Podsumowanie Raportu „Wynagrodzenia Specjalistów w Polsce w 2013 roku”

wynagrodzenieNiniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 51 106 respondentów, z czego 31% z nich to starsi specjaliści, 58% specjaliści doświadczeni, a jedynie 11% młodsi specjaliści.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W raporcie zaprezentowano zestawienia wynagrodzeń na 135 stanowiskach. Dla każdego ze stanowisk podano wartość wynagrodzenia całkowitego i podstawowego oraz przedstawiono jak kształtowały się płace w zależności od:

 • charakterystyki firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
 • regionu (województwa, miasta, wielkości miejscowości),
 • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, stażu pracy, stażu u aktualnego pracodawcy).

O wynagrodzeniach specjalistów
Z raportu wynika, iż w 2013 roku w Polsce połowa specjalistów zarabiała nie mniej niż 4 200 PLN. Około 40% specjalistów zarabiało więcej niż rok wcześniej. Płace 46% badanych pozostały na tym samym poziomie, co w 2012 roku. Jedynie 12% respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie całkowite uległo zmniejszeniu. Dane na temat zmiany wynagrodzeń specjalistów w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego.
 
Mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów w 2013 roku wynosiła 3 300 PLN, 25% z nich zarabiała nie więcej niż 2 500 PLN brutto. Połowa doświadczonych specjalistów zarabiała powyżej 4 000 PLN miesięcznie. Zdecydowanie lepiej wynagradzani byli starsi specjaliści. W 2013 roku mediana płac tej grupy specjalistów wyniosła 5 400 PLN, a co czwarty z nich zarabiał powyżej 8 100 PLN.
 
Wynagrodzenia w województwach
W 2013 roku najwyższe pensje otrzymywali specjaliści zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wyniosła 5 200 PLN i była o 800 PLN wyższa od pensji pracowników zatrudnionych w województwie dolnośląskim. W Małopolsce co najmniej 75% specjalistów zarabiała więcej, niż 3 000 PLN miesięcznie brutto. W województwie podkarpackim połowa specjalistów zarabiała mniej niż 3 400 PLN.
 
Zarobki w różnych branżach
Z raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” wynika, że najwyższą pensję otrzymywali specjaliści w dziedzinie technologii informatycznych – 6 000 PLN miesięcznie brutto. Tuż za branżą IT znalazła się telekomunikacja, gdzie mediana płac wyniosła 5 500 PLN. Specjaliści zatrudnieni w bankowości zarabiali 5 200 PLN, a w ubezpieczeniach o 200 PLN mniej. Mediana wynagrodzeń specjalistów w budownictwie wyniosła 4 000 PLN, a w ochronie środowiska 3 500 PLN.
 
Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
Na koniec zwróćmy uwagę na poziom płac specjalistów na wybranych stanowiskach w 2013 roku.
Z informacji zawartych w raporcie wynika, że najwyższe wynagrodzenia wśród specjalistów otrzymywali architekci – projektanci systemów IT (mediana – 9 700 PLN). Administratorzy baz danych (mediana – 7 500 PLN) zarabiali o 1 500 PLN więcej niż audytorzy wewnętrzni. Natomiast najniższe płace wśród wszystkich stanowisk specjalistycznych przypadły bibliotekarzom (2 435 PLN). Co więcej 25% z nich zarabiało nie więcej niż 2 000 PLN.
 
Podsumowanie
Przeciętne zarobki specjalistów w Polsce kształtowały się na poziomie 4 200 PLN miesięcznie brutto. Warto wspomnieć, że 40% specjalistów zadeklarowało, że w 2013 roku otrzymywało płacę wyższą niż w roku poprzednim, a 46% utrzymało wynagrodzenie na niezmienionym poziomie. Standardowo liderem płacowym w Polsce jest województwo mazowieckie (5 200 PLN). W 2013 roku najlepiej wynagradzani byli specjaliści zatrudnieni w IT, telekomunikacji, ubezpieczeniach i bankowości. Architekt – projektant systemów IT zarabiał najwięcej wśród wszystkich stanowisk specjalistycznych. Zarobki architektów były o prawie cztery razy wyższe od płacy bibliotekarzy.
 
O raporcie
Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” składa się z dwóch części.
Część pierwsza raportu zawiera informacje o wynagrodzeniach specjalistów, w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału, wielkości zatrudnienia w poszczególnych branżach i działach. Ponadto zaprezentowano dane dla osób o różnym wykształceniu, znajomości języków obcych, stażu pracy i wieku.
W części drugiej zaprezentowano wynagrodzenia na 135 stanowiskach.
Dla każdego stanowiska pokazano:

 • rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
 • przysługujące świadczenia dodatkowe,
 • wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:
  • charakterystyki firmy (wielkości zatrudnienia, pochodzenia kapitału i branży),
  • cech indywidualnych pracownika (płci, wieku, stażu pracy ogólnego i u aktualnego pracodawcy),
  • regionu (województwa, miasta i jego wielkości).

 
Na końcu raportu zamieszczono ranking 135 stanowisk.
 
 
Źródło: wynagrodzenia.pl  http://wynagrodzenia.pl/obw.php; RAPORT WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW W POLSCE W 2013 ROKU
 
 
Image courtesy of Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled