Uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń

pieniądze1Z dniem 01.01.2010 r. uchylona została ustawa z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) – taki skutek prawny wywiera treść art. 1 ustawy z dnia 19.11.2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1707).

Uchylono zatem przepisy, wg których określone rodzaje przedsiębiorstw państwowych były obowiązane stosować ustalone na dany rok, jak również na poszczególne kwartały tego roku wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wskaźniki były uchwalane w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych bądź ogłaszane przez Radę Ministrów). Po zmianach wynikających z ustawy z dn. 19.11.2009 r. przedsiębiorcy będą samodzielnie określać poziom wzrostu przeciętnych płac, w zależności od tego, jakimi środkami finansowymi będą dysponować.

Za pośrednictwem ustawy uchylającej dokonano zmian dostosowujących w następujących aktach prawnych:

  • ustawie z dn. 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.),
  • ustawie z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
  • ustawie z dn. 06.07.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.),
  • ustawie z dn. 30.10.2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do brzmienia art. 6 ustawy z dn. 19.11.2009 r., ustalono, że do końca 2010 r. w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, które w 2009 r. przekroczyły wskaźniki przyrostu przeciętnego wynagrodzenia określone przez Trójstronną Komisję lub RM, co spowodowało pogorszenie sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw, stosuje się art. 37a i 45c ustawy z dn. 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) w brzmieniu dotychczasowym.

Biblioteka Prawa PracyŹródło: Biblioteka Prawa Pracy

Autor : M. Ofierski

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0