Umowy na czas określony od 2012 roku

Zgodnie z polskim prawem, zawarcie trzeciej umowy na czas określony jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Ustawa antykryzysowa wprowadziła czasowe ograniczenie tego przepisu. Obowiązująca od 22 sierpnia 2009r. ustawa zmieniła zasady zawierania kolejnych umów na czas określony, jednak najwyższy czas przypomnieć, że ten stan niebawem się zmieni. Niebawem, czyli 31 grudnia 2011.

Ustawa zawiesza do końca roku działanie art. 251 kodeksu pracy, stanowiącego, że zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony, jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. W miejsce ograniczenia liczby umów na czas określony, artykuł 13. ustawy antykryzysowej wprowadził ograniczenie „czasowe”. Polega ono na tym, że „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy.”

Ponadto wydłużył się okres między jedną a drugą umową, który pozwala nie uznać umowy o pracę za “kolejną” i obecnie “za kolejną umowę na czas określony, w rozumieniu ust. 1, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony.”

Dwuletni limit nie stosuje się do umów na czas określony, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy antykryzysowej (22 VIII 09), których rozwiązanie przypada w 2012 lub później. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy antykryzysowej, taka umowa rozwiązuje się w uzgodnionym terminie.

W efekcie od 22 sierpnia 2009r. do końca 2011r. pracodawcy mogą zawierać dowolną liczbę umów o pracę na czas określony, jeśli tylko łączny okres zatrudnienia na podstawie umów nie przekracza 24 miesięcy.

Wiemy, że wielu przedsiębiorców w Polsce skorzystało z tego rozwiązania. Wielu z nich zastanawia się, co zrobić w nowej sytuacji?

Rozwiązanie jest w gruncie rzeczy dość proste. Jeśli firma chce zabezpieczyć się przed pogorszeniem wyniku finansowego w związku ze spodziewanym (sezonowym?) spadkiem zamówień i równocześnie nadal korzystać z pracy doświadczonych fachowców, zaznajomionych ze specyfiką stanowisk pracy, procesów i samego zakładu, powinna zwrócić się do agencji pracy tymczasowej.

Zamiast decydować się a priori na optymalizację zatrudnienia, mając na względzie nadchodzący spadek zamówień, wystarczy zaproponować agencji zatrudnienie pracowników. Ta zatrudni ich na takich samych warunkach – za to samo wynagrodzenie i na umowę czasową. To z kolei pozwala pracodawcy korzystać z ich umiejętności, ale równocześnie na bieżąco kontrolować koszty pracy.

Dla pracowników zatrudnionych – zgodnie z ustawą antykryzysową – na podstawie umowy na czas określony – jest to również oczywista korzyść, ponieważ nadal będą mieli pracę. Ponadto – w razie zakończenia współpracy z dotychczasowym pracodawcą – zwiększają swoje szansę na znalezienie kolejnej. Agencja miała bowiem wystarczająco dużo czasu, żeby ocenić ich pracę i w swoim własnym interesie będzie chciała rekomendować ich kolejnym pracodawcom.


Autor: Marcin Bryla, Work Express Sp. z o.o. , kosztypracy.pl

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0