2010 rokiem inwestycji w kadry

8 marca 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną „Szkolenia – to się opłaca!”, mającą na celu promowanie wśród menedżerów MSP idei rozwoju kompetencji pracowników. To największa, jak do tej pory, akcja tego typu w Polsce. Trwać będzie do końca czerwca 2011r.

Cel kampanii

Głównym celem kampanii jest:

  • zwrócenie uwagi przedsiębiorców na konieczność inwestowania w kadry oraz na wymierne korzyści płynące z tego dla firm,
  • promowanie wśród menedżerów MSP idei, że pracownicy to największy kapitał firmy,
  • motywowanie przedsiębiorców do podejmowania konkretnych działań, zmierzających do podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników (np. planowania polityki szkoleniowej, odpowiadającej potrzebom firmy).

Akcja „2010 rokiem inwestycji w kadry”

Akcja edukacyjna „2010 rokiem inwestycji w kadry” jest integralną częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej, dedykowanej sektorowi MSP. Jej celem jest zmiana świadomości przedsiębiorców i przekonanie ich, że pracownicy są największym kapitałem nowoczesnej firmy. Motywowanie menedżerów do podejmowania konkretnych działań, zmierzających do podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników, to prawdziwe wyzwanie.

–        Polska dysponuje znacznym potencjałem rozwojowym. Aby go w pełni wykorzystać konieczne jest stworzenie systemu kształcenia kadr odpowiadającego na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując swoją misję, chce zbudować otoczenie przyjazne działaniom na rzecz kształcenia ustawicznego. Edukacja przedsiębiorców i informowanie ich o możliwościach, jakie daje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, to dla nas priorytet – mówi Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa PARP.

Patronat honorowy nad akcją objął Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki. Patronem merytorycznym jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Działania promocyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii

Według przedsiębiorców, dwie główne bariery utrudniające korzystanie ze szkoleń to wysokie koszty oraz brak czasu na podnoszenie kompetencji pracowników. Podejmowane działania promocyjne będą miały na celu informowanie o możliwościach skorzystania
z szerokiej gamy szkoleń dofinansowanych ze środków EFS oraz o nowych formach kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjnych, co stanowi narzędzia przełamania barier wskazywanych przez przedsiębiorców.

Narzędziami ogólnopolskiej kampanii będą reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe oraz umieszczane na portalach internetowych, a także działania PR oraz BTL. Dodatkowo informacje będą dystrybuowane na ogólnopolskich targach branżowych, a także podczas regionalnych debat i konferencji na temat roli szkoleń w budowaniu przewag konkurencyjnych firm. Do udziału w konferencjach i debatach zaproszeni zostaną wybitni eksperci.

Informacje o szkoleniach w jednym miejscu

Aby ułatwić dostęp do szerokiej oferty szkoleniowej, na zlecenie PARP powstał portal www.inwestycjawkadry.pl. Zawiera on zarówno oferty szkoleń dofinansowanych ze środków EFS, jak również dostępnych na warunkach komercyjnych. Przed rozpoczęciem kampanii promocyjnej w bazie znajduje się już 35.102 ofert szkoleń, w tym 21.491 dofinansowanych ze środków UE oraz 222 propozycji studiów podyplomowych. Zaawansowana wyszukiwarka pozwala wybrać szkolenia dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy. Dzięki temu, że  firmy szkoleniowe mogą w dowolnym momencie uzupełniać swoje dane, portal zawiera aktualną ofertę szkoleń. Portal www.inwestycjawkadry.pl tylko od 17 lutego 2010 r. do 1 marca 2010 r. zarejestrował ponad 23 000 odwiedzin i około 353 000 odsłon.

Dla osób, które będą potrzebowały wsparcia w zakresie korzystania z portalu, została uruchomiona infolinia 0 801 808 108.

Zmniejszyć dystans poprzez  rozwój kapitału ludzkiego

Najbliższe 20 lat to dla Polski czas wytężonej pracy. Tylko podnoszenie kompetencji pracowników i budowanie organizacji uczących się pozwoli zmniejszyć dystans rozwojowy Polski do najlepiej rozwiniętych państw UE. Szybki rozwój gospodarczy naszego kraju, w najbliższym dwudziestoleciu będzie możliwy, jeśli w Polsce będzie warto pracować, oszczędzać i inwestować.

Ważnym elementem tego planu są działania sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji kadr i indywidualnej produktywności. Dlatego też w kampanii, nacisk będzie położony na wyjaśnianie, czym są szkolenia, dlaczego warto z nich korzystać, jaki mają wpływ na rozwój firmy i jej konkurencyjność oraz osiągane przez nią zyski.

Strategiczne podejście do podnoszenia kompetencji pracowników przekłada się na osiąganie celów biznesowych przedsiębiorstwa. Tymczasem wiele polskich firm pomija analizę potrzeb szkoleniowych i ewaluację szkoleń z obawy przed wzrostem kosztów. Tym samym nie pozyskują informacji zwrotnej gromadzonej w tych dwóch etapach procesu szkoleniowego. Kampania, realizowana na zlecenie PARP, ma to zmienić. W ramach odbywających się w roku 2010 edukacyjnych debat regionalnych: Szkolenia – dlaczego warto inwestować w kapitał ludzki, specjaliści PARP i zaproszeni do akcji eksperci, przy wsparciu lokalnych władz samorządowych: Poznania, Wrocławia, Torunia, Katowic, Gdańska, Krakowa, Szczecina, Opola, będą chcieli przekazać przedsiębiorcom wiedzę, dotyczącą czynników wpływających na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw.

Polska gospodarka – choć wzrostowa, znajdująca się w gronie sześciu największych gospodarek Unii Europejskiej – wciąż potrzebuje impulsu, który zniweluje oznaki kryzysu i pozwoli na utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego. Promowana przez nas idea inwestycji w kapitał ludzki może mieć tu niebagatelne znaczenie. Pamiętajmy, że właściwa polityka edukacyjna i rynku pracy, tworzy szansę budowy przewag konkurencyjnych Polski w oparciu o kapitał ludzki. Liczymy, że dzięki uruchomionej przez nas akcji edukacyjnej, polscy przedsiębiorcy docenią zalety szkoleń i zainwestują w swoich pracowników, wykorzystując do tego unijne pieniądze – podkreśla Aneta Wilmańska.

Wyszkolić kadry sukcesu

W latach 2007 – 2013 Polska ma do dyspozycji 11,4 mld euro z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Warto podkreślić, iż jest to największy w historii funduszy strukturalnych program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wykorzystanie tych środków na kształcenia pracowników pozwoli zredukować bariery utrudniające firmom konkurowanie na rynku krajowym i międzynarodowym. Problem jednak w tym, że zainteresowani nie zawsze wiedzą, jak z tych funduszy korzystać. Dlatego ważnym elementem kampanii będą publikacje pokazujące, w jaki sposób można skorzystać ze szkoleń dofinansowywanych z EFS; jak wykorzystać szkolenia do rozwoju firmy czy też jak krok po kroku starać się o dofinansowanie.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0