Zarządzaj wiekiem innowacyjnie!

ID-100163225Konsultant służy pomocą
 
KONSULTANT HR jest bezpłatną innowacyjną aplikacją wspierającą zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach.
Program powstał w ramach projektu realizowanego przez Firmę Fuda i Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie pn. „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia„, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
 
 
 
KONSULTANT HR służy zwiększeniu efektywności pracy, przepływu wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami w różnym wieku w firmie, w tym przedłużeniu aktywności zawodowej pracownic w wieku powyżej 50 lat, m.in. poprzez tworzenie zespołów pracowniczych, w których pracownica w wieku powyżej 50. roku życia pełni rolę mentora (nauczyciela) wobec młodszego pracownika.
Opracowany model działania ma wzmocnić transfer wiedzy strategicznej „know-how” w zespołach oraz zwiększyć wykorzystanie potencjału pracowników w wieku 50+ z możliwością modyfikacji pełnionej roli w firmie.
 
Co zawiera aplikacja?
 
KONSULTANT HR zawiera:
 
1. zestaw 13 testów umożliwiających:
 
● diagnozę kompetencji pracownika w zakresie stopnia asertywności, kreatywności, samodzielności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zdolności współpracy, zarządzania czasem, zdolności przywódczych,
● wskazanie preferowanych par pracowników z mniejszym stażem i pracownic w wieku powyżej 50 roku życia celem wspólnego wykonywania zadań i transferu wiedzy, weryfikujące prezentowane style działania, czyli potrzebę aktywności i potrzebę uporządkowanego działania oraz postawy wobec pracy tj. zdolność do adaptacji w pracy, motywacja do pracy, potrzeba rozwoju,
 
2. model współpracy w przedsiębiorstwie zróżnicowanych wiekowo zespołów na zasadach wzajemnej wymiany doświadczeń,
 
3. pakiet szkoleń e-learning oraz podręczników poświęconych kluczowym zagadnieniom wspomagającym wdrażanie systemu zarządzania wiekiem dla osób pełniących różne funkcje w przedsiębiorstwie.
 
Aplikacja została przetestowana w podmiotach z terenu województwa lubelskiego
i zmodyfikowana zgodnie z sugestiami firm i organizacji tak, aby w wersji ostatecznej miała cechy pozwalające na zastosowanie w działalności szerokiego spektrum odbiorców.
 
Już w niedługim czasie aplikacja dostępna będzie pod adresem: www.zarzadzaniewiekiem.eu
 
Zarządzanie wiekiem to ważne!
 
Zarządzanie wiekiem to temat jeszcze niezbyt znany wśród przedsiębiorców jednak wyjątkowo ważny m.in.
w perspektywie starzenia się społeczeństwa i wydłużenia wieku emerytalnego. Zmieniający się dynamicznie rynek wymaga bowiem coraz lepszego wykorzystania potencjału poszczególnych pracowników w trakcie ich kariery zawodowej. Zarządzanie wiekiem powinno uwzględniać nie tylko odmienne wymagania wszystkich grup wiekowych pracowników, ale co ważniejsze w sposób optymalny czerpać z ich odmiennych możliwości, z potencjału ich wiedzy i doświadczenia zarówno zawodowego, jak i życiowego.
 
Realizatorzy projektu:
 
FUDA – firma, która od 2006 r. prowadzi działalność audytorską i szkoleniowo-doradczą.
Jej celem jest kreowanie perspektyw dla szeroko pojętego biznesu będących zarazem odpowiedzią na współczesne realia gospodarcze i potrzeby rynku pracy. www.fuda.com.pl
 
Regionalna Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego założona w 1993 r. zrzeszająca ok. 120 podmiotów gospodarczych z woj. lubelskiego. Izba jest organizatorem szkoleń, seminariów, programów promocyjnych , legalizuje także dokumenty handlowe. www.rig.lublin.pl
 
 

Biuro projektu
FUDA
Al. Spółdzielczości Pracy 109B, 20-147 Lublin
tel./faks: 81 740 13 27
www.zarzadzaniewiekiem.eu

 
 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

 
 
Image courtesy of Kittikun Atsawintarangkul FreeDigitalPhotos.net
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0