PIP: wzrosła liczba niewypłacanych wynagrodzeń

Państwowa Inspekcja Pracy podała informację o przestrzeganiu przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń. Z przedstawionych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2010 roku wzrosła liczba przypadków niewypłacenia pensji pracownikom kontrolowanych zakładów o blisko 19% w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku.

W pierwszych 6-ciu miesiącach ubiegłego roku nie wypłacono wynagrodzenia za pracę w 45,6 tys. przypadków, zaś w I półroczu 2010 r. takich przypadków było już 54,2 tys.

Kwota niewypłaconych należności zwiększyła się w pierwszym półroczu br., w porównaniu z  tym samym okresem 2009 r. z 68 mln do 110 mln zł, czyli o 62 %.

Liczba pracodawców, u których inspektorzy pracy stwierdzili naruszenia przepisów w zakresie świadczeń przysługujących za pracę wzrosła z 9,2 tys. do 9,8 tys.
Zwiększyła się również liczba pracodawców naruszających przepisy regulujące kwestie rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W I półroczu br. PIP zanotowała takie naruszenia u 237 pracodawców, podczas gdy w I półroczu 2009 r. było ich 234.

Jak podkreśla PIP spadła liczba skarg w sprawie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. W I półroczu br. skierowano 342 skargi, zaś w roku 2009 – 513.

W I półroczu PIP nałożyła 3 239 mandatów za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym, podczas gdy w I półroczu 2009 r. mandatów tych było 3 151.

Liczba zastosowanych przez PIP środków wychowawczych wyniosła 1 287 w I półroczu 2010 r. i 1 107 w I półroczu 2009 r.

Z 694 w I półroczu 2009 r. do 858 w I półroczu 2010 r. wzrosła liczba wniosków o ukaranie skierowanych przez inspektorów pracy do sądu.

Ogólna liczba mandatów nałożonych przez inspektorów pracy w I półroczu br. wyniosła
11,5 tys. (10,1 tys. w ’09); zastosowanych środków wychowawczych 6,1 tys. (4,6 tys. w ‘09),
ponadto skierowano 2,4 tys. wniosków do sądu o ukaranie (1,8 tys. w ’09).


Źródło: Biblioteka Prawa Pracy

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0