Firmy z wysokim poziomem wiedzy o generatywnej AI dwa razy częściej niż pozostałe organizacje osiągają duże korzyści z prowadzonych wdrożeń

Co czwarta firma zamierza przeznaczyć zaoszczędzone dzięki AI czas i środki finansowe na dalszą adopcję tej technologii

Organizacje z wysokim poziomem wiedzy w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji częściej niż pozostałe deklarują, że wdrożenie przyniosło im duże korzyści w obszarach rozwoju produktów i usług oraz innowacyjności – wynika z drugiej edycji raportu firmy doradczej Deloitte „Deloitte’s State of Generative AI in the Enterprise”. Co więcej, ponad połowa badanych przedsiębiorstw skutecznie równoważy szybką adopcję generatywnej technologii z ograniczaniem potencjalnych ryzyk.

 

Z badania przeprowadzonego wśród niemal 2 tys. liderów biznesowych i technologicznych na świecie wynika, że wdrażanie generatywnej AI (GenAI) w organizacjach nabiera tempa, a firmy zaczynają odnotowywać realne korzyści z dotychczasowych zastosowań. Przedsiębiorstwa deklarujące wyższy poziom wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji szybciej implementują nowe rozwiązania (73 proc. w porównaniu do 40 proc. firm deklarujących średni poziom wiedzy). Chętniej niż pozostałe organizacje decydują się na adopcję AI w wielu działach i procesach, częściej inwestują w infrastrukturę i szerzej udostępniają narzędzia pracownikom. Jednak zaledwie 5 proc. globalnych firm zadeklarowało wysoki poziom kompetencji w tym obszarze, podczas gdy blisko połowa określiła go jako średni.

 

Najczęściej oczekiwaną korzyścią z wprowadzanych zmian pozostaje wzrost produktywności i efektywności. Korzyści w tym obszarze odnotowało już co czwarte badane przedsiębiorstwo (27 proc.) i 70 proc. organizacji najbardziej zaawansowanych w procesie adopcji AI. Zaoszczędzone środki i czas respondenci planują przeznaczyć na rozwój innowacji (45 proc.), usprawnianie działalności (43 proc.) i dalsze skalowanie AI (27 proc.).

 

Na obecnym etapie rozwoju rynku organizacje oczekują już bardzo konkretnych korzyści z wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji. Większość firm przeprowadziła pierwsze testy użycia GenAI, najczęściej do podsumowywania długich dokumentów, historii kontaktu z klientami oraz pomocy pracownikom w obowiązkach. Należy jednak pamiętać, że poza benefitami w postaci wzrostu efektywności czy redukcji kosztów, największe długoterminowe korzyści z tej technologii tkwią w zwiększeniu innowacyjności firm. Przykładem może być jeszcze lepsze dopasowanie produktów i doświadczeń do preferencji klientów dzięki hiperpersonalizacji opartej o generatywną sztuczną inteligencję. Tak zaawansowane zastosowania wymaga jednak jednoczesnego rozwijania kompetencji GenAI w obszarach strategii, procesów, pracowników, danych i technologii – mówi Amadeusz Andrzejewski, partner, lider zespołu Data & AI w Polsce, Deloitte.

 

 

Kluczowy wzrost innowacyjności i rozwój nowych produktów

 

Duże korzyści z zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji do rozwijania produktów i usług oraz w obszarze innowacyjności odnotowało ponad 60 proc. organizacji doświadczonych w adopcji AI i jedynie ok. 30 proc. w ogólnej grupie badanych. Pokazuje to, że bardziej zaawansowane przedsiębiorstwa skuteczniej uzyskują korzyści w wielu obszarach, podczas gdy firmy rozpoczynające przygodę z GenAI mają tendencję do koncentrowania się na zwiększeniu produktywności i efektywności działania.

Ponad połowa respondentów (60 proc.) wskazuje, że ich organizacje skutecznie równoważą szybką adopcję generatywnej technologii z ograniczaniem potencjalnych ryzyk. W konsekwencji, 3 na 4 badane firmy zauważają większe zaufanie do narzędzi AI niż w 2022 r. Kwestia zaufania wciąż pozostaje jednak wyzwaniem w procesie implementacji AI na szerszą skalę. Organizacje decydują się więc na wprowadzenie procesów mających na celu otwarte informowanie pracowników o zakresie wykorzystywania AI (45 proc.), zapewnienie wysokiej jakości danych wykorzystywanych przez algorytmy (43 proc.), a także weryfikację wiarygodności otrzymywanych wyników (41 proc.).

 

Proces upowszechniania generatywnej sztucznej inteligencji w wielu aspektach przebiega podobnie jak adopcja innych technologii, w tym np. chmury. Jednak w przypadku GenAI czynniki takie jak zaufanie, zarządzanie ryzykiem, jakość danych, a także kwestie związane z ładem korporacyjnym, własnością intelektualną, prywatnością i bezpieczeństwem wymagają jeszcze większej uwagi ze strony zarządzających. Z naszych doświadczeń z projektów prowadzonych w Europie Środkowej wynika, że blisko 30 proc. pracy przypada właśnie na aspekty regulacyjne, prawne i zachowanie zgodności. Zadbanie o odpowiednie governance na każdym etapie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości wyników i budowania zaufania do AI w organizacji – mówi Jan Michalski, partner i lider Generative AI w Europie Środkowo-Wschodniej, Deloitte.
Talenty a AI

 

Dla osiągnięcia realnej wartości z zastosowania AI kluczowe jest stopniowe poszerzanie liczby użytkowników nowej technologii w organizacji. Co drugi podmiot deklarujący wysoką wiedzę w zakresie AI udostępnia narzędzia bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji blisko połowie swoich pracowników. W przypadku przedsiębiorstw mniej zaawansowanych odsetek ten wynosi jedynie 8 proc.

Wprowadzanie AI na szerszą skalę wymaga od firm zmiany sposobu zarządzania talentami. Na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy modyfikacje w tym obszarze zamierza przeprowadzić blisko co druga badana organizacja (44 proc.). Przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na zmianę procesów biznesowych na takie, które uwzględniają wsparcie generatywnej AI (48 proc.), ponadto na upskilling i reskilling zespołów (47 proc.) oraz rozwój umiejętności pracowników w celu lepszego wykorzystania generatywnych narzędzi (35 proc.). Jednocześnie blisko co trzecia organizacja monitoruje poziom zaufania i zaangażowania pracowników (36 proc.), co ma ułatwić skuteczne wdrożenie AI na szerszą skalę.

 

Większość organizacji przyznaje, że wciąż znajduje się we wczesnych etapach dostosowywania swoich strategii kadrowych i HR w związku z wdrażaniem rozwiązań z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu, jak zwiększyć adopcję AI wśród pracowników i wesprzeć ich w wykorzystaniu możliwości tej technologii do bardziej efektywnego wykonywania swojej pracy. Firmy powinny rozumieć potencjalny wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na pracowników, aby zarządzać nie tylko wdrożeniem rozwiązań AI, ale też oczekiwaniami i kompetencjami pracowników w tym obszarze. Punktem wyjścia jest stworzenie strategii zrównoważonego wdrożenia AI w organizacji adresującej temat w sposób kompleksowy – mówi Zbigniew Łobocki, starszy menedżer w zespole Human Capital, Deloitte.

 

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj (link).

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0