Bezpłatny pracownik po studiach wyższych? To możliwe!

qwert56yTrudna sytuacja na rynku pracy spowodowała wzrost programów, realizowanych przez Urzędy Pracy w stosunku do sytuacji sprzed paru lat. Co roku instytucje te wydają ogromne sumy na aktywizację zawodową bezrobotnych. Okazuje się jednak, że tylko nieliczni pracodawcy z nich korzystają. Może jednak warto zapoznać się z ofertą Powiatowych Urzędów Pracy?    

 

 

 

 


Niejednokrotnie można spotkać się z negatywną opinią o Urzędach. Trudno zaprzeczyć wielu stawianym zarzutom, jednak nie ulega wątpliwości, że instytucje te podejmują coraz więcej działań wspierających liczne grono beneficjentów. Jednocześnie następują zmiany, jeśli chodzi o stosunek do klienta. Coraz częściej można spotkać się ze wsparciem i pomocą ze strony urzędników. Co więcej, istnieją możliwości załatwienia wielu spraw zdalnie. Strony internetowe urzędów umożliwiają pobranie dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji uczestnictwa w programach. Poza tym wsparcie finansowe jakie można uzyskać w ramach współpracy z PUP, jest ogromną szansą na rozwój firmy. Dlatego bardzo ciekawym programem dla wielu pracodawców, zwłaszcza młodych i prężnych firm, jest możliwość zatrudnienia stażysty. Koszty utrzymania „pracownika” zostaną całkowicie pokryte przez Urząd, a czas stażu będzie można wykorzystać na przeszkolenie przyszłego pracownika.
 
W programie stażowym mogą uczestniczyć liczne grupy odbiorców, w tym osoby do 25 roku życia, bądź kandydaci z nie ukończonym 27 rokiem życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w przedstawionym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły. Oznacza to, że stażystą mogą być zarówno absolwenci, jak i studenci studiów zaocznych. Wymienione grupy mogą uczestniczyć w stażu w okresie od 3 do 12 miesięcy. Jest to wystarczająco długi okres czasu, żeby sprawdzić umiejętności i wiedzę potencjalnego pracownika oraz przygotować go do objęcia stanowiska w firmie. Udogodnieniem jest również możliwość dokonania wyboru osoby, która będzie realizowała staż w firmie. Dlatego wielu pracodawców najpierw znajduje odpowiedniego kandydata, a następnie aplikuje w Powiatowym Urzędzie Pracy o wsparcie finansowe. Oczywiście, z racji realizowanych przez PUP zadań, osoba biorąca udział w programie musi być bezrobotna.
 
Zgodnie z regułami odbywania stażu, pracodawca może wymagać od osoby uczestniczącej w programie, pracy w pełnym wymiarze godzin. Z oczywistych względów jest to bardzo korzystne dla pracodawcy. Stażyści również są usatysfakcjonowani takim rozwiązaniem, gdyż jest to czas pozyskiwania doświadczenia zawodowego. Z tego względu, może to być szansa interesująca szczególnie absolwentów szkół wyższych. Wyniki GUS z początku 2013 roku wykazują, że aż 12% bezrobotnych to osoby o tym poziomie wykształcenia. W niektórych Powiatowych Urzędach Pracy stanowią oni grupę znacznie liczniejszą niż absolwenci innych szkół. W Poznaniu odsetek osób zarejestrowanych w latach 2011/2012, posiadających dyplom  wyższych uczelni wyniósł ponad 70%.
 
Jeśli chodzi o pracodawców to wielu z nich obawia się podjąć wysiłki prowadzące do uzyskania dofinansowania do stanowiska stażysty. Wynika to z obaw związanych z liczną dokumentacją. Rzeczywiście procedura wymaga zaangażowania ze strony firmy, jednak nie jest skomplikowana. Jeśli pracodawca jest zainteresowany uzyskaniem dofinansowania do organizowanego stażu, powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek, który zostanie rozpatrzony przez Komisję w ciągu miesiąca. Większość Urzędów udostępnia wzór dokumentu na stronie. Do wniosku należy dołączyć uaktualnioną co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku podstawę prawną funkcjonowania pracodawcy, zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o nadaniu REGONU, decyzję z Urzędu Skarbowego w sprawie nadania NIP oraz deklarację ZUS DRA za ostatnie 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku. Przed złożeniem aplikacji warto upewnić się jakie dokumenty wymaga PUP w regionie, w którym znajduje się firma. Może się to nieco różnić w zależności od procedury praktykowanej przez urząd. Co ważne, w przypadku otrzymania pisemnej odpowiedzi pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca ma tylko 60 dni na nawiązanie współpracy z odpowiednim kandydatem. Osobą zatrudnioną w ramach umowy o staż realizowany z PUP nie może być były pracownik!
 
Ponieważ Urząd Pracy umożliwia zaoszczędzenie ogromnej sumy, ma również oczekiwania co do współpracy z pracodawcą. Po pierwsze, zgodnie z zasadami organizacji stażu pracodawca powinien po realizacji programu, czynić działania na rzecz zatrudnienia stażysty.  Po drugie, pracodawca jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji udowadniającej uczciwą realizację projektu przez stażystę. Są to między innymi listy obecności, opinia zawierająca informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego. W dalszym ciągu wydaje się to jednak być niewiele w stosunku do szans, jakie daje nam uczestnictwo w programie.
 
Dla wielu firm idealnym profilem pracownika jest osoba młoda, zaraz po studiach o odpowiednim profilu oraz z bogatym doświadczeniem. Ponieważ wymagania te niejednokrotnie wykluczają się, coraz więcej pracodawców decyduje o zorganizowaniu szkoleń dla młodych pracowników we własnym zakresie. Dzięki stażom, umożliwia się kandydatowi zdobycie doświadczenia niezbędnego do podjęcia pracy, a jednocześnie kreuje pracownika spełniającego wymagania firmy i posiadającego odpowiednie umiejętności.

 
 
Autor: Sabina Matuszewska

 

Image courtesy of phanlop88/FreeDigitalPhotos.net
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0