Jakie wyzwania stoją przed branżą RTV/AGD w Polsce?

file4061261807233Jak pokazuje raport ManpowerGroup „Trendy HR w sektorze RTV/AGD”, spowolnienie gospodarcze odczuwane jest przez większość firm z tej branży. Główne wyzwania przedsiębiorców  to przede wszystkim rosnące oczekiwania klientów oraz poszukiwanie oszczędności kosztowych. Firmy RTV/AGD często korzystają z elastycznych form zatrudnienia, głównie z pracy tymczasowej.

Warszawa, 5 marca 2013 r. – Przeprowadzone przez ManpowerGroup badanie w sektorze RTV/AGD miało na celu poznanie obecnej sytuacji oraz planów firm działających w tym ważnym dla gospodarki sektorze: największych wyzwań, kierunku rozwoju elastycznych form zatrudnienia, prognoz zatrudnienia w bliższej i dalszej perspektywie, kwestii niedoboru talentów. Ankieta on-line zrealizowana została w listopadzie 2012 r. Respondentami były osoby odpowiedzialne za politykę personalną oraz zarządzające firmami działającymi w branży RTV/AGD.

Jak pokazują wyniki raportu „Trendy HR w sektorze RTV/AGD”, aż 72% respondentów zadeklarowało, że odczuwa spowolnienie gospodarcze. Zdecydowana większość firm zauważa znaczne pogorszenie, oceniając obecną koniunkturę jako słabą oraz niestabilną. Jednak część ankietowanych określiła aktualne warunki do prowadzenia biznesu w Polsce jako umiarkowanie dobre.
Wyzwania stojące przed branżą

Głównymi wyzwaniami związanymi ze współczesnym rynkiem pracy, z którymi obecnie zmagają się firmy z branży RTV/AGD okazały się być przede wszystkim rosnące oczekiwania klientów (83%), a następnie rosnące oczekiwania kandydatów (39%). Ważną i trudną kwestią dla badanych przedsiębiorstw jest również wizerunek (22%). Jeśli chodzi o stojące przed firmami wyzwania wewnętrzne, respondenci najczęściej wskazywali na poszukiwanie oszczędności kosztowych (78%) oraz nacisk kładziony na zwiększenie efektywności (44%). Zdradza to chęć osiągania satysfakcjonujących wyników przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności do inwestowania środków finansowych. Istotnymi wyzwaniami wewnętrznymi okazują się być również  kwalifikacje pracowników (33%) i ograniczenia dotyczące stałego zatrudnienia (28%).

 
–  Utrzymujące się od wielu miesięcy globalne spowolnienie gospodarcze jest odczuwane coraz dotkliwiej przez polski rynek. Takie sygnały otrzymujemy od naszych partnerów biznesowych, –  komentuje Tomasz Walenczak, Dyrektor Manpower –  Aby zwiększyć swoją efektywność, firmy z branży RTV/AGD coraz częściej decydują się na wdrażanie wciąż nowych na naszym rynku rozwiązań, do których należy outsourcing procesów i funkcji. Wyniki badania przeprowadzonego przez ManpowerGroup pokazują, że elastyczne formy zatrudnienia, głównie praca tymczasowa, stanowią istotny element polityki personalnej w większości firm RTV/AGD. To rozwiązanie, którego skuteczność jest dobrze oceniana przez pracodawców, umożliwia szybkie dostosowanie zatrudnienia do aktualnych potrzeb związanych z produkcją lub sprzedażą firm, – dodaje Tomasz Walenczak.

 

 

Outsourcing funkcji i elastyczne formy zatrudnienia
Chcąc sprostać coraz większym wyzwaniom na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy, przedsiębiorcy wdrażają coraz bardziej innowacyjne usługi. Przykładem jest outsourcing funkcji dodatkowych, stosowany przez dwie na trzy przebadane firmy sektora RTV/AGD, spośród których zdecydowana większość (83%) stosuje outsourcing funkcji dodatkowych (np. sprzątanie, recepcja, ochrona). Co trzecia przebadana firma (33%) stosuje outsourcing wybranych funkcji HR.

 
Specyfika wykonywanych zadań wpływa na formy zatrudnienia, które w swoich strategiach HR wykorzystują przedsiębiorcy z sektora RTV/AGD. Zdecydowana większość badanych firm (89%), korzysta z elastycznych form zatrudnienia. Najbardziej popularnym rozwiązaniem w tym obszarze jest praca tymczasowa, którą wdrożyli w swych organizacjach wszyscy badani (100%). W dalszej kolejności firmy stosują umowy cywilno-prawne (56%) i zatrudnienie zewnętrzne (38%).

