Sposób na sukces? Szczupła firma!

ass

Wzrostu wydajności o ponad 65 proc., czas wytworzenia produktu krótszy o 70 proc. i pracownicy zgłaszający pomysły i udoskonalenia 10 razy częściej niż dotychczas. Co zrobić, żeby osiągnąć takie rezultaty? Odchudzić firmę. Jak wskazują statystyki – bycie fit to trend, którego korzyści widoczne są także w działalności biznesowej. Pod warunkiem, że zna się pojęcie „szczupłe zarządzanie”.
 
 

 
 
 
Firma na diecie?
 
„Szczupłe zarządzanie”, z angielskiego Lean Management, to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który dąży do wyeliminowania lub maksymalnej redukcji tego, co zbędne, nadmierne oraz co przeszkadza w osiąganiu jak najlepszych rezultatów – czyli do odchudzenia firmy. Wszystko po to, by całość zachodzących w firmie procesów była rzeczywiście ukierunkowana na spełnienie oczekiwań klientów i sprzyjała wykorzystaniu jej zasobów w jak najbardziej efektywny i wydajny sposób, wspierając jej konkurencyjność w otoczeniu. Lean Management dąży do eliminacji najczęstszych typów marnotrawstwa obejmujących: nadprodukcję, oczekiwanie, przemieszczanie, nadmierne przetwarzanie, zapasy, ruch oraz poprawianie. Jego celem jest także obniżenie kosztów, poprawa jakości oraz skrócenie czasu, w którym surowce i materiały znajdują się na terenie zakładu, choć przez zdecydowaną większość tego czasu nie jest dodawana do nich wartość, a przecież jedynie za dodawanie wartości klient jest faktycznie gotów płacić.
 
Podstawy Lean Management wypracowane zostały przez firmę Toyota, która dzięki wdrożonemu systemowi, nazwanemu w języku angielskim Toyota Production System (TPS) osiągnęła pozycję lidera rynku motoryzacyjnego. TPS – składający się między innymi ze zbioru odpowiednich zasad i metod pracy, w latach 80. ubiegłego wieku został uznany przez amerykańskich naukowców za najbardziej efektywny sposób zarządzania przedsiębiorstwem. O tym, że była to słuszna ocena świadczy fakt, iż dzisiaj Lean Management wdrażany jest w przedsiębiorstwach wszystkich branż i sektorów działalności na 6 kontynentach. W Polsce „szczupłe zarządzanie” znane jest od końca lat 90. ubiegłego wieku. Liczba przedsiębiorstw o różnym profilu i specyfice, funkcjonujących zgodnie z jego zasadami liczona jest w tysiącach i ciągle rośnie.
 
Japońskie podejście w polskiej rzeczywistości
 
Lean Management, chociaż wypracowany został na potrzeby przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym, z powodzeniem sprawdza się także w firmach usługowych, instytucjach państwowych, administracji, logistyce czy sektorze ochrony zdrowia. – Uniwersalność „szczupłego zarządzania” wynika głównie z faktu, że eliminuje problemy, z którymi borykają się różne podmioty – niezależnie od wielkości,  branży i sektora. Nadmierne poprawianie, przemieszczanie czy ruch dotyczą nie tylko zakładów produkcyjnych. Są wyzwaniem dla banków, biur rachunkowych oraz firm ubezpieczeniowych czy szpitali. Lean Management, jako sposób zarządzania, może zostać wdrożony wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z nieefektywnym wykorzystaniem zasobów oraz szeroko pojętym marnotrawstwem. Zjawiska te, choć w dużym stopniu decydują o wydajności firmy, a tym samym o jej przewadze nad konkurencją, wciąż zbyt często są bagatelizowane – zauważa prof. Tomasz Koch, reprezentujący Lean Enterprise Institute Polska, którego zespół jako pierwszy w Polsce zajął się systematycznie podejściem do Lean Management i stworzył kompleksową ofertę usług szkoleniowo-doradczych z tego zakresu. – Potwierdzeniem tego, że Lean Management może być wdrożony w praktycznie każdym przedsiębiorstwie jest chociażby portfolio naszych klientów, różnorodnych firm, które zdecydowały się na wprowadzenie zasad „szczupłego zarządzania”. Znajdują się w nim przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym, jak LG Display, Whirlpool, MAN STAR Truck & Buses , Agros-Nova, Bella czy Nowy Styl. Wspomagamy wdrażanie Lean Management także w podmiotach z sektora usługowego, jak np. BPH/GE Capital Group, ING Bank Śląski czy Provident – dodaje prof. Tomasz Koch.
Na Zachodzie – przykładowo w takich krajach jak Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia oraz Włochy, Lean Management z powodzeniem wykorzystywany jest w wielu szpitalach czy urzędach administracji publicznej.
 
