Opinia PIP już niepotrzebna

Pracodawcy z otwartego rynku pracy, a więc niemający obowiązku zapewnienia warunków pracy chronionej, mogą zatrudnić osoby niepełnosprawne – zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – pod warunkiem jednak, że uzyskają pozytywną opinię PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W połowie lutego br. parlament uchwalił nowelę do ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), która przewiduje zniesienie obowiązku uzyskania przez pracodawcę zamierzającego przyjąć do pracy osobę niepełnosprawną (zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) wstępnej pozytywnej opinii inspektora pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Ustawa zmieniająca zachowuje jednocześnie obowiązek dostosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika. Właściwe organy PIP będą mogły nadal wykonywać kontrolę spełniania przez pracodawcę zobowiązań w zakresie dostosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego, co jednoznacznie wynika z nowo dodanego ust. 6 w art. 4 ustawy rehabilitacyjnej. Oznacza to, że inspektor pracy będzie mógł dokonać kontroli już po zatrudnieniu niepełnosprawnego, zlikwidowano natomiast wymóg każdorazowego uzyskiwania pozytywnej opinii jeszcze przed podjęciem pracy przez osobę niepełnosprawną (nowe brzmienie pkt 1 w art. 4 ust. 5 ustawy rehabilitacyjnej).

Uchwalona nowelizacja ma przynieść pozytywne skutki społeczne oraz gospodarcze. Odformalizowanie postępowania związanego z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania w przyjmowaniu do pracy takich osób. Pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą zatem stać się bardziej atrakcyjnymi dla pracodawców z otwartego rynku pracy.

Omówiona nowela została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dn. 16.03.2010 r. nr 40 pod pozycją  223,. Przepisy noweli wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 31.03.2010 r.

Źródło: Biblioteka Prawa Pracy, Autor: Maciej Ofierski

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0