Well-being w firmie – warto podejść do niego strategicznie

Well-being pracowników jest pożądanym fundamentem długoterminowej strategii zarządzania kapitałem ludzkim, nie tylko dlatego, że pozytywnie wpływa na zaangażowanie i produktywność. Oddziaływanie na zdrowie i dobrostan może mieć szeroko zakrojone skutki dla całej organizacji. Warunkiem sukcesu jest spójność deklaracji i codziennego doświadczenia pracowników.

Lepsze radzenie sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu to obszary działań w tych firmach, w których zarządzający uświadamiają sobie, że tworzone przez nie środowisko pracy może być dla pracowników stresogenne. Paradoksalnie z jednej strony pracodawcy wywołują więc problemy,  z drugiej zajmują się ich rozwiązywaniem. Wprowadzane przez niektórych z nich prozdrowotne i well-beingowe programy polegające wyłącznie na organizacji sesji masażu czy zajęć jogi mają charakter jednorazowy i krótkoterminowy. Podobnie jak inne funkcje menedżerskie, zarządzanie zdrowiem i dobrostanem pracowników  to tymczasem obszar, który – by osiągnąć trwały pozytywny efekt – musi głęboko wniknąć w ducha i esencję organizacji.

Wellness jako zapobieganie

Już w latach 70-tych amerykański ruch wellness wniósł do promocji zdrowia nowe podejście: zamiast unikać tego co potencjalnie złe, należy świadomie i aktywnie budować takie środowisko, które wspiera well-being. Podobnie jak w medycynie, gdzie leczenie powinno być ostatecznością i poprzedzone zostać działaniami o charakterze zapobiegawczym i edukacyjnym, a także wspieraniem pacjentów w zmianie nawyków na prozdrowotne, tak i w biznesie długoterminowe i strategiczne działania wspierające zdrowie i dobrostan mogą być jednym z fundamentów kultury zdrowia w organizacji. Jak wykazują badania McKinseya Organizational Health Index (OHI), zdrowe organizacje osiągają lepsze wyniki.*

Zdrowe firmy to takie, w których well-being „jest pochodną systemów pracy, praktyk menedżerskich i kultur organizacyjnych, które inspirują pracowników do współpracy w interesie klientów, udziałowców i szerszej społeczności” – twierdzi brytyjski ekspert ds. zdrowych organizacji Graham Lowe. Pracodawca tworzy więc wspierające środowisko pracy, które mocno osadzone jest w prozdrowotnej kulturze organizacyjnej. Jednocześnie udostępnia pracownikom narzędzia do tego, by nauczyli się zarządzać swoim stylem życia, emocjami i sposobem myślenia w celu maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału. Zgodnie z zasadą wzajemności, tak przygotowani pracownicy dają z siebie to, co najlepsze, a to z kolei pozytywnie odbija się na produktywności i wynikach firmy, tym samym budując jej przewagę konkurencyjną.

Well-being jako element tożsamości firmy

Dbanie o well-being może również stanowić część szeroko zakrojonych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Może służyć budowie relacji z wieloma grupami interesariuszy. Pracodawca może dzięki działaniom well-being opartych na dwustronnej komunikacji tworzyć takie relacje z interesariuszami firmy, które budują jego markę. Pozytywne relacje z pracownikami wspierają reputację firmy jako dobrego pracodawcy. W efekcie przynoszą korzyści wizerunkowe nierzadko poparte zewnętrznym uznaniem i nagrodami. Fundamentem sukcesu jest jednak realna wartość w postaci unikalnej Employee Value Proposition (EVP), która przejawia się w całościowym doświadczeniu pracownika danej firmy i która może długoterminowo go z nią wiązać. To właśnie ze względu na potrzebę spójności między deklaracjami, a realną codziennością firmową, działania well-being o charakterze strategicznym są najbardziej skuteczne. Tylko wtedy bowiem zamiast być ozdobą, stanowią jeden z elementów tożsamości firmy.

 E
wa STELMASIAK – autorka artykułu. Założycielka The Wellness Institute. Pierwszy w Polsce certyfikowany coach wellness. Menedżer programów well-being dla firm. Uczy relaksacji, wspiera we wprowadzaniu zmian na dobre. Pisze i bada. Wykłada i prowadzi warsztaty. Wprowadziła do nauki nową definicję wellness i ewolucyjną wizję medycyny.

Więcej na temat strategicznego podejścia do well-being na konferencji „Well-Being z Biznesie”, która odbędzie się 3 października 2017 w Warszawie. Konferencja przeznaczona jest dla liderów biznesu i HR. Więcej informacji: www.wellbeingconference.pl.

 

*http://mckinsey.pl/https://static.hrstandard.pl/files/uploads/2016/10/Harward-Business-Review-%C5%81ukasz-i-Piotr.pdf

 

1 komentarz
  1. […] to nie tylko szkolenia z radzenia sobie ze stresem, akcje sportowe, czy badania profilaktyczne, ale konkretne rozwiązania strategiczne, które powodują w organizacji realną zmianę. – Powinniśmy wspierać ludzi w produktywnej […]

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0