Złe doświadczenia rekrutacyjne wpływają na utratę klientów!

Pozytywne doświadczenie rekrutacyjne nie jest wynikiem przekazywania informacji wyłącznie o korzystnych elementach oferty pracy. Zagadnienie należy postrzegać zdecydowanie szerzej, jako efekt komunikowania rzeczywistych informacji o pracy (zarówno pozytywnych jak ich negatywnych stron), udzielania informacji zwrotnych, sposobu traktowania kandydatów przez osoby przeprowadzające rekrutację, kontaktu z pracownikami firmy.  Wymienione czynniki oraz wiele innych stanowią podstawę formułowania opinii o pracodawcy, a także mogą mieć dużo bardziej wymierne konsekwencje dla firmy.

 

 

Negatywne doświadczenie a postawy konsumenckie

Badania pokazują, że opinia o pracodawcy może ulec pogorszeniu w wyniku negatywnych doświadczeń wynikających z udziału w procesie rekrutacji. W konsekwencji tego, zdarza się, że kandydat odmawia przyjęcia oferty pracy, o którą aplikował. Badania zrealizowane w USA przez firmę Career Builder pokazują, że negatywne doświadczenie rekrutacyjne może odegrać kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy. Okazuje się, że pomimo dużego poziomu bezrobocia, ponad połowa pracodawców z USA (56%) doświadczyła w ubiegłym roku odmowy przyjęcia oferty pracy przez kandydatów [1]. Na taką postawę wpływa przypuszczenie, że skoro pracodawca niewłaściwie traktuje kandydata już na etapie rekrutacji, to podobne postępowanie może mieć miejsce podczas okresu zatrudnienia.  Natomiast wśród kandydatów którzy nie otrzymali informacji zwrotnej po aplikowaniu, aż w 44% przypadków pogorszeniu uległa opinia o pracodawcy.

Co więcej, brak dbałości o pozytywne doświadczenia kandydatów może negatywnie wpływać na działalność biznesową firmy. Wyniki badania zrealizowanego przez tą samą firmę w 2012 r. wykazały , że prawie jedna trzecia kandydatów biorących udział w badaniu byłaby mniej skłonna do kupowania produktów firmy, która nie udzieliłaby im informacji zwrotnej podczas procesu rekrutacji [2]. Oznacza to więc, że niekorzystne doświadczenia z udziału w procesie rekrutacji mogą znaleźć odzwierciedlenie w wynikach biznesowych firmy. Sytuacja może stać się jeszcze poważniejsza zważywszy na to, że większość kandydatów (78%) o negatywnych doświadczeniach w wyniku kontaktu z pracodawcą na etapie rekrutacji opowie rodzinie i znajomym, a część z nich również podzieli się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych. Jak dużą rolę odgrywają opinie znajomych pokazują badania zrealizowane przez Employer Branding Institute [3]. Zarówno studenci, jak i profesjonaliści do najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o pracodawcy zaliczają właśnie znajomych.

 

W jaki sposób dbać o wizerunek pracodawcy?

Wszystko zaczyna się od środka. Podstawą wizerunku pracodawcy na zewnątrz organizacji jest wizerunek wewnątrz organizacji, czyli to, co o pracodawcy myślą jego pracownicy, jakiego rodzaju doświadczenie wywołuje u nich kontakt z pracodawcą, w jakim stopniu spełniane są zobowiązania i komunikaty kierowane podczas poszczególnych etapów rekrutacji. Ważny jest sposób komunikowania oferty przez pracodawcę, ale także to, jakie świadectwo o pracy w firmie wystawią sami pracownicy, co opowiedzą swoim znajomym.  W  jaki sposób budować markę pracodawcy wśród pracowników? Dowiedz się na warsztatach z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz budowania zaangażowania pracowników organizowanych przez Employer Branding Institute już 16 i 17 października 2012 r.!


Źródło: Employer Branding Institute

 

[1] Wyniki zebrano na postawie analizy decyzji ponad 800 000 kandydatów z USA uczestniczących w procesach rekrutacji w okresie 1 czerwca 2011 – 30 kwietnia 2012 r.

[2] Badanie zrealizowano w marcu 2012 r. wśród ponad 5000 pracowników w USA.

[3] na podstawie badań „Kandydaci 2.0” oraz Kariera Profesjonalisty” (Employer Branding Institute, 2011).

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0