Dlaczego udzielanie feedbacku jest tak trudne?

Rodzaje feedbacków

Konstruktywny feedback przekazuje konkretne informacje, jest skoncentrowany na zagadnieniu, i oparty na obserwacjach. Możliwe są dwie jego postaci:

-pozytywny feedback

-negatywny/korygujący feedback

Jeden i drugi przynosi korzyści zarówno dla  pracownika, menedżera i organizacji.


Po co udzielać informacji zwrotnych?

Informacja zwrotna pełni kilka funkcji, m.in. wpływa na:

Utrzymanie i poprawę wyników

Informacja zwrotna uświadamia pracownikom, które zachowania są efektywne i które mają kontynuować w przyszłości. Z drugiej strony daje też możliwość eliminacji zachowań, które negatywnie wpływają na osiągane wyniki w pracy.

Coaching i doradztwo

Pokazując mocne strony i braki w wiedzy, umiejętnościach czy zachowaniu pracowników,  feedback odgrywa kluczową rolę w rozwoju pracowników i zespołów oraz w znalezieniu własnych sposobów rozwiązania problemów.

– Zdobywanie nowych kompetencji.

Informacja zwrotne jest nieodłączną częścią każdego procesu uczenia się. Dzięki niemu uczący dowiaduje się, jakie poczynił postępy oraz nad czym jeszcze powinien pracować.

Rozwijanie i uwalnianie potencjału
Konstruktywny feedback w istotnych momentach rozwoju kariery może zapewnić odpowiednie wykorzystanie rozwoju pracownika dla konkretnych celów.

Rozwój pracy zespołowej

Umiejętność wyrażania feedbacku przez członków zespołu jest podstawowym składnikiem ich efektywnej współpracy.

Podnoszenie morale, motywacja i zaangażowanie

Uznanie dla dobrze wykonanej pracy, poczucie osiągnięcia celu, uruchomienie potencjału wzrostu i rozwoju stanowią kluczowe czynniki motywacyjne.


Dlaczego to takie trudne?

Trudności, jakie pojawiają się w przekazaniu informacji zwrotnej związane są z reakcjami ludzi w odpowiedzi na nią. Sytuacje, w których szef ocenia działania pracownika obciążone są sporymi emocjami dla obu stron. Wiele osób z trudem przyjmuje informacje zwrotne na swój temat. Często mogą być one odbierane  jako atak, co przejawia się w usprawiedliwianiu się, tłumaczeniu, odpieraniu i nie przyjmowaniu informacji od przełożonego. Może się też zdarzyć, że osoba ma poczucie winy i przyjmuje informację zwrotną jako ogólną negatywną ocenę jej osoby.

Często w realiach zawodowych można spotkać poniższe negatywne reakcje pracowników na udzielony im feedback:

– odbiorca nie zgadza się z przekazaną mu krytyką, z faktami lub z poglądem, że w ogóle istnieje problem,

– nie przejawia zainteresowania lub uważa, że jego to nie dotyczy,

– jest zaszokowany, martwi się lub płacze,

– wpada w gniew,

– odmawia prawa do wyrażania dotyczących go informacji zwrotnych

– wycofuje się

Skąd biorą się wymieniane reakcje pracowników? Można wymienić kilka przyczyn:

– nieprzyzwyczajenie do tej formy pracy

– nieumiejętność przyjmowania informacji zwrotnych

– zawyżona samoocena

– niechęć do podejmowania jakichkolwiek zmian

– brak pewności siebie, przejawiający się obawą o negatywną ocenę efektów swojej pracy

– różna odporność psychiczna na przyjmowanie informacji o sobie

– traktowanie informacji o sobie jako zagrożenia dla własnej pozycji lub reputacji

-rozpatrywanie informacji w kategoriach władzy: przyjęcie informacji=porażka, odrzucenie= zyskanie przewagi

Istnieją także sytuacje, w których  pracownicy są sfrustrowani tym, że nie dostają informacji zwrotnych lub chcieliby dostawać ich więcej niż dostają.  Mówią o tym swojemu menedżerowi a on tego nie robi. Skutek jest żałosny.

Tagi:

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0