Pracodawcy wspierają!

file000490597472Ponad 70% pracodawców w 2011 r. inwestowało w dokształcanie pracowników. Zdecydowana większość  (95%) zadeklarowała w badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego, że na te działania przeznaczyła środki własne, średnio 2748 zł. Firmy są ciągle największym zleceniodawcą szkoleń dorosłych. Te, które stale doskonalą kadry, stoją też na czele podmiotów najprężniej się rozwijających.

 

Firmy szkolą

Tradycyjnie, im większe przedsiębiorstwo, tym chętniej oferuje zespołowi różne  możliwości podnoszenia kompetencji. Co ciekawe, znacznie zwiększyła się liczba firm, która wspiera kadry (o 17% w stosunku do roku 2010), a największy wzrost odnotowano wśród podmiotów mikro (o 18%). Bez względu na wielkość, dużą aktywnością w tym zakresie wykazują się przedsiębiorstwa i instytucje reprezentujące branżę edukacyjną (95%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (90%) oraz usług specjalistycznych (84%).

 

Zaangażowanie pracodawców w rozwój pracowników w poszczególnych województwach rozkłada się równomiernie. Różnica między regionami, gdzie najchętniej doskonalone są umiejętności pracowników (mazowieckie, lubelskie i warmińsko – mazurskie), a województwem, gdzie najrzadziej inwestuje się w kadry  (łódzkie), wynosi raptem 6%.

 

Wykres: Regionalne zróżnicowanie aktywności kształceniowej pracodawców. Źródło: Bilans Kapitału
Ludzkiego, Badania pracodawców 2012 r.

Nowy obraz (3)

Co ważne, trzy czwarte szefów inwestujących w podnoszenie kompetencji pracowników wybrałoby w większości te same szkolenia, z których wcześniej korzystało. – Mądrze dostosowane kursy pozwalają na dynamiczny rozwój zarówno pracowników, jak i samych firm – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, Prezes Zarządu Grupy Unity. – Nie wyobrażam sobie, jak bez systematycznego doskonalenie umiejętności zespołu, dbania o jego aktualną wiedzę branżową, można  budować  konkurencyjność przedsiębiorstwa – dodaje.

Kapitał ludzki a rozwój firm

Jak wynika z badania, istnieje pozytywny związek między stopniem rozwoju firmy (wzrostem zysku, zatrudnienia, wprowadzaniem innowacyjnych produktów lub usług) a inwestowaniem w pracowników. Niestety, firmy stagnacyjne w większości (57%) deklarują  pełne zadowolenie z kompetencji kadry i nie widzą potrzeby doskonalenia jej umiejętności. Przeciwnie do firm dynamicznie rozwijających się, w których 62% ankietowanych twierdzi, że kompetencje są satysfakcjonujące, ale istnieje potrzeba ciągłego ich poszerzania.  – To pokazuje, że nieustanne dokształcanie pracowników jest niezbędnym elementem sukcesu biznesowego – mówi Anna Świebocka – Nerkowska, Dyrektor  Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Dlatego tak ważne jest dbanie o podnoszenie jakości szkoleń i dostosowywanie ich programu do specyficznych celów przedsiębiorstw – dodaje. Przypomnijmy, w kolejnym okresie budżetowania (2014-2020) planowane jest utworzenie nowoczesnego systemu zapewniającego wysoką jakość usług rozwojowych. Ma on powstać na bazie obecnego portalu www.inwestycjawkadry.pl i będzie zawierał m.in. rejestr instytucji szkoleniowych i usług rozwojowych, moduł ocen poszczególnych kursów, szkoleń, coachingu, mentoringu, doradztwa. Obecnie portal www.inwestycjawkadry.pl jest największą bazą szkoleń komercyjnych i współfinansowanych z funduszy unijnych, z której każdy może bezpłatnie skorzystać. W tej chwili znajduje się tam ponad 28 000 komercyjnych i około 6400 kursów współfinansowanych z EFS oraz ponad 1100 komercyjnych i około 400 dofinansowanych studiów podyplomowych.

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego – wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raport: „Kształcenie przez całe życie” – badanie pracodawców , realizowane od 22 lutego do 22 maja 2012 r. (16 000 wywiadów).

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0