Carlsberg Polska – podsumowanie dwóch lat szkoleń

Firma Carlsberg Polska w ramach prowadzonej polityki rozwoju pracowników zakończyła dwuletni program szkoleniowy. Programem było objętych 1270 pracownic i pracowników we wszystkich lokalizacjach – browarach i regionalnych oddziałach sprzedaży. Tematyka ponad 80 szkoleń była rozległa, począwszy od doskonalenia umiejętności technicznych czy komputerowych poprzez podnoszenie zakresu wiedzy w obszarach sprzedaży i obsługi klienta aż po rozwijanie umiejętności przywódczych.


Kompleksowy Program Wzmocnienia Potencjału Adaptacyjnego oraz Konkurencyjności Grupy Carlsberg Polska był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość zrealizowanego programu to ponad 7,6 mln zł, z czego pozyskane ze środków UE dofinansowanie wyniosło ponad 4,6 mln zł, zaś wkład własny Carlsberg Polska – niemalże 3 mln zł. Efektem przeprowadzonego kompleksowego cyklu szkoleń i doradztwa jest wzrost konkurencyjności Grupy Carlsberg Polska potwierdzony wzrostem udziałów rynkowych oraz wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy godnego zaufania.

Realizację ambitnych celów biznesowych Grupy Carlsberg Polska, działającej w przemyśle piwowarskim, wspiera od 2000 roku strategia ciągłego doskonalenia kadr. W latach 2009 – 2010 kluczowym elementem prowadzonej polityki rozwoju pracowników był projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość zrealizowanego programu to 7,6 mln zł, pozyskane ze środków UE dofinansowanie wyniosło ponad 4,6 mln zł, wkład własny Carlsberg Polska – niemalże 3 mln zł.


Aby wesprzeć strategię Grupy Carlsberg Polska, utrzymać jej dobry wizerunek na rynku pracy oraz zwiększyć konkurencyjność, przeprowadzone zostały szkolenia, których głównym celem było rozwijanie umiejętności i kompetencji pracownic i pracowników, szczególnie w obszarach produkcji, sprzedaży i obsługi klienta oraz wsparcie realizacji indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego.


Program został zrealizowany w sposób kompleksowy, obejmując 1270 osób we wszystkich lokalizacjach. W praktyce oznaczało to niemalże 100 procentową dostępność do szkoleń. W ciągu 2 letniego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, każda osoba objęta programem odbyła średnio ponad 5 szkoleń. Tematyka szkoleń była bardzo rozległa, począwszy od rozwijania umiejętności technicznych, korzystania z programów komputerowych oraz podnoszenia wiedzy z zakresu sprzedaży i obsługi klienta aż po budowanie umiejętności przywódczych i rozwój osobisty. Dobór i tematyka szkoleń były dostosowane do potrzeb pracowników, ich stanowisk oraz zadań w kontekście strategii firmy.


Istotnym elementem zarządzania projektem było zapewnienie równości szans – jednej z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego mającej odzwierciedlenie w wartościach wyznawanych w Carlsberg Polska – Razem jesteśmy silniejsi.


Czerpanie korzyści z różnorodności jest ważnym elementem zarządzania w Carlsberg Polska, dlatego jednym z tematów szkoleniowych było „Zarządzanie różnorodnością” – o tworzeniu jak najlepszego klimatu pracy oraz wykorzystaniu efektu synergii w zróżnicowanym środowisku.

Równość szans w szkoleniach realizowanych w ramach Programu była promowana poprzez sposób komunikacji w projekcie, adresowany tak do kobiet, jak i mężczyzn. Czynnikiem, który zdecydowanie wpłynął na zwiększenie udziału kobiet, była lokalizacja szkoleń w 21 miejscowościach Polski.

Projekt szczególną uwagą objął osoby w wieku 50 lat i więcej, które stanowią dla organizacji cenne źródło wiedzy i doświadczenia. Osoby te, zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb, mogły skorzystać z wielu szkoleń podnoszących ich indywidualne kompetencje.

W ramach programu korzystano z nowoczesnych szkoleń e-learningowych, pozwalających uczestniczkom i uczestnikom na udział w szkoleniu w najbardziej dogodnym dla nich czasie.

Carlsberg Polska przeprowadziła 2 letni projekt z sukcesem, co potwierdza 96 proc. wskaźnik satysfakcji pracowników ze szkoleń, które w ich ocenie przyczyniły się do osobistego rozwoju i podniesienia kwalifikacji.


