Seminaria regionalne BKL – podsumowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt badawczy Bilans Kapitału Ludzkiego. We wrześniu, w Katowicach i Poznaniu odbyły się seminaria regionalne, podczas których prezentowano najważniejsze wyniki badań rynku pracy. Program przygotowano tak aby wynikom bilansu przyjrzeć się nie tylko w ujęciu ogólnopolskim, ale również w ujęciu regionalnym dla Śląska i Wielkopolski.  Dodatkowym atutem seminariów była interaktywna formuła wystąpień. Wszystkie wyniki prezentowane były podczas paneli dyskusyjnych, do udziału w których zaproszenie przyjęli przedstawiciele kluczowych firm na Śląsku i w Wielkopolsce. Wśród panelistów znaleźli się również przedstawiciele regionalnych oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, bielskiej loży BCC, Kuratorium, Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do udziału w panelu dyskusyjnym w Katowicach zaproszenie otrzymała również redaktor Serwisu HR – Sabina Siwy.

Panele dyskusyjne przygotowane zostały pod kątem potrzeb i problemów związanych z rynkiem pracy w regionach. Dlatego dyskusje były próbą odpowiedzi na pytania: Jakich pracowników potrzebują pracodawcy? Jakie wymagania stawiane są potencjalnym kandydatom? Jakie narzędzia rekrutacji są wykorzystywane? Jak wygląda regionalny rynek szkoleń?

Uczestnicy konferencji zgodzili się z wnioskiem, że potrzebne jest dostosowanie systemu edukacji do kształcenia „pod potrzeby” pracodawców, bez tego nie zostanie rozwiązany problem bezrobocia wśród młodych osób, które właśnie zakończyły edukację. Pracodawcy, którzy byli uczestnikami seminariów potwierdzili również, że niezbędne jest większe zaangażowanie pracodawców do tworzenia programów edukacyjnych i ich większe zaangażowanie we współpracę z systemem edukacji.

Z badań BKL wynika, że jedynie 13% respondentów uczestniczyło w kursach, szkoleniach i innych formach dokształcania w ostatnich 12 miesiącach, a 81% nie dokształcało się w ubiegłym roku w żaden sposób, nawet przez samokształcenie. Ten problem był również często podnoszony podczas seminaryjnych dyskusji. Zastanawiano się nad rozwiązaniami, które przyczynią się do zwiększenia zainteresowania dorosłych Polaków kształceniem i rozwojem po zakończeniu edukacji formalnej. Dyskusje dotyczące problematyki szkoleń i rozwoju towarzyszyły większości wystąpień. Badania BKL, które potwierdziły, że tylko 55% pracodawców inwestuje w rozwój kadry ale nawet wtedy zdecydowanie koncentruje się na szkoleniach związanych z wypełniem wymagań prawnych, stały się podstawą dyskusji o kondycji firm i budżetach, którymi na szkolenia i rozwój pracowników przeznaczają aktualnie firmy działające na terenie Polski.

Podczas prezentacji wyników BKL nie tylko prezentowano zapotrzebowanie pracodawców na ludzi do pracy w różnych zawodach ale również dyskutowano o barierach w ich znalezieniu. Częstym tematem podnoszonym w dyskusji był również problem luk kompetencyjnych wśród kandydatów. Osobną część seminariów stanowiła debata o przygotowaniu absolwentów do wymagań rynku pracy i współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorstwami.


Organizatorem seminariów była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Prezentacje z poszczególnych wystąpień oraz galeria zdjęć są dostępne na stronie projektu. Kolejne seminaria projektu Bilans Kapitału Ludzkiego odbędą się w regionach na początku roku 2012.


Seminarium w Katowicach

Seminarium w Poznaniu


Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0