Redukcja marnotrawstwa gwarancją sukcesu
 
Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez ekspertów z Lean Enterprise Institute Polska przedsiębiorstwa, które dokonują transformacji opartej na zasadach „szczupłego zarządzania” mogą liczyć często na ponad 60 proc. wzrost produktywności. Dodatkową korzyścią jest redukcja zapasów w toku, czyli materiałów i informacji wykorzystywanych w procesie przetwarzania nawet o 80 proc. oraz skrócenie czasu przejścia od surowca po wyrób gotowy nawet o 90 proc. Wielu firmom udaje się zredukować czas przezbrojeń o 90 proc. czy też uwolnić 50 proc. powierzchni przeznaczonej pod produkcję. W sektorze usługowym transformacja wg Lean oznacza bardzo często skrócenie czasu wykonania zadania od 20 proc. do ponad 40 proc. dzięki wdrożeniu doskonalenia metod pracy. Innym, często spotykanym efektem jest podniesienie produktywności zespołów w bankach czy centrach usług wspólnych, dzięki czemu zespoły te mogą zrealizować większą liczbę zleceń, często o 20 proc.- 30 proc. tymi samymi zasobami ludzi bez konieczności pracy w nadgodzinach. Jeszcze innym, często rejestrowanym rezultatem doskonalenia wg Lean, jest skrócenie czasu po stronie klienta, który przed doskonaleniem musiał poświęcić średnio 1,5h łącznie na wszelkie interakcje z doradcą kredytowym, leasingowym czy ubezpieczeniowym, a teraz, np. dzięki wdrożeniu jakości u źródła, te same czynności konsumują po stronie klienta o 1/3 czasu mniej, nie tylko bez utraty jakości, ale prawie zawsze przy wyższej satysfakcji klienta. Co istotne, poprawia się także proces komunikacji wśród pracowników, a liczba zgłaszanych przez nich usprawnień i pomysłów na nowe udoskonalenia zwiększa się dziesięciokrotnie.
 
Lean Management, to bardzo skuteczny sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który umożliwia osiągnięcie tak dobrych wyników wyłącznie poprzez bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i zmianę sposobu organizacji pracy – zauważa Dariusz Kostkowski, prezes Zarządu firmy Bella, jednej ze spółek grupy kapitałowej TZMO S.A. – dobrze znanego na rynku producenta m.in. artykułów higienicznych, kosmetycznych i pielęgnacyjnych. – W naszym przypadku zmiana dotyczyła przyjęcia Lean Management jako skutecznej strategii zorientowanej na Klienta zewnętrznego i wewnętrznego, dającej szeroką, mierzalną wiedzę na temat własnych słabości. Przykładowe efekty, które osiągnęliśmy to skrócenie czasu przezbrojenia automatu pakującego o 90 proc., redukcja zapasów o 20 proc., zmniejszenie powierzchni przeznaczonej pod produkcję o 35 proc. a także, co dużo ważniejsze, poprawa przepływu strumienia informacji, materiałów, ludzi mierzona spadkiem kosztów – dodaje Dariusz Kostkowski.
 
Inne firmy, które praktykują Lean Management, podobnie potwierdzają słuszność obranej przez siebie strategii. – Historia 5 lat doskonalenia zgodnie z zasadami Lean Management w naszej firmie pokazała ogromną skuteczność i efektywność tego podejścia – mówi Dariusz Frydrych, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy Nowy Styl, która jest europejskim liderem w produkcji krzeseł i mebli biurowych sprzedawanych klientom na 6 kontynentach.
Lean Management to ciągle w zbyt niskim stopniu uświadomiony i wykorzystywany model zarządzania biznesem, który dzięki konsekwencji i systematycznemu doskonaleniu, stanowi ogromny potencjał w zakresie budowania konkurencyjności firm w ich bezpośrednim środowisku rynkowym. Jest on także kolejnym dowodem na to, że mniej naprawdę znaczy więcej. To, że zasada ta sprawdza się także w działalności biznesowej potwierdzają tysiące firm na całym świecie, w tym coraz dłuższa lista polskich przedsiębiorstw, które wzorem najlepszych, zdecydowały się na wdrożenie Lean Management.

 
 
 

Źródło: tkm-group

 

Image courtesy of pat138241/FreeDigitalPhotos.net
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0