Intel i Toyota: Najlepsi Pracodawcy

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, ogłosiła wyniki piątej, jubileuszowej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce. Zwycięzcą w kategorii dużych firm został Intel Technology Poland Sp. z o.o., a w kategorii małych i średnich – Toyota Katowice & Toyota Częstochowa (M.G. Centrum Sp. z o. o.)

W ciągu 5 lat, Badanie Najlepsi Pracodawcy zostało przeprowadzone ponad 400 razy w blisko 300 organizacjach. W tym czasie swoją opinią wyraziło 110 000 polskich pracowników i  prawie 3000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej.

Jedną z cech, która wyróżnia Najlepszych Pracodawców, jest wysoka ocena ich kadry zarządzającej w oczach pracowników. Ponadto, ocena ta wzrosła u Najlepszych Pracodawców z 65% w 2006 roku do 74% w 2010r. Równocześnie, średnia ocena zarządów w Polsce w latach 2006-2009 wahała się w granicach 44-49%, by w 2010r. spaść do 43%. Wynik ten pokazuje, że w dobie kryzysu pracownicy Najlepszych Pracodawców tym bardziej docenili swoich szefów, a w szczególności ich otwartość i szczerość w komunikacji. Taka postawa kierownictwa firmy przełożyła się dodatkowo na poczucie stabilności zatrudnienia: mając wystarczającą wiedzę na temat sytuacji firmy oraz strategii radzenia sobie z dekoniunkturą, aż 60% badanych wyraziło brak obaw związanych z utratą pracy (przy średniej dla Polski – 44%)

„Bardzo stabilna i wysoka ocena większości aspektów środowiska pracy wśród Najlepszych Pracodawców jest tym bardziej godna docenienia, im mniejsza jest przewidywalność środowiska biznesowego. Najlepsze firmy, niezależnie od sytuacji rynkowej, mogą liczyć na zaangażowanie swojego zespołu, które w skuteczny sposób potrafią budować i utrzymywać niezależnie od okoliczności. W okresie zawirowań gospodarczych na rynkach finansowych ceniona jest przede wszystkim stabilność i przewidywalność. Z perspektywy ludzkiej właśnie takie środowisko pracy tworzą Najlepsi Pracodawcy – mówi Edward Stanoch, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Hewitt Associates.

„Od pięciu lat uważnie śledzimy trendy i obserwujemy, jak wdrożone rozwiązania przekładają się na wzrost zaangażowania pracowników i wyniki biznesowe firm. W ciągu tego okresu zgromadziliśmy ogromną bazę benchmarków, która stanowi podstawę do analizy najlepszych praktyk HR na rynku i tego, czy i jak się zmieniały w zależności od koniunktury gospodarczej. Ich analiza pokazuje, że cechami, które w największym stopniu decydują o wysokiej pozycji w rankingu jest skuteczne przywództwo, efektywność organizacji oraz spójność wartości pracownika i pracodawcy. Tegoroczny wynik dowiódł, że Najlepsi Pracodawcy potrafią sobie radzić w każdych warunkach rynkowych i budować zaangażowanie swoich pracowników bez względu na to, czy wyzwaniem jest konkurencja o talenty, czy walka z kryzysem – dodaje Magdalena Warzybok, Menedżer Projektu Badania Najlepsi Pracodawcy.Z czego pracownicy są zadowoleni, a co oceniają krytycznie? – wybrane wnioski z Badania Najlepsi Pracodawcy 2010

Najlepsi pracodawcy mają najlepszych szefów

Aż 72% pracowników Najlepszych Pracodawców postrzega swoich szefów jako skutecznych liderów (średnio w Polsce myśli tak zaledwie 43% pracowników). W opinii swoich podwładnych mają oni spójną wizję, wdrażają efektywne procesy i praktyki (odpowiednio 65% u Najlepszych w porównaniu do średniej – 35%), zapewniają jasny podział ról i odpowiedzialności oraz osiągają wyniki biznesowe (72%, 43%).

Pracownicy Najlepszych Pracodawców na bieżąco znają sytuację firmy, ponieważ zarząd otwarcie, systematycznie i szczerze o niej informuje (52% w porównaniu do 31% dla średniej krajowej). Są też przekonani, że kierownictwo firmy uważa pracowników za jej najważniejszy zasób (65%, 34%) i że bez względu na uwarunkowania będzie równoważyło interesy spółki z interesami pracowników (62% i 31%).

Nagroda, ale niekoniecznie finansowa

Średnio w Polsce pracownicy nisko oceniają sposób nagradzania za ich wkład w wyniki firmy (22%) oraz pozafinansowe uznanie za indywidualne osiągnięcia (30%). U Najlepszych Pracodawców zjawisko to jednak nie występuje, zaś ocena tych obszarów jest niemal dwukrotnie wyższa. Najlepsi Pracodawcy, doceniając zarówno pracowników, jak i kierowników za ich indywidualne osiągnięcia, znacznie rzadziej niż pozostali stosują nagrody pieniężne. Najlepsi oferują, np. nagrody mające wpływ na zwiększenie komfortu pracy lub równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, np. poprzez przyznanie dodatkowych dni urlopu.

Polscy pracownicy zadowoleni z miejsca i stosunków w pracy, ale …

Prawie 2/3 pracowników w Polsce uważa swoje stanowisko pracy za dobrze dopasowane do wykonywanych zadań. 51% deklaruje zadowolenie z równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Nieco ponad połowa badanych bardzo dobrze ocenia relacje panujące wewnątrz firmy – zarówno z kolegami, jak i przełożonymi. Ponad połowa pracowników uważa, że oczekiwania względem nich są jasno komunikowane. Są jednak też obszary do zdecydowanej poprawy – w tej edycji Badania jedynie 31% pracowników miało poczucie, że zarząd odpowiednio godzi interesy pracowników z interesami firmy. Kwestia liderów jest szczególnie ważna, tym bardziej, że w zestawieniu z zeszłym rokiem spadł poziom zaufania do najwyższej kadry. Co warte jednak podkreślenia, wzrósł on w przypadku Najlepszych Pracodawców.

***

O Badaniu

Badanie Najlepsi Pracodawcy (Best Employers Study) prowadzone jest w Polsce od 2006 roku. W ciągu 5 lat zostało ono przeprowadzone ponad 400 razy w blisko 300 organizacjach. W tym czasie swoją opinią wyraziło 110 000 polskich pracowników, blisko 3000 członków najwyższej kadry zarządzającej. W piątej edycji udział wzięło 89 firm łącznie, ponad prawie 30 tys. pracowników zostało przebadanych. 53 % uczestników Badania  to duże firmy (powyżej 250 pracowników), zaś 47% to firmy małe i średnie.

Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 28 607 pracowników firm w nim uczestniczących, ponadto 574 kwestionariusze zostały wypełnione przez członków najwyższej kadry zarządzającej. Pracownicy oceniali swoich pracodawców, uwzględniając między innymi stwarzane przez firmę możliwości rozwoju, politykę i praktyki organizacyjne, relacje wewnątrz firmy, równowagę między życiem osobistym a pracą oraz warunki sprzyjające samorealizacji.

Źródło: Hewitt Associates

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0