Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2009 roku

manpowerbarWyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują na nieznaczne ożywienie rynku pracy w III kwartale 2009 r. Wzrost prognozy netto zatrudnienia oznacza większe możliwości dla osób szukających pracy w Polsce w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
Warszawa, 9 czerwca 2009 r. – Manpower Polska ogłosił w dniu dzisiejszym, że pracodawcy wykazują nieznaczny optymizm, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników w III kwartale 2009 r. Na podstawie deklaracji reprezentatywnej grupy polskich pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie +9%. Oznacza to, że 18% pracodawców w Polsce planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 9% pracodawców przewiduje zmniejszenie zatrudnienia, a 70% badanych szacuje brak zmian personalnych w III kwartale br. W ujęciu kwartalnym, zauważalny jest nieznacznie większy optymizm pracodawców. Prognoza netto zatrudnienia wzrosła o 3 punkty procentowe. Porównując rok do roku, odnotowano znaczny spadek prognozy netto zatrudnienia, o 20 punktów procentowych.

manpower-12

„Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują na ożywienie rynku pracy w III kwartale 2009 r. To bardzo dobra informacja zarówno dla polskich pracodawców, jak i osób aktualnie poszukujących pracy. Mimo że prognoza netto zatrudnienia jest o 20 punktów procentowych niższa niż przed rokiem, polscy pracodawcy znajdują się w grupie najbardziej optymistycznych pracodawców ze wszystkich 34 badanych krajów”, wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. „Wiele firm mierzy się z trudnościami i dokłada wszelkich starań, aby obecna sytuacja nie przełożyła się na uszczuplenie personelu w dużym stopniu. Naszym zdaniem, rosnąca prognoza netto zatrudnienia dla Polski może oznaczać stabilizowanie się rynku pracy, po którym nastąpi dalszy jego rozwój. Na ile jest to trwała zmiana, pokażą kolejne edycje badania Barometr Manpower”, dodaje Iwona Janas.

Pracodawcy w 8 z 10 sektorów przewidują wzrost prognozy netto zatrudnienia w III kwartale br. Wzrost zatrudnienia deklaruje najwięcej pracodawców z sektora Restauracje/ Hotele (+30%), Budownictwo (+23), Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Instytucje sektora publicznego (obydwa +15%). W porównaniu kwartalnym, optymizm pracodawców z 7 sektorów jest wyższy, a największy wzrost prognozy netto zatrudnienia, o 16 punktów procentowych, odnotowano w sektorze Restauracje/ Hotele.

manpower-3

Przedstawiciele sektora Produkcja przemysłowa po raz drugi z rzędu zgłaszają ujemną prognozę
netto zatrudnienia (-8%)
. Brak optymizmu, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników widoczny jest także w przypadku pracodawców z sektora Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi. Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora jest również ujemna (-13%). Największy spadek prognozy w ujęciu kwartalnym, o 17 punktów procentowych, odnotowano w sektorze Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi. Niższą niż przed kwartałem prognozę otrzymano też dla sektora Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo – spadek o 5 punktów.

Przy zestawieniu rocznym, prognozy w 8 sektorach są niższe, a największe spadki, odpowiednio o 35 i 30 punktów procentowych, nastąpiły w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz Produkcja przemysłowa.

Pracodawcy z 5 na 6 badanych regionów Polski1 oceniają plany wzrostu zatrudnienia w III kwartale 2009 r. dość optymistycznie. Najlepiej sytuację oceniają pracodawcy z regionu Północno- Zachodniego (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), dla którego prognoza wynosi +14%. W regionie Wschodnim (województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie +11%. Optymizm widoczny jest również w regionie Południowo-Zachodnim (województwo dolnośląskie, opolskie) i Centralnym (łódzkie, mazowieckie). Prognozy dla tych regionów to, odpowiednio, +10% i +9%. Jednocześnie pracodawcy z regionu Północnego (województwo kujawsko-pomorskie, warmińskomazurskie, pomorskie) podchodzą bardzo ostrożnie do zatrudnienia nowych pracowników. Prognoza dla tego regionu wynosi -1%.

manpower21

W porównaniu kwartalnym, prognozy netto zatrudnienia wzrosły w 3 regionach. Najbardziej wyraźne ożywienie rynku jest dostrzegalne w regionie Centralnym, dla którego prognoza wzrosła o 10 punktów, i Północno-Zachodnim, wzrost
o 9 punktów procentowych. Prognozy w 3 pozostałych regionach są niŜsze niŜ przed kwartałem. Największy spadek prognozy, o 8 punktów, odnotowano dla regionu Północnego. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., widoczne są spadki we wszystkich 6 regionach, w tym zdecydowany spadek prognozy o 25 punktów procentowych, w regionie Centralnym i Północnym oraz o 24 punkty w regionie Południowym.

III kwartał 2009 r. to nie najlepszy czas dla osób szukających pracy w przypadku większej liczby krajów. Pracodawcy w 11 z 34 krajów, w których badanie jest prowadzone spodziewają się zwiększenia zatrudnienia, jednak w 22 krajach przewiduje się redukowanie liczby pracowników. W 17 krajach prognozy są najniższe od czasu, kiedy badanie jest przeprowadzone w tych krajach. Pracodawcy ze wszystkich krajów są mniej optymistyczni niż przed rokiem. Jednocześnie, w 12 krajach prognozy są bardziej pomyślne niŜ te przed kwartałem. Mimo że słabsze niż przed rokiem i przed kwartałem, najwyższe prognozy są dla Indii (+19%), Norwegii (+10%), Polski (+9%), Peru, Singapuru i Tajwanu (wszystkie +5%). Najmniejszy optymizm widoczny jest wśród pracodawców z Irlandii (-11%), Hiszpanii (-8%), Grecji i Rumunii (-7%), Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii (wszystkie -6%). We wszystkich krajach, dla których dostępne są dane dla analogicznego okresu sprzed roku, prognozy są zdecydowanie niższe.
Pracodawcy w 4 z 17 badanych krajów Europy, przewidują wzrost zatrudnienia w III kwartale 2009 r. Dodatnią prognozę zatrudnienia uzyskano dla Norwegii (+10%), Polski (+9%), Szwajcarii (+2%) oraz Czech (+1%). W zestawieniu kwartalnym, prognozy są bardziej optymistyczne w przypadku 7 krajów. W porównaniu rok do roku, we wszystkich krajach mniej pracodawców planuje zatrudnienie nowych pracowników. Na podstawie deklaracji respondentów z Austrii, Szwajcarii, Francji, Grecji, Holandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii, ustalono najniższe prognozy od czasu, kiedy w tych krajach wprowadzono badanie. Po raz pierwszy w badaniu udział wzięły Węgry, dzięki czemu Barometr Manpower obecny jest już w 4 kluczowych krajach Europy Wschodniej. Dla Węgier ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie -4%.

O badaniu

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2009 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 16 a 29 kwietnia 2009 r. obejmujących grupę 750 pracodawców reprezentującą 10 sektorów2 z 6 regionów Polski. Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku kwietnia do końca czerwca w porównaniu
do obecnego kwartału?”.
Prognoza netto zatrudnienia to różnica pomiędzy procentem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a procentem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, z ujemnym jego redukcję.
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu uczestniczy ponad 70 000 pracodawców z 34 krajów. Barometr Manpower to jedyne badanie rynku pracy o tak duŜym rozmiarze, zakresie i długiej historii. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.

Czytaj całość raportu.

Źródło: raport firmy Manpower

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0