W 2013 roku wzrośnie minimalna płaca oraz inne świadczenia pracownicze

W Dzienniku Ustaw z dn. 17.09.2012 r. pod poz. 1026 ogłoszono rozporządzenie RM z dn. 14.09.2012 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku. Zgodnie z jego zapisami od dnia 1 stycznia 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1600 zł.


Jeszcze w lipcu OPZZ proponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 1676 zł, natomiast NSZZ „Solidarność” proponował podniesienie płacy minimalnej do 1625 zł. Tymczasem wyliczenia resortu finansów wskazywały, że minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć do 1600 zł. W związku z tym, że nie wypracowano wspólnego stanowiska Rada Ministrów ustaliła wysokość minimalnej płacy na 1600 zł, jak początkowo proponowała strona rządowa.


W związku z waloryzacją płacy minimalnej w 2013 r. wzrosną inne należności pracownicze, a mianowicie:

  • wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 k.p.),
  • dodatek godzinowy za pracę w porze nocnej (art. 1518 § 1 k.p.),
  • kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń z różnych tytułów (art. 871 k.p.),
  • wysokość odszkodowania, do którego prawo ma pracownik w związku z naruszeniem wobec niego zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.).Minimalna pensja ustalona na 2013 r. spowoduje również podwyższenie:

  • maksymalnej kwoty odprawy pieniężnej należnej pracownikowi z tytułu zwolnienia grupowego lub indywidualnego dokonanego na podstawie przepisów ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.),
  • zasiłków i świadczeń przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.) – dotyczy to m.in. minimalnej podstawy zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, czy zasiłku opiekuńczego (art. 45 i 47 powołanej ustawy),
  • wysokości określonych refundacji wynikających z przepisów ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – m.in. refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (art. 47 wymienionej ustawy) oraz zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych (art. 51 ust. 2 wymienionej ustawy).


Autor: G. Rompel

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0