Media społecznościowe i poszukiwanie pracy

Media społecznościowe mogą pomagać w poszukiwaniu pracy – wynika z międzynarodowego badania pracowników Instytutu Badawczego Randstad. Społeczności umożliwiają prezentowanie siebie jako pracownika oraz są pomocne w zbieraniu i weryfikacji informacji o potencjalnym pracodawcy. Jednocześnie znacząca grupa pracowników odczuwa korzyści biznesowe dzięki wykorzystaniu portali w pracy, przy czym zaskakująco mało firm kontroluje sposób zawodowego wykorzystania społeczności przez swoich pracowników.

Najnowszy sondaż Instytutu Badawczego Randstad dedykowany mediom społecznościowym objął swoim zasięgiem ponad 13.000 pracowników z 29 krajów na pięciu kontynentach. Celem badania było sprawdzenie jak pracownicy wykorzystują społeczności internetowe w życiu zawodowym.

  • 67% pracowników jest obecnych w społecznościach

Rezultaty pokazują, że aż 2 na 3 uczestników badania w naszym kraju posiada profil osobisty w przynajmniej jednej społeczności. Wynik ten jest podobny do średniej dla wszystkich biorących udział w badaniu krajów. Jak zaznacza Agnieszka Bulik, Członek Zarządu Randstad: Duże wykorzystanie tego typu portali ma miejsce przede wszystkim w krajach o dużym udziale młodych pracowników, takich jak Chiny (90%) i Indie (90%). Najwyższy odsetek pracowników posiadających profil społecznościowy został odnotowany w Chile – 92%, z kolei Japonia odznacza się najniższym wynikiem (43%).


  • W społeczności łatwiej szukać pracy

Ponad połowa polskich respondentów (54%) uważa, że obecność w mediach społecznościowych może pomóc w znalezieniu pracy.

Co drugi badany używa społeczności jako źródła wiedzy o potencjalnym pracodawcy (55%) podczas przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej.  Informacje te pozwalają też respondentom na nabranie wyobrażenia o kulturze organizacyjnej  firmy (54%). Co istotne – podkreśla Agnieszka Bulik – blisko połowa respondentów ufa informacjom znajdowanym w społecznościach, a dla aż 61% badanych negatywne komentarze dotyczące potencjalnych pracodawców są wystarczającym powodem, aby nie starać się stanowisko w takiej firmie.


  • Profil osobisty – treść monitorowana

Zdecydowana większość polskich respondentów badania (67%) jest świadoma faktu, że pracodawca może obserwować prywatny profil pracownika w mediach społecznościowych. Jednocześnie co trzeci pytany (37%) przyznał, że używa swojego profilu świadomie w celu prezentowania siebie jako pracownika. Zdecydowana większość badanych (89%) deklaruje jednak, że korzysta z mediów społecznościowych jedynie w celach prywatnych – do śledzenia wiadomości dotyczących ich rodzin, bliskich i znajomych. Agnieszka Bulik zaznacza, że: Odpowiedzi polskich badanych nie odbiegają w tej kwestii od średniej dla pozostałych krajów biorących udział w projekcie. Wyjątkiem są Indie, gdzie aż 78% respondentów zadeklarowało, że używa mediów społecznościowych, aby zaprezentować się profesjonalnie.


  • Wolnoć Tomku w swoim domku? – pracodawcy nie czuwają nad  treścią wpisów pracowników

Co drugi polski badany przyznał, że jego pracodawca umożliwia mu w czasie pracy dostęp do portali społecznościowych (52%), przy czym zdaniem zdecydowanej większości (66%) aktywność w portalach nie koliduje z ich obowiązkami zawodowymi. Znacząca grupa (40%) deklarowała z kolei, że czerpie wymierne korzyści z obecności w mediach społecznościowych w swojej pracy zawodowej. Wyniki badania pokazują jednak, że stosunkowo niewielu pracodawców wykorzystuje i świadomie kontroluje potencjał mediów społecznościowych – zaledwie 1/3 firm wprowadziła wytyczne dotyczące prezentacji pracowników w internetowych społecznościach w kontekście wizerunku pracodawcy – podkreśla Agnieszka Bulik.

W zakresie regulacji tej kwestii znowu przodują Indie (70%) oraz Chiny (52%). Z kolei w Czechach takie wytyczne są udostępniane jedynie sporadycznie – dodaje.


Wyniki badania Instytutu Badawczego Randstad komentuje Maura Merson, ekspetka Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz redaktorka portalu berzobocie.org.: Media społeczne dają ogromne możliwości pracodawcom i pracownikom, lecz również niosą za sobą pewne ograniczenia, a nawet zagrożenia. Wizerunek firm zależy już nie tylko od tego, w jaki sposób firma prezentuje się klientom, lecz także od tego, co widać na profilach społecznościowych jej pracowników. Z badania Randstad wynika, że obecnie stosunkowo niewielu pracodawców wykorzystuje i świadomie kontroluje potencjał mediów społecznych. Jednocześnie korzyści biznesowe z tytułu obecności na portalach społecznościowych odnosi już aż 40% ankietowanych pracowników.

Jednakże obszar społeczności ulega dynamicznym zmianom – w Polsce, według statystyk publikowanych przez http://www.socialbakers.com na przełomie listopada i grudnia 2010 r. znalazła się w pierwszej piątce krajów o najszybszym procentowo przyroście kont Facebook’a z wynikiem 11,4%. Zarejestrowanych użytkowników do stycznia 2011 roku było w Polsce ok. 6 mln, z czego 40% to osoby powyżej 25 roku życia, a realnych użytkowników (Real Users) Facebooka może być nawet 10 mln (wg badań panelowych prowadzonych przez Gemius). Powyższe dane świadczące o zainteresowniu respondnetów z naszego kraju taką formą komunikacji wskazują na to, że jej znaczenie również w życiu zawodowym Polaków może w bieżącym roku znacznie wzrosnąć.


Metodologia badania

Prezentowane dane pochodzą z projektu „Monitor Rynku Pracy”, będącego kwartalnym badaniem sondażowym realizowanym w 29 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk (kraje biorące udział w badaniu: Holandia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Belgia, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Grecja, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Turcja, Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Chiny, Argentyna, Indie, Japonia, Singapur, Chile).

Badanie po raz pierwszy przeprowadzono na początku 2010 roku.

„Monitor Rynku Pracy” jest realizowany poprzez ankiety wypełniane on-line w grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem osób samozatrudnionych).

Dobór prób dla badanych populacji jest przeprowadzany przez międzynarodowy instytut Survey Sampling International. Próba w Polsce wynosi 405 respondentów (w całym badaniu wzięło udział w tej fali 13.565 osób). Opisywane badanie zostało zrealizowane w okresie 17-27 lutego 2011 r.

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0