Uskrzydlony pracownik, czyli jaki?

Uskrzydleni pracownicy to pracownicy zadowoleni i produktywni. Są zaangażowani w kreowanie przyszłości firmy. Cechuje ich pozytywne rozgorączkowanie i praca na wysokich obrotach. Pomimo szybkiego tempa pracy wiedzą jednak, jak uniknąć wypalenia zawodowego. Dlaczego są ogromną wartością dla firmy? Jak wspierać pracowników w osiąganiu stanu „uskrzydlenia”? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie Human Power „Praca, moc, energia. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji”.

Od dawna wiadomo, że zespoły o wyższym poziomie zaangażowania znacznie częściej osiągają, a wręcz przekraczają stawiane im cele. Ciekawym przykładem są pracownicy fizyczni – analizy pokazują, że ci, którzy cechują się stanem uskrzydlenia, osiągają nawet o 27% lepsze wyniki. Natomiast u pracowników umysłowych wzrost efektywności w stanie uskrzydlenia wynosi 16 % (źródło: G. Spreitzer, C. Porath 2012, Jak zadbać o trwałą efektywność zespołu?).

Firmy, które mają w swoich szeregach zaangażowanych pracowników notują o 9 punktów procentowych wyższy poziom udziału rynku od innych konkurencyjnych, a ryzyko odejść pracowników jest o 36% niższe. Badania pokazały też, że już 5%  wzrost  wskaźnika  efektywności  przekłada  się  na 3% wzrost przychodów organizacji.

Jak dodać wiatru w skrzydła swojemu pracownikowi?

By dodać wiatru w skrzydła pracownikowi i tym samych zachęcić go do silnego angażowania się w wykonywane zadania, wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Warto, by pracodawca dawał zatrudnionemu przestrzeń do samodzielnego podejmowania decyzji oraz poszukiwania własnych rozwiązań do napotkanych problemów. Szef powinien też dzielić się na bieżąco z pracownikiem informacją na temat ważnych aspektów funkcjonowania firmy – dzięki temu pracownik zacznie utożsamiać się z organizacją. Firma musi też określić pewne zasady współpracy, które będą promować kulturę osobistą oraz minimalizować nieuprzejmości. Uskrzydlony pracownik to również taki, który regularnie otrzymuje informacje zwrotne na temat swoich wyników pracy.

Czy polskie firmy dają przestrzeń na uskrzydlenie?

Połowa przebadanych uważa, że praca pozwala im na realizowanie osobistych celów i planów. Odmiennego zdania był co piąty ankietowany. Nieco ponad połowa (57,7%) pytanych ocenia, że w pracy wykorzystuje swój potencjał i umiejętności. Pozytywną opinię w tym zakresie wyrazili częściej respondenci będący na stanowiskach kierowniczych (68,9% vs. osoby na stanowiskach niekierowniczych 53,9%). Ponad połowa ankietowanych w badaniu (58,5%), poinformowała, że ma inny niż wypłata cel przychodzenia do pracy. Jednocześnie dla co piątego jedynym motywatorem są pieniądze. Co więcej większość badanych (68,5%) uważa, że w pracy realizuje zadania istotne dla innych. Połowa (53,3%) posiada też szefów sprawiających, że czują się docenieni i ważni. Braki w tym zakresie zgłosił jednak co piąty ankietowany (21,5%). Respondenci chwalą i doceniają siebie nawzajem za dobrze wykonaną pracę. O tym pozytywnym aspekcie współpracy poinformowało aż 90,7% z nich.

Grunt to mieć cel

Produktywność i efektywność pracowników wiąże się z poczuciem przybliżania się do celu. O wiele łatwiej zarządza się własną energią, uwagą czy zadaniami do wykonania, jeśli wiemy, co jest dla nas istotne. Wiedząc, jaki jest cel działania i do czego się dąży, sprawia, że wybory stają się prostsze, a ścieżka postępowania wyraźniejsza i krótsza. Zaangażowanie i chęć pracownika do działania wzrośnie, jeśli będzie wiedział, że jego praca jest ważna. Informowanie go o celu pracy i wymiernych korzyściach dla organizacji jest kolejnym zadaniem liderów. Dzięki takim informacjom zwrotnym pracownik będzie postrzegał siebie jako istotny podmiot, którego praca wpływa na rozwój firmy.

– Poczucie sensu, jasno zdefiniowane cele oraz wartości wyznaczają kierunek, w jakim chcemy podążać. Dają nam powód, aby każdego dnia wstać rano i iść dalej, zgodnie z wytyczonym wcześniej torem działania. Uwalniają też ogromne pokłady energii i dają siłę, by przezwyciężać wszelkie przeszkody, jakie pojawiają się na drodze do celu – mówi Małgorzata Czernecka, prezes Human Power.

 


Źródło: Raport PRACA, MOC, ENERGIA W POLSKICH FIRMACH.

1 komentarz
  1. Reply
    Jacek Jędrzejczak 12 października 2017 at 10:26

    Jeszcze kilka innych elementów, bez których takie :uskrzydlenie: jest możliwe. Są to: – perspektywy rozwoju wiedzy i kompetencji, – dostęp do odpowiednich zasobów (środków pracy), – life/work balance. Opisane w materiale aspektyw wyczerpują pozostałe konieczne elementy jak: motywacja, komunikacja, styl zarządzania w organizacji.
    I przy okazji: warto zbadać, czy w danej organizacji są te wszystkie elementy na takim poziomie, który faktycznie będzie wspierał zadowolenie i efektywność ludzi.Można to zrobić np. na podstawie modelu HPI (Human Performance Improvement).

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0