [8] włączane są zwykle przez firmy jako uzupełnienie podstawowej palety wartości. Spośród nich przedsiębiorstwa najczęściej odwołują się do wartości należących do rodzin Relational – 10 proc. oraz Fulfilling values – 8 proc. Wartości należące do rodzin Behavioural oraz Relational rzucają światło na to czy istnieją zasady określające relacje pomiędzy poszczególnymi członkami firmy, a także pomiędzy firmą a środowiskiem i jej partnerami biznesowymi.

W końcu wartości z rodzin Moral i Social – wyrażane są przez polskie przedsiębiorstwa na poziomie jednostkowym. Poziom tych wartości świadczy o wysokim stopniu rozwoju organizacji. Jak pokazują wyniki badania firmy funkcjonujące na polskim rynku dość rzadko odnoszą się do wartości takich jak: Moral values tylko 3 proc. oraz  Social values – 2 proc.

Wyniki badania pokazuję to jak ważnym aspektem dla komunikacji polskich firm jest zdobywanie zaufania klientów oraz partnerów biznesowych. Coraz ważniejszą rolę w komunikacji firm odgrywają wartości z rodzin Behavioral  i Relational values, których obecność ma budować zaufanie do przedsiębiorstwa. Coraz większą popularnością cieszą się również wartości nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością firm, takie jak: pasja, tradycja, czy odpowiedzialność społeczna. Świadczy to o coraz bardziej świadomym wykorzystywaniu przez polskie firmy wartości korporacyjnych do budowania swojego wizerunku.


[1] Professional values – wskazywane w kontekście jakości oferty i głównej działalności przedsiębiorstwa, cech firmy, produktów

[2] Combative values – odnoszące się do „miękkich” źródeł sukcesu, przyczyn wysokiej konkurencyjności

[3] Societal values – określające stosunek do otoczenia, postawę wobec środowiska, w którym funkcjonuje firma

[4] Behavioural values – odnoszące się do sposobu działania przedsiębiorstwa, pracowników

[5] Relational values – odnoszące się do sposobu komunikacji z otoczeniem

[6] Fulfilling values – określające stosunek do jednostkowych odczuć, cech pracowników

[7] Moral values – dotyczące stosunku organizacji do zasad etyki, moralności

[8] Social values – wartości dzielone ze społeczeństwem


* Badanie zrealizowała firma On Board Public Relations w 2009 roku na grupie 350 największych polskich firm. Podstawą wyboru była lista 500 największych przedsiębiorstw. Łącznie w badaniu wzięło udział około 3800 firm z całego świata.


Regulamin konkursu

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0