Kategoria: Archiwum!
Testy motywacji – (motivation tests)

Rodzaj testów psychologicznych , których celem jest wykrycie powodów, jakie daną osobę skłaniają do określonych działań . Każdy człowiek kieruje się wieloma różnymi motywami, a test ma pomóc w ustaleniu ich względnej wagi i hierarchii priorytetów. Znając strukturę motywacji badanej osoby, możemy ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Targi pracy – (job fairs)

Imprezy o charakterze otwartym, ułatwiające funkcjonowanie rynku pracy. Wystawcami są tu pracodawcy, którzy "sprzedają" wizerunek swej firmy (marketing personalny) oraz konkretne aktualne oferty pracy , a zwiedzającymi - potencjalni pracownicy, którzy zdobywają informacje o stanie rynku pracy, o ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Ścieżka kariery

Ścieżka kariery - (career path, career track) Metafora używana na określenie planów rozwoju pracownika w obrębie danej organizacji. Ścieżkę kariery buduje się w oparciu o obserwacje, ocenę pracownika, wiedzę o jego indywidualnych planach rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przewiduje się, w jakim ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Szkolenie w czasie rzeczywistym

Szkolenie w czasie rzeczywistym - (real time training) szkolenie internetowe lub satelitarne z użyciem dwustronnej komunikacji gromadzące w jednym czasie jego uczestników i trenera. Szkolenia w tej formule prowadzone są na żywo - jednak trener i uczestnicy znajdują się w różnych miejscach. ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: System ocen pracowniczych

System ocen pracowniczych - (performance appraisal system) powtarzalny, zaplanowany, sformalizowany, nakierowany na rozwój proces oceny pracowników. W skład tego systemu wchodzą następujące elementy: cele oceniania, techniki oceniania – kryteria oceniania, podmiot oceniania, oceniający, ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: System motywacyjny

System motywacyjny - (motivating system) pierwotnie rozumiany jako system pobudzania pracowników do efektywnego wykonywania zadań, by osiągnąć wyznaczone cele organizacji (Stoner, Wankel, Kostera). Zgodnie z nowoczesnym podejściem do motywacji oznacza inspirowanie pracowników do osiągnięć, ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Sukcesja

Sukcesja - (succesion) następowanie - planowe zajmowanie pewnego stanowiska przez inna osobę, pochodzącą z wewnętrznych struktur organizacji, przeprowadzane według dokładnie opracowanych planów sukcesji.   Alfabet HR-u udostępniony jest przez Portal Rynku Pracy HRK.PL     ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Startegia firmy

Strategia firmy - (corporate strategy) Ogół metod działania i środków, które prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. Strategia firmy jest taktyką długofalowo wyznaczającą kierunki rozwoju i funkcjonowania organizacji Składają się na nią również sposoby rozwiązywania problemów oraz postępowania ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: Stanowisko pracy

Stanowisko pracy - (position, job) Podstawowy element struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa; pozycja w ramach firmy i związany z nią spójny zestaw zadań, będących wkładem w osiąganie celów organizacji. Stanowiska dzielą się na kierownicze, wykonawcze i sztabowe (eksperci, specjaliści).   ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0