 
Plany rekrutacyjne firm i związane z nimi wyzwania

Tylko co piąty badany przedsiębiorca (22%) zamierza zwiększyć zatrudnienie całkowite w najbliższych kwartałach lub też w dalszej perspektywie. Wprowadzenie redukcji w ciągu najbliższych miesięcy zadeklarowało czterech na dziesięciu pracodawców (39%). Znaczną grupę pracodawców stanowią ci, którzy wahają się jeszcze z decyzjami kadrowymi (ok. 40%).

Większość pracodawcy sektora RTV/AGD nie ma problemu z pozyskaniem kandydatów na istotne dla działalności firmy stanowiska (56%). Pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami stanowią jednak wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw (44%). Podstawową przyczyną tego stanu jest brak kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, który wynika z ograniczonej liczby specjalistów na rynku, brak mobilności pracowników a także z dużego popytu na specjalistów, którzy posiadają wymagane kompetencje. Doświadczenie w branży wydaje się być czynnikiem niezwykle istotnym. Prawie wszyscy badani pracodawcy (94%) uznali, że kluczowe kompetencje są zdobywane przez pracowników w trakcie pracy a nie na etapie edukacji.

 
Firmy z sektora RTV/AGD nie podchodzą zbyt optymistycznie do kwestii zwiększenia zatrudnienia. Plany rekrutacyjne, ma co piąty badany przedsiębiorca. Wynikają one między innymi z trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy na kluczowe dla działalności organizacji stanowiska, –  komentuje wyniki badania Tomasz Walenczak, Dyrektor Manpower. –  Wyzwaniem dla przedsiębiorców jest pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, przede wszystkim na stanowiska inżynierów, ale również techników, pracowników utrzymania ruchu, wykwalifikowanych pracowników fizycznych i kierowników – dodaje Tomasz Walenczak.

 
Czynnik płacowy odgrywa istotną rolę w branży RTV/AGD. Prawie trzech na czterech badanych pracodawców (72%) zwiększyło wynagrodzenia w 2012 r. Jeśli chodzi o plany pracodawców na 2013 r., połowa respondentów (50%) zadeklarowała, że w ich firmie nastąpi wzrost pensji pracowników. Formą poprawy warunków zatrudnienia są również dodatkowe benefity, które oferuje większość badanych firm (67%). Przedsiębiorstwa stosują różne formy dodatków pozapłacowych. Najpopularniejsze to szkolenia, które wykorzystuje 83% firm a także różne programy motywacyjne, które funkcjonują w sześciu na dziesięć badanych przedsiębiorstw (58%).

Z przeprowadzonego przez ManpowerGroup badania „Trendy HR w sektorze RTV/AGD”, wyłania się obraz branży o stabilnej pozycji na rynku, która zmaga się jednak z wyzwaniami współczesnego świata pracy. Innowacyjne podejście do kwestii związanych z polityką personalną i zrozumienie, że to ludzie są kapitałem współczesnych firm wydają się być najlepszą strategią w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie pracy.

O badaniu Trendy HR w sektorze RTV/AGD   

Badanie „Trendy HR w sektorze RTV/AGD” zostało przeprowadzone przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup w formie ankiety on-line między 8 a 30 listopada 2012 roku. Badanie skierowane było do osób odpowiadających za politykę personalną, a także osób zarządzających firmami działającymi w sektorze RTV/AGD.

Wyniki badania ManpowerGroup, zaprezentowane w formie raportu „Trendy HR w branży RTV/AGD”, pozwalają na poznanie obecnej sytuacji oraz długoterminowych trendów w tym sektorze. Kształtują one obraz stojących przed branżą wyzwań, a także prognoz w kwestii zatrudniania. Wiedza ta pozwala nie tylko na przyjrzenie się obecnej kondycji sektora oraz jego planom rekrutacyjnym, ale również na dokładniejszą analizę polityki personalnej panującej we własnym przedsiębiorstwie.

Więcej informacji na temat badania „Trendy HR w sektorze RTV/AGD”, a także pozostałych, obserwowanych przez ManpowerGroup trendów rynku pracy, dostępne jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Badania / Dla mediów.

Źródło: Manpo

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0