Konkurs z nagrodami – tylko do 23 lipca!

Konkurs został rozstrzygnięty. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranej i informujemy, że skontaktujemy się z nimi w najbliższych dniach!. Tych, którym nie powiodło się tym razem już zapraszamy do następnego konkursu.

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy konkurs, w którym nagrodą jest aż 5 egzemplarzy książki : Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, autorstwa Agnieszki Izabeli Baruk.

Nagrodę ufundowało wydawnictwo Difin.

Jak wygrać książkę?

Aby wygrać książkę należy odpowiedzieć poprawnie na jedno pytanie zamieszczone na końcu artykułu i przesłać do nas swoją odpowiedź. 50, 100, 150, 200, 250 osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzyma nagrodę!

Do kiedy?

Konkurs trwa od 12 do 23 lipca. Informacje o wygranej zostaną rozesłane po zakończeniu konkursu.Zapraszamy!

O nagrodzie

W książce marketing personalny został przedstawiony w kompleksowy sposób zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Szczególną uwagę zwrócono na cele realizacji marketingu personalnego, wśród których ważne miejsce zajmuje dążenie do kształtowania i utrwalania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, co z kolei wpływa bezpośrednio na jej postrzeganie jako producenta. Jest to tym istotniejsze, iż wizerunek jest drugą cechą wyróżniającą firmę spośród innych uczestników rynku, którą pośrednio i bezpośrednio kształtują pracownicy, co dodatkowo zwiększa rolę, jaką odgrywa w organizacji.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Marketing personalny i jego znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie

1.1. Istota marketingu personalnego i podstawowe pojęcia
1.2. Geneza koncepcji marketingu personalnego
1.3. Marketing personalny a zarządzanie zasobami ludzkimi
1.4. Podstawowe cele marketingu personalnego
1.5. Etyka pracy i humanizm jako podstawa marketingu personalnego

Rozdział 2. Wizerunek firmy jako pracodawcy i jego kształtowanie

2.1. Pojęcie wizerunku pracodawcy i jego zakres
2.2. Postrzeganie firmy przez odbiorców wewnętrznych
2.3. Postrzeganie firmy przez odbiorców zewnętrznych
2.4. Proces kreowania i utrwalania wizerunku firmy jako pracodawcy

Rozdział 3. Adresaci działań z zakresu marketingu personalnego i ich potrzeby

3.1. Odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni oraz ich rola
3.2. Potrzeby pracowników i ich specyfika
3.3. Typologia potrzeb adresatów marketingu personalnego
3.3.1. Potrzeby materialne i niematerialne
3.3.2. Potrzeby obiektywne i subiektywne
3.3.3. Potrzeby indywidualne i grupowe
3.4. Proces identyfikowania potrzeb i jego rola w marketingu personalnym

Rozdział 4. Wybrane aspekty działań personalnych w zakresie pozyskiwania i oceniania pracowników i ich rola w kreowaniu wizerunku firmy

4.1. Planowanie działań personalnych
4.2. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna
4.3. Selekcja i jej rola w pozyskaniu najlepszych kandydatów
4.4. Wprowadzenie pracownika do pracy a kultura organizacyjna firmy
4.5. Ocenianie i jego wpływ na dalszy rozwój pracownika
4.6. Outsourcing i rotacja jako alternatywne formy kształtowania wewnętrznego rynku firmy
4.7. Outplacement i jego rola w kształtowaniu wizerunku firmy

Rozdział 5. Rozwój pracowników i jego wpływ na kreowanie wizerunku firmy

5.1. Rozwój pracowników jako podstawa rozwoju firmy
5.2. Kariera zawodowa i jej różnorodne przejawy
5.3. Motywowanie pracowników jako forma pobudzania ich zaangażowania
5.4. Szkolenia i ich znaczenie w rozwoju zawodowym pracowników

Rozdział 6. Działania personalne realizowane w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań pierwotnych

6.1. Metodologia przeprowadzonych badań
6.2. Marketing kadrowy w opiniach prezesów badanych przedsiębiorstw
6.3. Wizerunek badanych firm ukształtowany wśród pracowników i jego determinanty
6.4. Cechy członków kadry kierowniczej badanych przedsiębiorstw jako zmienne kształtujące ich postawy wobec pracowników
6.5. Pracownicy badanych przedsiębiorstw jako adresaci działań personalnych
6.6. Przebieg działań personalnych w badanych przedsiębiorstwach i stopień ich zgodności z koncepcją marketingu personalnego

Rozdział 7. Koncepcja zintegrowanej mieszanki marketingowej

7.1. Podmiotowa rola pracownika we współczesnym przedsiębiorstwie
7.2. Zespół i jego rola w osiąganiu synergicznych efektów marketingowych
7.3. Zasoby intelektualne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
7.4. Zasoby marketingowe i ich komplementarność w stosunku do zasobów intelektualnych
7.5. Czas i jego znaczenie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej
7.6. Kreowanie przez przedsiębiorstwo unikalnej dla nabywców zewnętrznych i wewnętrznych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks


Książkę można również kupić w księgarni internetowej Difin klikając tutaj.

Regulamin konkursu

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0