Bezrobocie wysokie, a 80% pracodawców ma problemy z rekrutacją

Zaangażowanie pracodawców w edukację pozwoli zmniejszyć bezrobocie wśród absolwentów – uważa 89 proc. przebadanych w ankiecie internetowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami firm. W przeciwnym razie, mimo wysokiej stopy bezrobocia i coraz większej liczby absolwentów pozostających bez pracy, niedopasowanie kompetencyjne na polskim rynku pracy nadal będzie się pogłębiać – alarmują eksperci.


Chociaż stopa bezrobocia wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie (zgodnie z wczorajszymi danymi GUS wynosi 12,4 proc.), a coraz większa liczba absolwentów pozostaje bez pracy, to prawie 80 proc. pracodawców ma problemy z rekrutacją. Wynika to z niedopasowania podaży do popytu na rynku pracy i niedostosowania oferowanych w trakcie edukacji kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców. Eksperci ostrzegają, iż problem ten nadal będzie się pogłębiać.


Niedopasowanie kompetencyjne na polskim rynku pracy ma charakter strukturalny i nie jest uzależnione wyłącznie od bieżącej koniunktury na określony rodzaj kompetencji. Obecnie, z racji niżu demograficznego i kryzysu gospodarczego, będzie się ono intensywnie nasilać, doprowadzając do dalszego wzrostu bezrobocia i problemów z rekrutacją – komentuje Robert Żelewski, dyrektor HR i członek rady programowej PSZK.


Z badania Bilans Kapitału Ludzkiego opublikowanego przez PARP w maju 2012 roku wynika, iż trzy czwarte pracodawców poszukujących pracowników ma problemy ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy. W badaniu pracodawców przeprowadzonym przez PSZK w połowie 2008 roku (a więc w szczytowym momencie na rynku dla pracowników) aż 89 proc. ankietowanych firm skarżyło się na problemy rekrutacyjne. Wyniki te dowodzą, iż polski system edukacyjny nie przygotowuje kandydatów pod potrzeby rynku pracy.


Jedynym racjonalnym rozwiązaniem tego problemu jest zaangażowanie się pracodawców w kształcenie młodych ludzi, położenie nacisku nie tylko na teoretyczną, ale i praktyczną stronę nauczania – komentuje Anna Świebocka-Nerkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w PARP. – Doświadczenia innych państw, jak Danii, Niemiec czy Austrii pokazują, iż tam gdzie systemy edukacji zakładają duży udział pracodawców i zajęć praktycznych w kształceniu młodych ludzi, absolwenci szybko i sprawnie odnajdują się na rynku pracy, a stopa bezrobocia wśród nich jest stosunkowo niska – zazwyczaj nie przekracza 10 proc. – dodaje Świebocka-Nerkowska.


Potwierdzają to badania PSZK przeprowadzone głównie wśród haerowców, menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Aż 89 proc. ankietowanych uważa, że zaangażowanie pracodawców w edukację pozwoli zmniejszyć bezrobocie wśród absolwentów.


Pracodawcy są w stanie najlepiej określić, jacy pracownicy i o jakich kompetencjach, będą potrzebni w przyszłości. Dlatego współpraca biznesu z edukacją to w dzisiejszych czasach konieczność. Chcemy namawiać i zachęcać wszystkich pracodawców do angażowania się w edukację, dlatego też uruchamiamy projekt Biznes dla Edukacji, który będzie pokazywał jak skutecznie i efektywnie to robić – dodaje Piotr Palikowski, prezes PSZK.


Organizatorzy przewidują, że dwuletni projekt Biznes dla Edukacji doprowadzi do wzrostu o 50 proc. liczby przedsiębiorstw, które z własnej inicjatywy podjęły praktyczną i kompleksową współpracę ze szkołami i uczelniami. W ramach przedsięwzięcia organizowane będą spotkania z praktykami biznesu, programy mentoringowe, praktyki w firmach, konferencje pracodawców w ośrodkach edukacyjnych oraz działania promujące poszczególne typy kwalifikacji przez nich poszukiwane.


Źródło: Qbusiness/PSZK

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0