Praca tymczasowa to tylko praca fizyczna?

praca

Praca tymczasowa ma ostatnio bardzo złą prasę, choć zdarzają się zrównoważone, merytorycznie poprawne artykuły, ciągle stawia się pracę tymczasową w negatywnym świetle. Wraz z Polskim Forum HR stworzyliśmy cykl tematyczny pod zbiorczym tytułem „Obalamy mity – co powinieneś wiedzieć o pracy tymczasowej”. Zapraszamy do artykułu w którym obalimy pierwszy mit na temat pracy tymczasowej!
 

TEZA: Praca tymczasowa to gorszy gatunek pracy, której nikt nie chce się podjąć, obejmuje przede wszystkim proste prace fizyczne, poniżej minimalnej stawki godzinowej, wykonują ją zatem jedynie osoby bez kwalifikacji, dla których praca tymczasowa jest ostatnią deską ratunku.
 
PRAWDA/FAŁSZ
 
Komentarz: Praca tymczasowa oferowana jest obecnie w coraz bardziej szerokim wachlarzu zawodów. Oprócz najczęściej kojarzonych z sektorem prac produkcyjnych i prostych prac manualnych (robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, pakowacze), dostępne są powszechnie stanowiska w branży logistycznej, transporcie, sektorze SSC & BPO, w obsłudze klienta, administracji biurowej oraz w sprzedaży. Pamiętajmy jednak, że nawet praca na stanowisku niższego szczebla nie uprawnia agencji zatrudnienia do wypłacania wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki krajowej. Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych gwarantuje pracownikom tymczasowym poziom wynagrodzeń taki sam jaki obowiązuje na tych samych stanowiskach u pracodawcy użytkownika.
 
Oprócz branży produkcyjnej (w przemyśle motoryzacyjnym, lekkim czy spożywczym), dla której elastyczne rozwiązania w zatrudnieniu nie tracą na znaczeniu coraz częściej o pracowników tymczasowych upomina się także sektor usług, który odnotowuje dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Już ponad 20% pracowników tymczasowych, według danych PFHR, zatrudnianych jest właśnie w tym sektorze, głównie w centrach usług wspólnych, w sprzedaży, czy na stanowiskach administracyjnych. Wśród stanowisk, które obejmują pracownicy tymczasowi coraz częściej są takie, które klasyfikuje się jako personel średniego szczebla (specjaliści różnych branż, księgowi, przedstawiciele handlowi, technicy), wymagający już określonego poziomu wiedzy i doświadczenia i co za tym idzie ekwiwalentnego poziomu wynagrodzenia – udowadnia to, iż praca tymczasowa jest formą zatrudnienia dla wszystkich, również dla osób o wysokich kwalifikacjach.
 
Za słusznością tych tez stoją zbierane skrupulatnie twarde dane. Według badania Polskiego Forum HR, wynagrodzenie pracowników tymczasowych wzrosło w bieżącym roku od 0,75% w przypadku specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania do ponad 10% w przypadku operatorów i monterów maszyn i urządzeń. W żadnym z analizowanych przypadków wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie było niższe od minimalnego wynagrodzenia w Polsce, co jest częstym zarzutem kierowanym pod adresem usługi pracy tymczasowej. Na najwyższe zarobki mogą liczyć specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania oraz inżynierowie – w 2015 roku wyniosły one średnio 25,03 PLN brutto za godzinę (w roku poprzednim 24,84 PLN). Wśród tej grupy najwięcej zarabiali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji – ponad 4,7 tys. PLN miesięcznie (brutto). Na drugim miejscu uplasowali się analitycy finansowi z miesięcznymi zarobkami ponad 4,5 tys. PLN. Jak widać z powyższych danych, nie zawsze tylko stała praca oznacza najkorzystniejszą opcję zatrudniania, dającą możliwości rozwoju czy przyzwoite wynagrodzenie.
 

Jest to jeden z artykułów cyklu: Obalamy mity – czyli co powinieneś wiedzieć o pracy tymczasowej.
 
 
Źródło: Polskie Forum HR
 
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

   Skomentuj

   Share This
   HRstandard.pl
   Login/Register access is temporary disabled