Sprawozdanie GIP z działalności Inspekcji Pracy

pipDnia 25.09.2009 r. Sejm przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy (GIP) z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2007 i 2008.

Na okres sprawozdawczy – w latach 2007 i 2008 – przypadają zmiany dotyczące funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy. PIP w związku z przepisami wprowadzonymi w lipcu 2007 r. uzyskała dodatkowe uprawnienia, pozwalające inspektorom kontrolować legalność zatrudnienia. Ponadto zwiększone zostały kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.

Jak wynika z raportu, przedstawionego przez GIP, stan bezpieczeństwa pracy jest niezadowalający. W latach 2007/2008 inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 160 tys. kontroli. Wydali ponad 730 tys. decyzji, które świadczą o fatalnym stanie bezpieczeństwa pracy. Trzeba podkreślić, że 23 tys. spośród wydanych decyzji nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób wykonujących pracę.

Z raportu PIP wynika również, że ponad 25 tys. osób było zatrudnionych przy pracach wzbronionych, szkodliwych bądź niebezpiecznych. Okręgowi inspektorzy pracy wydali blisko 500 decyzji o zaprzestaniu działalności zakładu, jego części lub działalności określonego rodzaju ze względu na stałe zagrożenia, niosące ryzyko katastrofy.

Raport z działalności PIP dostarczył danych dotyczących prawnej ochrony pracy. U co czwartego skontrolowanego pracodawcy wykryto nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisy o wynagrodzeniu i innych świadczeniach za pracę, co więcej – inspektorzy pracy ujawnili znaczne uchybienia w dziedzinie  przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. Głównie dotyczyło to nieudzielenia urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabywają do niego prawo – takiego naruszenia dopuściło się aż 76% skontrolowanych pracodawców. W ponad połowie skontrolowanych podmiotów inspektorzy wykryli naruszenia związane z legalnością zatrudnienia.

Dodatkowo w zakresie wspierania pracowników PIP udało się wyegzekwować należności na kwotę ponad 180 mln zł dla 300 tys. pracowników.

Jeśli chodzi o działalność na forum międzynarodowym, to należy podkreślić, że Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) powierzył PIP – postrzeganej jako nowoczesny, europejski urząd kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, cieszący się uznaniem partnerów zagranicznych – planowanie i nadzór nad realizacją ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjno-prewencyjnej, służącej eliminowaniu i ograniczaniu zagrożeń związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów.

Biblioteka Prawa PracyAutor: Grażyna Rompel-Kwiatkowska
Źródło: Biblioteka Prawa Pracy

1 komentarz
  1. Reply
    Doreed 4 maja 2012 at 11:19

    nf3dziasz pisze:To o czym piszesz nie jest barikem motywacji do pracy tylko raczej lenistwem. Brak motywacji to brak jakby woli życia, bo bez pracy nie ma życia chyba że ktoś nie musi pracować. Jak poradzić coś komuś kto nie ma wystarczającej motywacji by w ogf3le żyć a nie chciałby też umrzeć. Bo najlepiej wkładać w życie tyle wysiłku ile jest ono warte i chyba do tego każdy ma motywację ale dla wielu życie kosztuje drożej niż jest ono warte, ale jednocześnie nie chce taki ktoś umierać. Co taki ma robić jak się zmotywować ? Oto jest pytanie.

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0