Wyniki badania Top Employers w Polsce

W zeszłym tygodniu odbyło się wręczenie nagród Top Employers, w którym uczestniczą zazwyczaj duże narodowe i międzynarodowe firmy  i organizacje. Średnia liczba osób zatrudnionych u polskich Top Employers to około 3 800 pracowników. [Więcej…] Kryteria brane pod uwagę podczas badania to: wynagrodzenia i benefity, szkolenia  i rozwój, rozwój kariery zawodowej, warunki pracy i kultura organizacyjna firmy.

W Polsce certyfikaty Top Employers trafiły do 14 firm. Są to: BANK PEKAO SA, Capgemini Polska,  
CHI Polska S.A., Deloitte Polska, Deutsche Bank PBC S.A., Grupa ITI, Henkel Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Netia S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., RWE w Polsce, SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. ,Volvo Polska Sp. z o.o.

Kluczowe wnioski badania

Priorytety biznesowe wśród polskich Top Employers to:

  • pozyskiwanie i utrzymywanie klientów,
  • budowanie marki (ogólnie),
  • zrównoważony rozwój,
  • rozwój pracowników,
  • opracowanie nowych produktów i usług.

Są one zbliżone do tych deklarowanych przez firmy europejskie biorące udział w badaniu  
Top Employers. Z tą różnicą, iż wśród ich priorytetów na trzeciej pozycji znalazła się kategoria „Innowacje / postęp techniczny”, która wśród polskich firm zajęła dopiero dziesiąte miejsce względem ważności.

Priorytety HR polskich firm koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu talentów pracowników oraz monitorowaniu ich zaangażowania w sposób odpowiedni do ich predyspozycji. W Europie natomiast najważniejszym priorytetem jest przekształcenie działu kadr w partnera strategicznego.

W Polsce jest to kwestia o najmniejszym znaczeniu z punktu widzenia firm. Wynika to przede wszystkim z różnej pozycji działów HR w strukturach polskich i europejskich korporacji. W Europie szef pionu personalnego jest członkiem zarządu aż w 84% przypadków, podczas gdy w Polsce taka sytuacja ma miejsce tylko w 29% badanych firm.

Mimo że znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi dopiera wzrasta, można wyraźnie dostrzec,  że firmy doceniają talenty. Priorytety związane z zarządzaniem talentami, najczęściej wskazywane przez badanych to: rozwój osób utalentowanych, utrzymywanie osób utalentowanych posiadających umiejętności kluczowe dla firmy, rozpoznawanie grup utalentowanych pracowników  o podstawowym znaczeniu dla firmy.

Rotacja i absencja personelu
Rotacja polskich pracowników w ciągu roku jest znacząco wyższa niż średnia europejska (15,7%  
w porównaniu do 9,9 %).  Porównywalny jest natomiast wskaźnik absencji – 5,7% w porównaniu  
do 4,3%. W Polsce obserwowany jest mniejszy brak  specjalistów niż w Europie  (14,3% w porównaniu  
do 41,9% ).

Wyniki badania
Świadczenia dodatkowe takie jak samochód służbowy czy premie są oferowane zarówno w polskich jak i europejskich firmach. Mniej popularne w polskich korporacjach jest dofinansowanie wyżywienia, dodatkowe ubezpieczenia emerytalne, urlopy na wypadek utraty pracy czy urlopy dodatkowe dla najbardziej doświadczonych pracowników (sabbaticals). Odsetek firm przyznających premie jest zbliżony do europejskiej średniej.

Szkolenia i rozwój to silnie rozwinięty aspekt zarządzania kadrami wśród polskich Top Employers, podobnie zresztą jak planowanie kariery. W drodze rekrutacji wewnętrznej obsadza się aż 74% stanowisk kierowniczych w polskich spółkach (w Europie – 72%). Badane polskie spółki  
w przeważającej części posiadają zaplanowane ścieżki kariery, przeprowadzają rozmowy okresowe oraz przygotowują potencjalnych managerów spośród pracowników niższego szczebla poprzez mentoring, szkolenia oraz praktyki w różnych działach firmy.

Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym jest zapewniana poprzez takie rozwiązania jak: ruchomy czas pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin, możliwość pracy z domu czy dodatkowe zajęcia sportowe. Są one atrakcyjne dla trzech, najważniejszych grup docelowych: Generacji Y, Generacji X oraz „baby boomers”. Inne metody poprawy równowagi pomiędzy życiem zawodowym a pracą są mniej rozwinięte, co daje możliwość dalszego ich usprawniania.

Zaangażowanie jest jednym z najistotniejszych czynników budujących kulturę pracy w polskich firmach. Wskazują na to okresowe pomiary zaangażowania pracowników (na poziomie 79%) oraz aktywne działania z zakresu team building.

Kanały komunikacji wewnętrznej oraz narzędzia pozwalające pracownikom na wyrażanie swoich opinii nie są jeszcze w polskich firmach rozwinięte w stopniu zadowalającym. Częściowo może  to wynikać z obserwowanej koncentracji działów HR na zaangażowaniu.

Podsumowując, wyniki Top Employers Polska 2010 wskazują, że polskie firmy prowadzą dojrzałą politykę HR, kreują odpowiednie warunki dla rozwoju osobistego pracowników, co przyczynia się  do sukcesów firmy. Polskie przedsiębiorstwa mogą być dumne, że są częścią grupy 500 Top Employers w 11 krajach europejskich, Afryce Południowej i Chinach.

Prezentację wyników badań można pobrać tutaj.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0