Jak Pokolenie Z widzi przyszłość? 10 trendów w świecie niepewnego jutra

9 na 10 studentów obawia się̨ niestabilności ekonomicznej, a aż̇ 86% tego, jakim miejscem będzie świat w przyszłości. Mimo to Pokolenie Z aktywnie działa i chce zmieniać świat. Co nimi kieruje?

 

Ostatnie lata, zwłaszcza globalna pandemia Covid-19 pokazała nam, że rzeczywistość, w której żyjemy wymaga od nas elastyczności, ciągłej nauki nowych umiejętności i pobudzania kreatywności. Dotknęło to szczególnie ludzi młodych, nie tylko rozpoczynających studia, ale też stawiających pierwsze kroki w dorosłym życiu. Nie jest więc zaskoczeniem, że tegoroczny raport Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego JustStart2 | Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość i wizje przyszłość pokolenia Z., poświęcony został trendom i wyzwaniom stojącym przed pokoleniem Z w tym niepewnym świecie. To jednak nie tylko badanie, ale również zoom na studentów.

 

Perspektywa przyszłości, czyli 10 trendów w świecie niepewnego jutra

 

W świecie ciągłych zmian i niepewności Pokolenie Z odnajduje się niczym surferzy na fali: wykorzystuje okazje, jakie pojawiają się w zmiennych warunkach, a jednocześnie oczekuje beztroski, wynika z raportu zrealizowanego przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Celem badania było spojrzenie na świat oczami studentów – poznanie ich wizji przyszłości, perspektyw oraz poczucia wpływu na otaczający świat i sprawczości, a także znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak w opinii młodego pokolenia wygląda rynek pracy? Jakie są ich oczekiwania? Co chcą osiągnąć?

 

W raporcie wyodrębnione zostały trzy obszary: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości, a do badania zaproszonych zostało 12 ekspertów, których głos stanowi uzupełnienie dla niemal 500* odpowiedzi obecnych studentów UW i WUM. To dzięki tak szerokiej perspektywie wyłonionych zostało 10 trendów, obrazujących wyzwania dzisiejszego świata, stojące przed Pokoleniem Z i stanowiących odpowiedź na pytanie: jak w przyszłości będzie wyglądał świat.

 

· Zmiana roli formalnego wykształcenia,

· Nacisk na rozwój umiejętności miękkich,

· Życie w hybrydzie,

· Digitalizacja kolejnych dziedzin naszego życia,

· Nastawienie na efekty i deepwork,

· Work-life balance i elastyczność,

· Indywidualizacja i demokratyzacja,

· Dbałość o środowisko,

· Zmiana modelu przywództwa,

· Cele ONZ – pewny plan w świecie niepewności.

 

Sprawczość jest (młodą) kobietą

 

Obserwując pokolenie Z, będące pokoleniem indywidualistów, nasuwa się pytanie: czy jest w nim miejsce dla liderów? Czy studenci chcą być liderami i dlaczego często odpowiedź brzmi: nie? Wybierają bycie innowatorami.

 

Obie postawy wydają się kluczowe z punktu widzenia sprawczości. Obie wiążą się z działaniem, twórczością, aktywizmem. Obie postawy znajdziemy wśród studentów UW i WUM. Co ciekawe, z badania Inkubatora UW wynika, że częściej to młode kobiety postrzegają siebie jako aktywne.

 

Kobiety, mimo że bardziej odczuwają brak stabilności świata, nie uchylają się przed działaniem (17,2). Ich optymistyczne podejście do aktywizmu czy wolontariatu przewyższa podejście mężczyzn (16,3). I chociaż można dziś powiedzieć, że sprawczość jest obecnie (młodą) kobietą, to w świecie niepewnego jutra wszyscy będą potrzebowali wsparcia w rozwoju kompetencji przyszłości.

 

Czego studenci nie zaakceptują w przyszłej pracy?

 

Młodzi ludzie, szukając pracy, przede wszystkim zwrócą uwagę na wynagrodzenie. Jak wynika z raportu Inkubatora UW deklaruje tak ponad 3 na 4 studentów (77,5%). Kolejnym czynnikiem są wartości, jakimi kieruje się dana organizacja. 2/3 badanych wskazało, że ważne jest, by misja i/lub wizja organizacji, była spójna z ich wartościami. Dlaczego? Ponieważ lubią mieć wpływ na to, co robią. Dodatkowo, aż 1/4 studentów zwróciłaby uwagę na to, czy potencjalny pracodawca ma plan ograniczenia CO2. Widoczna jest tu duża zgodność w opiniach obydwu płci. Warto jednak zauważyć, że w jednej odpowiedzi pojawia się znacząca różnica w opiniach. Odpowiedzi dotyczącej pytania: czy organizacja posiada politykę równościową. To ważne dla 54% kobiet, ale tylko 24% mężczyzn.

 

Rodzi się więc pytanie: czego w przyszłej pracy nie zaakceptują studenci? I chodź nie ma na nie jednej właściwej odpowiedzi, warto zastanowić się nad tym zagadnieniem. Studenci z jednej strony są bardzo świadomi swoich praw, z drugiej zaś podkreślają wszystkie aspekty związane z tzw. work-life balance. Może to właśnie dlatego na pierwszym miejscu w odpowiedziach studentów UW i WUM znalazły się: dyskryminacja, mobbing, nierówne traktowanie pracowników oraz niesprawiedliwość ze względu na płeć.

 

Co zatem jest kluczem przy nawiązaniu współpracy z obecnymi studentami? Zrozumienie ich perspektywy. Dla Pokolenia Z, wkraczającego dopiero na rynek, ważnym jest, aby praca nie była mechanicznym wykonywaniem czynności, ale miejscem, gdzie młodzi ludzie chcą się rozwijać, realizować siebie i dzięki temu zmieniać świat.

 

Pomostem pomiędzy studentami a światami biznesu i nauki są właśnie takie miejsca, jak Inkubator UW, w których te trzy głosy spotykają się i mają szansę zostać wzajemnie wysłuchane – mówi Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego i dodaje: Naszym celem jest nie tylko rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych, ale także zachęcanie studentów do otwartości i współpracy, dlatego właśnie zrealizowaliśmy raport, który wierzymy, że stanie się przyczynkiem do dialogu… a w przyszłości również może kamieniem węgielnym dla powstawania innowacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawski, Uniwersytecie Medycznym.

 

Raport Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępny jest na stronie: https://raporty.iuw.edu.pl/raport-2022_2/

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0