Platforma Advisio dla konsultantów OD

Advisio jest firmą o międzynarodowym zasięgu, działającą głównie w Europie. Funkcjonując jako laboratorium badawczo-rozwojowe dla branży konsultingowej tworzymy metodologie pracy wspomagającej rozwój organizacyjny przedsiębiorstw na miarę XXI wieku. Opracowywanym przez Advisio metodologiom towarzyszą innowacyjne narzędzia internetowe, które optymalizują, przyspieszają i wzmacniają efekty rozwojowych interwencji systemowych, prowadzonych przez konsultantów. Wszystkie narzędzia Advisio dostępne są dla konsultantów rozwoju organizacyjnego za pośrednictwem wygodnej w użyciu, przejrzystej i estetycznej platformy internetowej.


Synergia
Celem działań konsultanta facylitującego dialog strategiczny w organizacji jest udrażnianie kanałów komunikacji pozwalających na przepływ informacji strategicznych pomiędzy wszystkimi   osobami współtworzącymi daną organizację. Udostępnianej konsultantom przez Advisio metodologii prowadzenia dialogu strategicznego towarzyszy wyjątkowo łatwe w użyciu narzędzie internetowe Synergia. Jest to zestaw kwestionariuszy i raportów internetowych ułatwiający konsultantom rozwoju organizacyjnego moderację dialogu strategicznego w organizacjach. Synergia pozwoli Ci na przeprowadzenie firmy Klienta przez proces wewnętrznego dialogu strategicznego dotyczącego rangi i znaczenia poszczególnych celów strategicznych organizacji. Rozsyłając kwestionariusze online do osób kluczowych w tym dialogu pozwolisz organizacji uzyskać aktualną wiedzę o tym, które cele wspierają się wzajemnie, które najbardziej angażują ludzi, a które są bardziej problematyczne i wymagają ponownego rozważenia. Efektem tego procesu będzie nowa mapa strategii dająca menedżerom i Zarządom bezcenne informacje o stopniu zaangażowania potencjału ludzkiego w realizację celów organizacji.


Task Navigator
Dzięki narzędziu internetowemu Task Navigator skomplikowany logistycznie proces aktualizowania zakresów zadań oraz oceny ich realizacji przez pracowników można przeprowadzić szybko i bez wielkiego nakładu pracy administracyjnej. Task Navigator to zestaw kwestionariuszy i raportów internetowych prowadzących konsultanta krok po kroku przez cały proces: od rozesłania formularzy służących pracownikom do naniesienia aktualnych zakresów zadań, poprzez automatyczne rozesłanie tych zakresów do weryfikacji przełożonych, proces oceny realizacji zadań, aż po wygenerowanie końcowych Raportów z oceny. Ocenę realizacji zadań przeprowadzisz metodą 360 stopni z wykorzystaniem innowacyjnej Kontekstowej Skali Advisio©.


Competence Navigator
Metodologii diagnozy kompetencyjnej udostępnianej przez Advisio konsultantom rozwoju organizacyjnego towarzyszy narzędzie internetowe Competence Navigator. Jak wszystkie narzędzia Advisio, Competence Navigator jest wyjątkowo łatwym w użyciu zestawem kwestionariuszy i raportów internetowych pozwalającym konsultantom na przeprowadzanie diagnozy kompetencji dowolnej liczby pracowników w sposób szybki i przyjazny dla wszystkich uczestników tego procesu. Dostępny na samoobsługowej platformie Advisio Competence Navigator prowadzi konsultanta krok po kroku przez cały proces diagnozy: od importu danych pracowników, poprzez ustawienie między nimi relacji 360 stopni (8 perspektyw), dostosowanie modelu kompetencyjnego, rozesłanie kwestionariuszy online, monitorowanie przebiegu diagnozy, aż po wygenerowanie przejrzystych i estetycznych Raportów końcowych w formacie PDF. Narzędzie Competence Navigator pozwala na wykorzystanie dowolnego modelu kompetencyjnego dostosowanego do konstrukcji Kontekstowej Skali Advisio©. Wyjściowym domyślnym modelem kompetencyjnym dostęnym w narzędziu jest model kompetencyjny menedżera przyszłości opracowany przez Advisio.


Star Tracks
Narzędzie Star Tracks jest osadzonym na platformie Advisio zestawem kwestionariuszy i raportów internetowych pozwalającym konsultantom na uzyskanie listy 5% najlepszych pracowników dowolnego rozmiaru organizacji. Star Tracks wyłania talenty za pomocą analizy sieci społecznych kształtujących się na podstawie wskazań na osoby cechujące się pożądanymi kompetencjami kluczowymi. Narzędzie umożliwia wykorzystanie dowolnego modelu kompetencyjnego charakteryzującego “talent” w badanej organizacji lub skorzystanie z domyślnego modelu kompetencyjnego menedżera przyszłości, udostępnionego przez Advisio.


Talent Hunter
Opracowanej przez Advisio systemowej metodologii selekcji pracowników towarzyszy internetowe narzędzie Talent Hunter, dzięki któremu konsultanci realizujący projekty rekrutacyjne mogą z łatwością stosować tę metodologię w swojej codziennej pracy. Talent Hunter jest zestawem kwestionariuszy i raportów internetowych pozwalającym na gromadzenie i przetwarzanie opinii asesorów wyrażanych na kolejnych etapach procesu selekcji kandydatów: od oceny dokumentów aplikacyjnych, poprzez wrażenia z rozmów kwalifikacyjnych, aż po metodyczny zapis ocen uzyskanych przez kandydatów w trakcie Assessment Center. Talent Hunter zestawia opinie asesorów ze stworzonym dla każdego stanowiska profilem zadaniowo-kompetencyjnym. Innowacją Advisio jest zaangażowanie w ten proces osób, które w przyszłości będą współpracować z rekrutowaną osobą. Talent Hunter pozwala im stworzyć własne listy oczekiwań jakie osobiście wiążą z obsadzanym właśnie właśnie stanowiskiem pracy, a na zakończenie okresu próbnego – dokonać subiektywnej oceny początkującego pracownika w odniesieniu do listy oczekiwań stworzonej zanim jeszcze rozpoczął pracę w firmie.


Delight Index
Narzędzie Delight Index służy konsultantom rozwoju organizacyjnego do diagnozy klimatu organizacyjnego. Korzystając z tego narzędzia konsultanci mogą łatwo i szybko rozsyłać kwestionariusze diagnostyczne, monitorować przebieg badania oraz generować Raporty końcowe na podstawie odpowiedzi zgromadzonych w dowolnego rozmiaru organizacji. Delight Index pozwala konsultantom wykorzystać kwestionariusz diagnozy klimatu opracowany przez Advisio, bądź też stworzyć dowolny własny kwestionariusz, dostosowany do konstrukcji Kontekstowej Skali Advisio©.


Korzystanie z platformy i narzędzi Advisio
Prawo do nielimitowanego korzystania z platformy Advisio posiadają wszyscy absolwenci programów certyfikacyjnych Advisio. Programom certyfikacyjnym towarzyszą również bezpłatne (edukacyjne) pakiety startowe licencji jednostkowych na poszczególne narzędzia (Synergia, Task Navigator, Competence Navigator, Star Tracks, Talent Hunter oraz Delight Index) oraz podręczniki metodologiczne publikowane przez Advisio w serii zatytułowanej „Podręczniki Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego”.

Więcej informacji na temat narzędzi, platformy i zasad współpracy z Advisio znajdziesz pod adresem: www.advisio.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0