Pierwszy rok realizacji projektu przypadł na czas kryzysu gospodarczego, podczas którego większość firm ograniczała wydatki inwestycyjne, co dotyczyło również szkoleń,  inwestowania w kadrę. Dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, Carlsberg Polska umocniła swoją pozycję dobrego pracodawcy, oferując wszystkim pracownikom szerokie możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji.

Dodatkowo, realizując w ramach projektu warsztaty, symulacje biznesowe oraz szkolenia „train the trainer”, zbudowaliśmy zespół trenerów wewnętrznych, dzięki którym w następnych latach będziemy kontynuować program szkoleń wewnętrznych.

Dzięki temu, że programy wszystkich szkoleń były dopasowane do indywidualnych  potrzeb pracowników, jak i strategii firmy, uzyskaliśmy bardzo wysokie oceny uczestniczek i uczestników szkoleń dotyczące ich trafności i użyteczności. Przełożyło się to wprost na motywację, zaangażowanie pracowników oraz  efektywność pracy.

Szkolenia przyczyniły się nie tylko do rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników, ale również sprzyjały budowaniu świadomości biznesowej i promowaniu współpracy międzydziałowej, ponieważ pracownicy różnych działów firmy w ramach wspólnych warsztatów rozwijali wiedzę i umiejętności ważne z punktu widzenia strategii organizacji. Taki efekt jest często trudny do uzyskania w przypadku typowych szkoleń komercyjnych.” – mówi Małgorzata Milczarek, Dyrektor ds. Personalnych w Carlsberg Polska.


Realizacja projektu była dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej jest związane ze skomplikowanymi procedurami rozliczania i dokumentowania. Ponadto, każde szkolenie wymagało przygotowania nie tylko merytorycznego, ale również logistycznego. Jak wynika ze statystyk – średnio niemal każdego roboczego dnia podczas tych 2 lat prowadziliśmy szkolenie. Realizacja każdego z tematów szkoleniowych poprzedzona była analizą potrzeb i oczekiwań co do efektów,  publikacją zapytań ofertowych na stronach internetowych, analizą otrzymanych ofert, negocjacjami i wyborem dostawcy, i wreszcie podpisaniem umowy. Kolejnym procesem było przygotowanie bazy logistycznej – ustalenie optymalnej z punktu widzenia uczestników lokalizacji, publikacja zapytań ofertowych na stronach internetowych w kontekście noclegów, wyżywienia, sal konferencyjnych na stronach  internetowych, analiza otrzymanych ofert, negocjacje i wybór dostawcy, podpisanie umowy. Każde szkolenie wymagało również ustalenia listy jego uczestniczek i uczestników, zaproszenie ich na szkolenie, przygotowania odpowiednich materiałów, a także przygotowania i sprawdzenie prawidłowości całej dokumentacji potwierdzającej właściwą realizację szkolenia. Wysoki poziom satysfakcji uczestniczek i uczestników szkoleń, widoczne przełożenie wiedzy pozyskanej podczas szkoleń na efektywność w pracy i rozwój osobisty są potwierdzeniem, tego, że takie wysiłki warto podejmować.” – mówi Anna Golenia, Menedżer Projektu w Carlsberg Polska.


Efektem kompleksowego cyklu szkoleń i doradztwa jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego, wzrost konkurencyjności Grupy Carlsberg Polska potwierdzony wzrostem udziałów rynkowych oraz wzmocnieniem wizerunku firmy jako godnego zaufania pracodawcy, który mimo kryzysu gospodarczego inwestował w rozwój pracowników.

Bez środków z Europejskiego Funduszu Społecznego tak kompleksowy program – pod względem liczby tematów, ilości szkoleń, liczby uczestniczek i uczestników oraz logistycznym – nie byłby możliwy do realizacji.


Carlsberg Polska zajmuje wiodące miejsce w polskim przemyśle piwowarskim,
z udziałem w rynku na poziomie 15,8% (wg Nielsen, ujęcie wolumenowe), dostarczając na rynek marki piwa najwyższej jakości, odwołujące się do przyjemnych i radosnych stron dorosłego stylu życia. Carlsberg Polska ma w swoim portfelu marki Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Bosman, Piast. Piwa z portfela Carlsberg Polska warzone są w browarach w Brzesku, Szczecinie i Sierpcu.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0