Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2012 r.

Po raz pierwszy w historii badania w Polsce odnotowano więcej pracodawców, którzy deklarują redukcję zatrudnienia niż tworzenie nowych etatów. Najwyższe prognozy netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi.


Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, deklaracje pracodawców wskazują na spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia w IV kwartale 2012 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wyniosła -1%. Jest to pierwsza negatywna prognoza dla Polski od czasu rozpoczęcia badania w II kwartale 2008 r.   


Spośród 751 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 12% firm, 14% planuje redukcję etatów, a 69% brak zmian personalnych.


Polscy pracodawcy są ostrożni, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w trzech ostatnich miesiącach 2012 roku. Trwający w strefie euro kryzys, a także obawy o jego dalsze rozprzestrzenianie się, wpływają na negatywne nastroje. W porównaniu z poprzednim kwartałem odsetek pracodawców deklarujących redukcję etatów wzrósł dwukrotnie – aktualnie jedna na siedem firm deklaruje zwolnienia. Po raz pierwszy w historii badania obserwujemy takie zjawisko, po raz pierwszy również prognoza dla naszego kraju jest negatywna. Liczymy jednak, że w rzeczywistości sytuacja okaże się lepsza od prognoz. – mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.


W IV kwartale 2012 r. w pięciu z 10 badanych sektorach  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorach Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+12%) oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+9%). Ostrożne plany zatrudnienia mają pracodawcy z sektorów Restauracje/ Hotele (+5%), Instytucje sektora publicznego (+4%) oraz Handel detaliczny i hurtowy (+2%). Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano w sektorach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-13%), Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-6%), Budownictwo (-4%), Produkcja przemysłowa (-3%), a także Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-3%).


W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest mniejszy w siedmiu z 10 badanych sektorach. Największy spadek prognozy odnotowano w sektorach Budownictwo i Produkcja przemysłowa. Spadek odnotowano również w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, a także Restauracje/ Hotele. Na podstawie deklaracji pracodawców wzrost tempa zatrudnienia deklarowany jest w dwóch sektorach: Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja, o 7 punktów procentowych dla obydwu. Natomiast w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo wzrost nastąpił o trzy punkty procentowe.  


W zestawieniu z wynikami dla IV kwartału 2011 r. prognozy są niższe w ośmiu z 10 badanych sektorach. Największy spadek, o 23 punkty procentowe, odnotowano w sektorze Budownictwo. Prognozy pogorszyły się również w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, a także Handel detaliczny i hurtowy. Za to większy niż przed rokiem optymizm wykazują pracodawcy z sektorów Instytucje sektora publicznego oraz Transport/ Logistyka/ Komunikacja.


W porównaniu z III kwartałem 2012 r. prognoza zatrudnienia jest dodatnia w trzech z sześciu badanych regionach Polski . Najbardziej optymistyczne prognozy uzyskano dla regionów Północno-Zachodniego i Południowo-Zachodniego (+5% dla obu), zaś najniższy wynik dla regionu Wschodniego (-3%) i Centralnego (-2%). W ujęciu kwartalnym prognoza spadła w trzech badanych regionach, a w ujęciu rocznym spadek optymizmu nastąpił w pięciu z sześciu regionach.


W ujęciu rocznym spadek optymizmu wśród ankietowanych firm odnotowano w pięciu z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza obniżyła się w regionie Południowo-Zachodnim, Południowym (o 11 punktów procentowych dla każdego), Centralnym i Wschodnim (o 10 punktów procentowych dla każdego), a także Północnym (o 4 punkty procentowe).


W zestawieniu globalnym wyniki raportu ManpowerGroup wskazują na spadek tempa zatrudnienia w większości badanych krajach i terytoriach, w najbliższych trzech miesiącach, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia zwraca uwagę na kilka wyraźnych czynników na rynku pracy, które wpływają na pracodawców i ich politykę zatrudnienia, będącą próbą adaptacji do aktualnych warunków gospodarczych, które panują zarówno w danym kraju jak i poza jego granicami. W ujęciu rocznym, pracodawcy reprezentujący prawie wszystkie sektory przemysłu na rynkach wschodzących: Chiny, Brazylia i Indie, oczekują spowolnienia tempa wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie w siedmiu największych światowych gospodarkach, za wyjątkiem Włoch, prognozy netto zatrudnienia pozostają pozytywne. Pierwszy raz do grona badanych krajów dołączyła Finlandia, w której również odnotowano negatywną prognozę netto.  


Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+32%), w Indiach (+27%), Panamie (+26%), Brazylii (+24%), Peru i Turcji (+21% dla obu). Najbardziej pesymistyczni są pracodawcy w Grecji (-15%), we Włoszech (-9%), w Finlandii, Irlandii, Hiszpanii (-7% dla wszystkich), Słowacji, Holandii (-2% dla obu), Czechach i Polsce (-1% dla obu) prognozy dla tych krajów są równocześnie najniższe wśród 42 badanych krajów. W ujęciu kwartalnym wyniki są słabsze w 24 krajach, natomiast w ujęciu rocznym prognoza osłabiła się w 30 krajach.


Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla I kwartału 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 11 grudnia 2012 r.


Źródło: Manpower

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0