Pracodawca nie rozliczy PIT pracownika – Senat odrzucił ustawę

PIT40Na posiedzeniu w dniu 22.10.2009 r. Senat rozpatrywał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw i uchwalił jej odrzucenie w całości.

Przypomnijmy, że uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25.09.2009 r. zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązywała pracodawców do sporządzania i składania za pracownika rozliczenia rocznego do urzędu skarbowego. Projekt ten spotkał się z krytyką pracodawców, których zdaniem wiąże się to z dodatkowym obciążeniem finansowym.

Senat podzielił opinię pracodawców. Zdaniem senatorów zwiększone koszty administracyjne pracodawców związane z rocznym obliczeniem podatku mogą przyczynić się do pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorców. Uznano, że nałożenie na pracodawców dodatkowych obowiązków bez dostatecznego zagwarantowania odpowiednich mechanizmów rekompensaty ponoszonych nakładów nie jest niczym uzasadnione. Ponadto zwrócono uwagę problemy związane z wprowadzeniem nowych przepisów – i przemawiające za odrzuceniem ustawy – takie jak:

  • konieczność archiwizacji gromadzonych danych,
  • zatrudnienia dodatkowych osób lub korzystania z odpowiednich usług księgowo – podatkowych,
  • zakup odpowiednich programów rozliczających podatki, co stanowi szczególne utrudnienia przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców;
  • problemy związane z „podziałem” odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe płatników i podatników.

Senat zwrócił także uwagę na kilka spraw budzących poważne wątpliwości. Po pierwsze, niejasne jest wprowadzenie zasady sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez płatnika „z urzędu” a nie „na wniosek”. Wiąże się to z obowiązkiem corocznego składania stosownych oświadczeń przez pracownika, który musi lub chce rozliczyć się samodzielnie. Po drugie, zróżnicowano sytuację prawną podatników, gdyż ustawą nie objęto podatników emerytów i rencistów. Dodatkowo nie uwzględniono sytuacji prawnej podatników pracowników korzystających z innych ulg i odliczeń niż wskazane w ustawie do rozliczenia przez pracodawcę.

Biblioteka Prawa Pracy Autor: G. Rompel
Źródło: Biblioteka Prawa Pracy

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0